Artikeldatabank

Zoekresultaat: 12 artikel(s) gevonden in het thema: Recht - trefwoord: Factuur

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

FACTURATIE

Kiest u niet zelf vrij de taal van uw contracten en facturen?

Mag u zelf kiezen in welke taal u een contract of factuur opstelt? Gelden dezelfde regels ook voor uw algemene voorwaarden? Heel wat werkgevers kijken nu ook over de taalgrens om personeel te vinden. Welke regels gelden er dan voor het taalgebruik in arbeidsovereenkomsten? Meer...

INCASSO FACTUREN

Uw klant komt niet opdagen bij de rechter...

Als alle andere middelen gefaald hebben, zit er niets anders op dan uw klant voor de rechtbank te dagen. Slechte betalers komen op de zitting echter vaak niet opdagen. Wat gebeurt er dan? Is dat een manier om de betaling op de lange baan te schuiven? Wat is hieraan onlangs gewijzigd? Meer...

SLECHTE BETALERS

Pandwet: opnieuw uitgesteld én aangepast...

Welke belangrijke aanpassingen werden er nu aangebracht aan de nieuwe Pandwet? Hoe zorgt u nu voor een correcte clausule van eigendomsvoorbehoud? Moet u dat eigendomsvoorbehoud ook laten registreren? En wat zegt de nieuwe wet over uw retentierecht? Meer...

FACTUREN INNEN

Dagvaarden in faling om betaling te krijgen?

Wanneer kunt u een klant dagvaarden in faillissement? Welke voorwaarden moeten dan vervuld zijn? Levert zo’n dagvaarding u in de praktijk ook iets op? Wanneer is de aanstelling van een bewindvoerder vorderen een zinvol alternatief? Mag u ook dreigen met zo’n dagvaarding om een slechte betaler tot betere gedachten te brengen? Welke risico’s loopt u dan? Meer...

FACTUREN PROTESTEREN

Vijf spelregels om facturen correct te protesteren

We hoeven u natuurlijk niet meer te wijzen op het belang van het tijdig protesteren van facturen, maar toch zijn er daarbij een aantal valkuilen waarmee u beter kunt uitkijken. Waarom protesteert u bv. het beste ook de algemene voorwaarden van uw leverancier? Wat kunt u achteraf nog doen als u eerst de factuur alleen mondeling protesteerde? Waarom wacht u het beste niet op de factuur als een leverancier de overeengekomen prestatie niet correct uitvoerde? Wat doet u dan wel meteen? En wat doet u als u slechts een gedeelte van de factuur betwist, bv. omdat de prijs hoger ligt dan wat u overeengekomen was? Meer...

INCASSO FACTUREN

Mijn klant is gestopt en ik moet nog een betaling ontvangen: wat nu?

Het komt wel vaker voor dat u nog openstaande facturen heeft op een klant en dan ergens verneemt dat die klant zijn zaak stopgezet heeft. Wat kunt u dan nog ondernemen? Maakt het bij een vrijwillige stopzetting een verschil of uw klant een vennootschap is of een natuurlijke persoon? Wanneer kunt u uw klant dan toch nog dagvaarden in faillissement? Wat is een deficitaire vereffening? Heeft u dan mogelijk nog een verhaal tegen de vereffenaar of tegen de bestuurders? Wanneer wel en wanneer niet? En wat kunt u nog doen als uw klant verplicht is zijn activiteiten stop te zetten omwille van een faillissement of een gedwongen vereffening? Wie zijn dan bevoorrechte schuldeisers? Meer...

INCASSO FACTUREN

Hoe vanaf nu sneller uw geld krijgen van slechte betalers?

In de zgn. Potpourriwet I (wet van 19.10.2015) werden een aantal maatregelen opgenomen die u moeten toelaten om de openstaande vorderingen van het bedrijf voortaan sneller te innen. Wat moet u daarover weten? Sinds 1 november 2015 is een vonnis in de regel bij voorraad uitvoerbaar. Kunt u vanaf nu dan altijd onmiddellijk het vonnis uitvoeren en uw facturen invorderen, zelfs als de klant in beroep gaat? Welke maatregelen kunt u dan sowieso treffen en voor welke pleegt u toch het best vooraf grondig overleg met uw advocaat? Waarom? Binnenkort kunt u een onbetwiste schuldvordering ook eenvoudig rechtstreeks via een gerechtsdeurwaarder innen. Wat zijn dan de regels en de beperkingen? Meer...

INCASSO FACTUREN

Slechte betalers: welke interesten en schadevergoeding mag u vragen?

De energie die kruipt in het incasso van slechte betalers is niet te onderschatten. Welke contractuele drukkingsmiddelen heeft u om een klant ertoe aan te sporen vlot te betalen? Kunt u bij laattijdige betaling een schadevergoeding vragen? Welke vrijheid heeft u om het bedrag daarvan te betalen? Vanaf wanneer kunt u interest vragen en hoeveel bedragen de maxima vandaag? Wat zijn de specifieke regels als u ook aan consumenten verkoopt? Hoe zorgt u ervoor dat uw klant zich niet verschuilt achter het feit dat hij uw algemene voorwaarden niet kende? En waarom vraagt u uw schadebeding het best al bij de eerste aanmaning op? Meer...

INHOUDINGSPLICHT RSZ

Nu als opdrachtgever ook aansprakelijk voor sociale schulden van onderaannemers?

Doet u als opdrachtgever een beroep op een aannemer met fiscale en/of sociale schulden, dan riskeert u samen met die aannemer hoofdelijk gehouden te zijn tot betaling van zijn schulden. Nieuw is echter dat de RSZ het bedrijf sinds eind augustus 2015 ook kan aanspreken voor onbetaalde sociale schulden van een onderaannemer (van uw aannemer). Over welke werken gaat het daarbij precies? Wat kunt u doen om de belangen van het bedrijf veilig te stellen? Wat is daarbij het belang van een correcte toepassing van de inhoudingsplicht? Hoe kunt u zich contractueel indekken tegen het risico dat u nu ook opdraait voor de sociale schulden van een onderaannemer? Meer...

FACTUREN INNEN

Uw leverancier betalen door zijn facturen te compenseren met uw vorderingen?

Mag u een vordering die u op een klant of leverancier heeft altijd zomaar compenseren met de bedragen die u nog aan hem verschuldigd bent? Moet u dan bepaalde formaliteiten naleven? En zijn er aan die compensatie ook bepaalde voorwaarden verbonden? Hoe pakt u de zaak het best aan als de tegenpartij uw vordering betwist? Is compensatie ook nog mogelijk als uw klant of leverancier intussen failliet ging? Mag u ook nog compenseren als uw klant met een factoringmaatschappij in zee gaat? Wanneer wel en wanneer niet? Meer...
Geactualiseerd op: 19.02.2018

Meer van Indicator