Artikeldatabank

Zoekresultaat: 5 artikel(s) gevonden in het thema: Vennootschap - trefwoord: Bestuurdersaansprakelijkheid

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

VENNOOTSCHAP

Bestuurdersaansprakelijkheid nog gewijzigd

Welke wijzigingen werden op de valreep nog in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) aangebracht aan de beperkingen aan de bestuurdersaansprakelijkheid? Meer...

BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID

Bestuurders: binnenkort wettelijke beperking aansprakelijkheid?

Op 1 januari 2019 treedt in principe een nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking. Nagenoeg alle onderdelen van het vennootschapsrecht ondergaan dan ingrijpende wijzigingen. Een van de meest in het oog springende nieuwigheden op bestuurlijk vlak is de invoering van een aansprakelijkheidsbeperking voor bestuurders. Wat moet u daarover weten? Meer...

ALARMBELPROCEDURE

Alarmbelprocedure: veel meer dan een formaliteit!

Als bij het opmaken van de jaarrekening blijkt dat het eigen vermogen gezakt is beneden de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet het bestuur de alarmbelprocedure toepassen. Wat houdt die procedure concreet in? Als het bestuur dan beslist de activiteiten voort te zetten, moet het een herstelplan voorleggen. Die vraag komt dan wellicht bij u terecht. Hoe pakt u dat dan het beste aan? Meer...

BESTUUR

Werken met een directiecomité: welk fiscaal en sociaal statuut voor de leden?

Wanneer is de oprichting van een directiecomité zinvol en welke bevoegdheden heeft zo’n directiecomité dan? Zijn de leden van dat directiecomité zelfstandigen? Waarmee moet u in die context toch opletten? Welke interessante gevolgen heeft het feit dat leden van het directiecomité fiscaal als een bedrijfsleider categorie II aangemerkt worden? Meer...

INCASSO FACTUREN

Laattijdige neerlegging jaarrekening en faillissement: bestuurdersaansprakelijkheid?

Als een klant failliet gaat, doet u er goed aan na te kijken of u geen verhaal heeft tegen de bestuurders van die klant. Kunt u de aansprakelijkheid van de bestuurders van uw klant inroepen als die klant zijn jaarrekening laattijdig neergelegd heeft? Heeft u ook een verhaal als de ‘alarmbelprocedure’ niet nageleefd is of bij andere inbreuken op het Wetboek Vennootschappen? Meer...
Geactualiseerd op: 17.05.2019

Meer van Indicator