Artikeldatabank

Zoekresultaat: 14 artikel(s) gevonden in het thema: Vennootschap - trefwoord: Bestuur

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

DIVIDEND

Nettoactieftest en liquiditeitstest: het IBR verduidelijkt... 

Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) heeft op 30 augustus 2019 technische nota’s over de nieuwe nettoactieftest (balanstest) en liquiditeitstest gepubliceerd. Wat kunnen we daaruit leren? Op welke gegevens moet u zich bij het uitvoeren van beide testen concreet baseren? Wanneer moet de commissaris tussenkomen en wat is precies zijn rol? Meer...

HERVORMING VENNOOTSCHAPSRECHT

Dwingende bepalingen WVV van toepassing

Sedert 1 januari 2020 zijn de dwingende bepalingen van het WVV ook van toepassing op de (bestaande) vennootschappen. Welke bepalingen zijn van dwingend recht? Meer...

VENNOOTSCHAP

Vergeet het UBO-register niet!

De uiterste datum waarop u de uiteindelijke begunstigden van de vennootschap moet melden in het UBO-register, 30 september 2019, nadert met rasse schreden... Meer...

ALGEMENE VERGADERING

Bent u ook aangesteld als secretaris van de algemene vergadering?

Als financieel manager krijgt u weleens vaker de vraag om als secretaris van de algemene vergadering op te treden. Welke procedures moet u dan vóór en tijdens die vergadering naleven? Wie heeft het recht om aanwezig te zijn en te stemmen? Mag een aandeelhouder zich op de vergadering laten bijstaan of vanop afstand deelnemen? Mag een lastige aandeelhouder vóór de vergadering uw boekhouding komen nakijken? Kunnen de andere aandeelhouders of het bestuur hem de deelname aan de vergadering ontzeggen of weigeren om op zijn vragen te antwoorden? Meer...

BESTUUR

Hervorming vennootschapsrecht: bestuur van een nv in een nieuw kleedje

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen brengt belangrijke wijzigingen aan op het vlak van het bestuur van een nv. De nv wordt de rechtsvorm bij uitstek voor grote ondernemingen. Wat zijn dan de verschillen tussen een monistisch bestuur en een duaal bestuur? Kan een nv vanaf 1 mei 2019 bestuurd worden door één bestuurder? Verandert er ook iets aan het dagelijks bestuur? Meer...

VENNOOTSCHAP

Bestuurdersaansprakelijkheid nog gewijzigd

Welke wijzigingen werden op de valreep nog in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) aangebracht aan de beperkingen aan de bestuurdersaansprakelijkheid? Meer...

UBO-REGISTER

UBO-register: nu meer duidelijkheid

Zoals u weet, moet u tegen 31 maart 2019 de uiteindelijke begunstigde van de vennootschap aanmelden bij het UBO-register. De administratie bracht recentelijk meer duidelijkheid over de praktische aspecten van die aangifte. Meer...

HERVORMING VENNOOTSCHAPSRECHT

Hervorming vennootschapsrecht: vanaf wanneer ook voor u van toepassing?

Op 1 mei 2019 treedt het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in principe in werking. Vanaf wanneer zijn de nieuwe regels ook op uw vennootschap van toepassing? Wat onderneemt u dan als uw vennootschapsvorm verdwijnt? Moet u nu weldra ook een statutenwijziging doorvoeren? Welke nieuwe vennootschapsrechtelijke regels worden ook zonder statutenwijziging voor u van toepassing? Meer...

UBO-REGISTER

UBO-register: nu uw gegevens aanmelden?

U moet nu tegen 31 maart 2019 de uiteindelijke begunstigde van de vennootschap aanmelden bij het UBO-register. Wat is het doel van dat register? Hoe bepaalt u in de praktijk die uiteindelijke begunstigde? Welke informatie moet u dan doorgeven? Wie zal toegang hebben tot het UBO-register? Welke gegevens zijn ook toegankelijk voor elke geïnteresseerde burger? Meer...

ALGEMENE VERGADERING

Weldra jaarvergadering: aandachtspunten?

Naar aanleiding van de jaarvergadering ontstaan er weleens vaker discussies. Mag de vergadering beslissen over punten die niet op de agenda staan of een aandeelhouder via Skype laten deelnemen? Wat is de precieze draagwijdte van een kwijting? Welke misschien onverwachte gevolgen heeft de goedkeuring van de jaarrekening voor de aandeelhouders? Meer...
Geactualiseerd op: 19.02.2020

Meer van Indicator