Artikeldatabank

Zoekresultaat: 4 artikel(s) gevonden in het thema: Vennootschap - trefwoord: Bestuur

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BESTUUR

Meerhandtekeningsclausules: kwantitatieve of kwalitatieve beperkingen toevoegen?

In een nv zijn meerhandtekeningsclausules vooral nuttig om te vermijden dat de voltallige raad van bestuur elk contract moet ondertekenen. In een bvba kunt u via een meerhandtekeningsclausule de bevoegdheid van de individuele zaakvoerders inperken. Kunt u aan die clausules dan kwantitatieve en kwalitatieve beperkingen aanbrengen? Publiceert u die beperkingen of houdt u ze toch beter intern? Waarom? Welke ongewenste gevolgen kan zo’n publicatie in een bvba met zich meebrengen? Meer...

ALGEMENE VERGADERING

Een lastige (minderheids)aandeelhouder?

Mag een ontevreden aandeelhouder vóór de algemene vergadering uw boekhouding en de jaarrekening komen nakijken? Moet u hem dan ook documenten meegeven of toesturen? Mag die aandeelhouder zich daarna op de algemene vergadering laten bijstaan door een advocaat of accountant? Kunnen de andere aandeelhouders of het bestuur een lastige aandeelhouder de deelname aan de vergadering ontzeggen of weigeren bepaalde vragen te beantwoorden? Meer...

BESTUUR

Werken met een directiecomité: welk fiscaal en sociaal statuut voor de leden?

Wanneer is de oprichting van een directiecomité zinvol en welke bevoegdheden heeft zo’n directiecomité dan? Zijn de leden van dat directiecomité zelfstandigen? Waarmee moet u in die context toch opletten? Welke interessante gevolgen heeft het feit dat leden van het directiecomité fiscaal als een bedrijfsleider categorie II aangemerkt worden? Meer...

BESTUUR

Binnenkort algemene vergadering: welke spelregels respecteren?

Als financieel manager krijgt u soms de vraag om op de algemene vergadering als secretaris op te treden. Daarnaast heeft de bedrijfsleider, zeker als de verstandhouding tussen de aandeelhouders niet al te best is, vaak vragen over de spelregels die op die vergadering gelden. Wie heeft het recht om aanwezig te zijn en te stemmen? Wanneer kan een aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen? Mag hij zich laten bijstaan door een advocaat of accountant? Mag hij ook deelnemen als er een belangenconflict speelt of vanop afstand deelnemen? Welke formaliteiten moet u bij de oproeping naleven? Kunnen de aandeelhouders ook schriftelijk besluiten nemen in plaats van effectief te vergaderen? Wat kan een aandeelhouder zoal doen als hij het niet eens is met de genomen beslissingen? Meer...
Geactualiseerd op: 16.02.2018

Meer van Indicator