Artikeldatabank

Zoekresultaat: 4 artikel(s) gevonden in het thema: Vastgoed - trefwoord: Varia

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

ONROEREND GOED

Optioneel btw-stelsel: hoe keuze maken?

Sinds 1 januari 2019 kunt u onder bepaalde voorwaarden ervoor opteren om de verhuur van een onroerend goed aan btw te onderwerpen. Een recent gepubliceerd KB regelt nu de wijze waarop de keuze voor toepassing van het btw-stelsel moet gebeuren. Wat moet u hierover weten? Meer...

HUUR

Een gehuurd bedrijfspand verbouwen?

Moet u de toestemming van de verhuurder vragen om een bedrijfspand te verbouwen? Welke afspraken kunt u daarover maken in de huurovereenkomst? Met welke spelregels moet u rekening houden als er geen contractuele afspraken gemaakt zijn? Wanneer is de verhuurder u bij het einde van de huur voor die werken een vergoeding verschuldigd en wanneer niet? Hoe wordt die vergoeding dan bepaald? Gelden er andere regels bij een handelshuur? Meer...

ONROERENDE VERHUUR

Onroerende verhuur met keuze voor btw: nu meer duidelijkheid

We hebben eerder al de krachtlijnen van de nieuwe regels voor de beroepsmatige verhuur met btw toegelicht. Nu zijn ook de definitieve teksten ingediend bij het parlement en is er duidelijkheid over een aantal in de praktijk vaak gestelde vragen. Wanneer is een gebouw nieuw voor de toepassing van de nieuwe btw-regeling? Is een verhuur met btw nu soms toch mogelijk als het pand gemengd gebruikt wordt? Wie moet er voor het btw-regime opteren en hoe moet dat in de praktijk gebeuren? Meer...

ONROEREND GOED

Onroerende verhuur: nu dan toch optie voor btw mogelijk?

Wanneer mag u volgens een voorontwerp van wet een pand nu toch met btw verhuren en dus zelf de btw op de aankoop of de oprichting recupereren? In welke omstandigheden wordt ook u dan geconfronteerd met de nieuwe herzieningstermijn van 25 jaar? Welke soepelere regels gelden er voor panden die hoofdzakelijk voor de opslag van goederen gebruikt worden? Wat zijn de nieuwe spelregels voor een verhuur van minder dan 6 maanden? Wat zijn de specifieke aandachtspunten binnen een groep van vennootschappen? Meer...
Geactualiseerd op: 19.02.2020

Meer van Indicator