Artikeldatabank

Zoekresultaat: 21 artikel(s) gevonden in het thema: Recht - trefwoord: Contract

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

CONTRACT

Nut van een derdenbeding in een overnameovereenkomst

Wanneer kan het in een M&A-context nuttig zijn om de doelvennootschap of een derde partij via een derdenbeding een vorderingsrecht te verlenen? Wat zijn de rechtsgevolgen van zo’n derdenbeding? Moet de derde ook met het beding instemmen? Welke voorwaarden moeten vervuld zijn opdat het derdenbeding geldig is? Meer...

OFFERTE

De klant doet aan ‘cherrypicking’ in uw offerte?

Kan uw klant de kersen uit de taart pikken en slechts een gedeeltelijke bestelling plaatsen, wanneer u een scherpe offerte gemaakt heeft voor een aanzienlijke levering? Kan de klant ook een gedeelte opeisen van een globale korting die u in uw offerte voorzien heeft? Meer...

COMMERCIËLE RELATIES

Nieuwe regels misbruik economische afhankelijkheid en oneerlijke marktpraktijken

De wet van 4 april 2019 wijzigde het Wetboek van Economisch Recht op het vlak van misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen. Wanneer bent u als onderneming ‘economisch afhankelijk’? Wat zijn ‘oneerlijke marktpraktijken’? En hoe kunnen misbruik en overtredingen aangepakt worden? Meer...

OVEREENKOMST

Middelenverbintenis: belang en draagwijdte in een M&A-context

In transactiedocumenten, zoals een ‘share purchase agreement’, wordt een middelenverbintenis vaak gebruikt. Welke vormen kan zo’n middelenverbintenis aannemen? Wat is de exacte betekenis van een dergelijke contractuele verbintenis? Is ze altijd juridisch afdwingbaar? Wat zijn de aandachtspunten bij het opstellen van een dergelijke ‘best efforts clause’? Meer...

ALGEMENE VOORWAARDEN

Verboden clausules in b2b-relaties: moet u nu uw algemene voorwaarden herzien?

Welke implicaties heeft de Wet van 4 april 2019 houdende wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen (BS 24.05.2019) voor uw contractuele relatie tot uw klanten en leveranciers? Moet u nu uw algemene aan- of verkoopvoorwaarden herzien? Vanaf wanneer zijn deze nieuwe bepalingen van toepassing? Doel van de wet Meer...

BEWIJS

Nieuwe bewijsregels op komst

Op 4 april 2019 werd door de Kamer het ‘Wetsontwerp tot invoering van een Burgerlijk Wetboek en tot invoeging van boek 8 “Bewijs” in dat Wetboek’ goedgekeurd (wet van 13.04.2019, BS 14.05.2019) . Hierdoor wordt een volledig nieuw Burgerlijk Wetboek ingevoerd. Een van de zaken die daardoor wijzigen is de manier waarop u het bestaan van een overeenkomst met uw klant kunt bewijzen. Meer...

OVERNAME

M&A-transacties: wanneer en waarom kiezen voor arbitrage (of niet)?

Wat zijn de voor- en nadelen van arbitrage? Voor welke soort M&A-transacties is arbitrage vooral aangewezen? Wat onderneemt u dan als de tegenpartij de arbitrale uitspraak uiteindelijk niet uitvoert? In welk stadium van de onderhandelingen kunt u een arbitrageclausule voorzien? Wat is het verschil tussen ad-hoc-arbitrage en institutionele arbitrage? Wanneer heeft u er belang bij om voor ad-hoc-arbitrage te kiezen? Meer...

OVERNAME

Overname aandelen: zorg voor een sluitend niet-concurrentiebeding

Aan welke voorwaarden en beperkingen moet een geldig niet-concurrentiebeding voldoen? Waarom voorziet u het best ook altijd een matigingsclausule? Wat heeft het Hof van Cassatie daarover recentelijk gezegd? Wat kunt u ondernemen als de verkoper toch een inbreuk op het niet-concurrentiebeding begaat? Waarom voorziet u in het contract het best meteen ook een forfaitaire schadevergoeding? Meer...

BEWIJS

Nieuwe bewijsregels tussen ondernemingen

Sinds 1 november 2018 gelden er nieuwe bewijsregels tussen ondernemingen. Wat is er zoal veranderd? Wat is in die context het belang van de factuur? Meer...

OVERNAME

M&A en GDPR: aandachtspunten?

De inwerkingtreding van de GDPR is wellicht niemand ontgaan. Dat het toepassingsgebied van de GDPR ook gevolgen kent voor M&A-transacties, is minder geweten. Wat zijn dan de aandachtspunten als u potentiële kopers informatie geeft over een target? Waarop moet u zoal letten als u zelf een due diligence uitvoert en over een overnamecontract onderhandelt? Meer...
Geactualiseerd op: 19.02.2020

Meer van Indicator