Artikeldatabank

Zoekresultaat: 4 artikel(s) gevonden in het thema: Vastgoed - trefwoord: Huur

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

HUUR

Een gehuurd bedrijfspand verbouwen?

Moet u de toestemming van de verhuurder vragen om een bedrijfspand te verbouwen? Welke afspraken kunt u daarover maken in de huurovereenkomst? Met welke spelregels moet u rekening houden als er geen contractuele afspraken gemaakt zijn? Wanneer is de verhuurder u bij het einde van de huur voor die werken een vergoeding verschuldigd en wanneer niet? Hoe wordt die vergoeding dan bepaald? Gelden er andere regels bij een handelshuur? Meer...

ONROEREND GOED

Beroepsmatige verhuur toch niet met btw?

Op basis van het zomerakkoord zou u vanaf 2018 de optie hebben om met btw te huren of te verhuren. De regering heeft de draagwijdte van deze maatregel nu om budgettaire redenen fors ingeperkt. Wanneer kunt u een beroepsmatig gebruikt pand nu toch nog met btw huren of verhuren? Meer...

BEDRIJFSRUIMTE HUREN

Deze clausules vermijdt u maar beter als u bedrijfsruimte huurt...

Als u een bedrijfsruimte huurt, dan is er meestal sprake van een zgn. gemeenrechtelijke huur. Welke gevolgen heeft dat voor de contractuele vrijheid van huurder en verhuurder? Welke voorwaarden moet u dan wellicht aanvaarden en welke clausules laat u beter wijzigen? Hoeveel waarborg moet u in de praktijk geven en wat kunt u afspreken over de herstellingskosten? Hoe beperkt u dan de schadevergoeding die het bedrijf bij een voortijdige opzegging zal moeten betalen? Meer...

huur

Een nieuw huurcontract sluiten: waarop letten?

Als het huurcontract van het bedrijf binnen afzienbare tijd afloopt, dan heeft u er alle belang bij om uit te kijken naar alternatieven. Er staan vandaag immers heel wat bedrijfspanden te huur... Valt zo’n contract dan altijd onder de Handelshuurwet? Wat zijn de voor- en nadelen van een handelshuur? Heeft u er belang bij om af te spreken dat de Handelshuurwet ook op uw contract van toepassing is? Naast de prijs zijn ook goede contractuele afspraken belangrijk. Wat zijn daarbij de aandachtspunten i.v.m. de duur van de overeenkomst, de opzegmogelijkheden en de uit te voeren werken? Zijn er daarbij verschillen tussen handelshuur en gemene huur? Meer...
Geactualiseerd op: 19.02.2020

Meer van Indicator