Artikeldatabank

Zoekresultaat: 15 artikel(s) gevonden in het thema: Recht - trefwoord: Contract

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

OVERNAME

M&A-transacties: wanneer en waarom kiezen voor arbitrage (of niet)?

Wat zijn de voor- en nadelen van arbitrage? Voor welke soort M&A-transacties is arbitrage vooral aangewezen? Wat onderneemt u dan als de tegenpartij de arbitrale uitspraak uiteindelijk niet uitvoert? In welk stadium van de onderhandelingen kunt u een arbitrageclausule voorzien? Wat is het verschil tussen ad-hoc-arbitrage en institutionele arbitrage? Wanneer heeft u er belang bij om voor ad-hoc-arbitrage te kiezen? Meer...

OVERNAME

Overname aandelen: zorg voor een sluitend niet-concurrentiebeding

Aan welke voorwaarden en beperkingen moet een geldig niet-concurrentiebeding voldoen? Waarom voorziet u het best ook altijd een matigingsclausule? Wat heeft het Hof van Cassatie daarover recentelijk gezegd? Wat kunt u ondernemen als de verkoper toch een inbreuk op het niet-concurrentiebeding begaat? Waarom voorziet u in het contract het best meteen ook een forfaitaire schadevergoeding? Meer...

OVERNAME

M&A en GDPR: aandachtspunten?

De inwerkingtreding van de GDPR is wellicht niemand ontgaan. Dat het toepassingsgebied van de GDPR ook gevolgen kent voor M&A-transacties, is minder geweten. Wat zijn dan de aandachtspunten als u potentiële kopers informatie geeft over een target? Waarop moet u zoal letten als u zelf een due diligence uitvoert en over een overnamecontract onderhandelt? Meer...

BEWIJS

Nieuwe bewijsregels tussen ondernemingen

Sinds 1 november 2018 gelden er nieuwe bewijsregels tussen ondernemingen. Wat is er zoal veranderd? Wat is in die context het belang van de factuur? Meer...

OVERNAME

LOI: hoe vermijdt u dat u al gebonden bent?

Bij een overname wordt er vaak in een vroeg stadium van de onderhandelingen al een letter of intent ondertekend. Hoe vermijdt u dan dat er door het ondertekenen van die LOI al een bindende overnameovereenkomst tot stand komt? Meer...

AANSPRAKELIJKHEID

Hoe uw aansprakelijkheid beperken als uw klant aan consumenten verkoopt?

Hoeveel garantie moet u geven als u verkoopt aan handelaars die op hun beurt aan consumenten verkopen? Bent u dan verplicht om dezelfde garantie van twee jaar te geven die uw klant ook aan zijn klanten moet verlenen? Hoe kunt u het bedrijf beter beschermen door daarover andere contractuele afspraken te maken? Meer...

FACTURATIE

Kiest u niet zelf vrij de taal van uw contracten en facturen?

Mag u zelf kiezen in welke taal u een contract of factuur opstelt? Gelden dezelfde regels ook voor uw algemene voorwaarden? Heel wat werkgevers kijken nu ook over de taalgrens om personeel te vinden. Welke regels gelden er dan voor het taalgebruik in arbeidsovereenkomsten? Meer...

SHARE PURCHASE AGREEMENT

Hoe uw positie als koper optimaal beschermen in een overnameovereenkomst?

Als u een bedrijf overneemt, wilt u zich in het contract vanzelfsprekend maximaal indekken voor het geval dat er achteraf lijken uit de kast vallen. De verkoper van zijn kant wil het risico beperken dat hij na de overname nog met een claim geconfronteerd wordt. Een gespecialiseerd advocatenkantoor, Contrast, heeft nu voor de periode 2012-2016 een nieuwe M&A Survey gepubliceerd. Welke clausules zijn vandaag gebruikelijk in overnameovereenkomsten voor transacties met een waarde tot € 10 miljoen? Meer...

SCHADEVERGOEDING

Uw klant annuleert zijn bestelling, wat nu?

Welke schadevergoeding kunt u vragen als een klant zijn bestelling annuleert? Mag u dan zomaar het voorschot behouden? Welke afspraken maakt u daarover het beste? En wat kunt u ondernemen als de klant achteraf gewoon niets meer van zich laat horen? Meer...

NIET-CONCURRENTIEBEDING

Ongeldige niet-concurrentiebedingen: Cassatie zwakt nietigheidssanctie nu af

In een baanbrekend arrest van 23 januari 2015 maakte Cassatie komaf met de automatische en integrale vernietiging van niet-concurrentiebedingen die als ongeldig beschouwd worden. Cassatie heeft nu beslist dat de rechter met een ‘matigingsbeding’ rekening moet houden en het concurrentiebeding niet langer zonder meer kan vernietigen. Wat doet u dan vanaf nu zeker het best als u in een overeenkomst een niet-concurrentiebeding opneemt? Waarom kunt u aan zo’n niet-concurrentiebeding het best ook een forfaitaire schadevergoeding koppelen? Is zo’n clausule altijd geldig? Meer...
Geactualiseerd op: 17.05.2019

Meer van Indicator