Artikeldatabank

Zoekresultaat: 18 artikel(s) gevonden in het thema: Recht - trefwoord: Factuur

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

INCASSO FACTUREN

Hoger beroep: vonnis toch uitvoeren?

Wanneer u er eindelijk toch in geslaagd bent om een slechte betaler tot betaling te laten veroordelen, gaat de tegenpartij vaak in beroep. Kunt u het vonnis dan al laten uitvoeren? Welk risico loopt u als de rechter in beroep dat vonnis achteraf hervormt? Welke voorzorgen neemt u het best als u zelf veroordeeld werd en hoger beroep wilt aantekenen? Meer...

BEWIJS

Nieuwe bewijsregels tussen ondernemingen

Sinds 1 november 2018 gelden er nieuwe bewijsregels tussen ondernemingen. Wat is er zoal veranderd? Wat is in die context het belang van de factuur? Meer...

SLECHTE BETALERS

Discussie over uw facturen: wanneer een provisie vragen?

Sommige klanten grijpen de kleinste discussies aan om uw facturen niet te betalen. Kunt u de rechtbank dan vragen om u alvast een provisie toe te kennen? Kunt u dat vonnis dan onmiddellijk uitvoeren? Wat gebeurt er dan als uw klant u uiteindelijk toch minder verschuldigd is? Waarom doet u er zelf als klant vaak goed aan om alvast het niet-betwiste gedeelte te betalen? Meer...

SLECHTE BETALERS

Eigendomsvoorbehoud: nu meer mogelijk?

Sinds 1 januari 2018 heeft een eigendomsvoorbehoud een ruimere uitwerking. Hoe bedingt u een geldig eigendomsvoorbehoud? Blijft uw eigendomsvoorbehoud nu ook geldig als de goederen intussen reeds verkocht zijn? Wanneer is een registratie in het pandregister nuttig? Meer...

PAND

De nieuwe Pandwet: wat verandert er voor de praktijk?

De wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffing van diverse bepalingen ter zake (‘de nieuwe Pandwet’), is in werking sedert 1 januari 2018. Wat is eigenlijk een pand? En wat verandert de nieuwe Pandwet? Wat is het pandregister en hoe werkt het? Meer...

INSOLVENTIE

Nieuwe insolventiewetgeving: wat moet u daarover zoal weten?

Op 1 mei 2018 is de nieuwe insolventiewetgeving in werking getreden. Wat zijn daarin de belangrijkste nieuwigheden voor de praktijk? Wat verandert er voor bestuurders en vrije beroepen? Bent u als schuldeiser nu beter beschermd als uw klant in WCO gaat? Kan een gefailleerde nu achteraf gemakkelijker met een schone lei starten? Meer...

FACTURATIE

Kiest u niet zelf vrij de taal van uw contracten en facturen?

Mag u zelf kiezen in welke taal u een contract of factuur opstelt? Gelden dezelfde regels ook voor uw algemene voorwaarden? Heel wat werkgevers kijken nu ook over de taalgrens om personeel te vinden. Welke regels gelden er dan voor het taalgebruik in arbeidsovereenkomsten? Meer...

INCASSO FACTUREN

Uw klant komt niet opdagen bij de rechter...

Als alle andere middelen gefaald hebben, zit er niets anders op dan uw klant voor de rechtbank te dagen. Slechte betalers komen op de zitting echter vaak niet opdagen. Wat gebeurt er dan? Is dat een manier om de betaling op de lange baan te schuiven? Wat is hieraan onlangs gewijzigd? Meer...

SLECHTE BETALERS

Pandwet: opnieuw uitgesteld én aangepast...

Welke belangrijke aanpassingen werden er nu aangebracht aan de nieuwe Pandwet? Hoe zorgt u nu voor een correcte clausule van eigendomsvoorbehoud? Moet u dat eigendomsvoorbehoud ook laten registreren? En wat zegt de nieuwe wet over uw retentierecht? Meer...

FACTUREN INNEN

Dagvaarden in faling om betaling te krijgen?

Wanneer kunt u een klant dagvaarden in faillissement? Welke voorwaarden moeten dan vervuld zijn? Levert zo’n dagvaarding u in de praktijk ook iets op? Wanneer is de aanstelling van een bewindvoerder vorderen een zinvol alternatief? Mag u ook dreigen met zo’n dagvaarding om een slechte betaler tot betere gedachten te brengen? Welke risico’s loopt u dan? Meer...
Geactualiseerd op: 17.05.2019

Meer van Indicator