Artikeldatabank

Zoekresultaat: 10 artikel(s) gevonden in het thema: Recht - trefwoord: Contract

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

AANSPRAKELIJKHEID

Hoe uw aansprakelijkheid beperken als uw klant aan consumenten verkoopt?

Hoeveel garantie moet u geven als u verkoopt aan handelaars die op hun beurt aan consumenten verkopen? Bent u dan verplicht om dezelfde garantie van twee jaar te geven die uw klant ook aan zijn klanten moet verlenen? Hoe kunt u het bedrijf beter beschermen door daarover andere contractuele afspraken te maken? Meer...

FACTURATIE

Kiest u niet zelf vrij de taal van uw contracten en facturen?

Mag u zelf kiezen in welke taal u een contract of factuur opstelt? Gelden dezelfde regels ook voor uw algemene voorwaarden? Heel wat werkgevers kijken nu ook over de taalgrens om personeel te vinden. Welke regels gelden er dan voor het taalgebruik in arbeidsovereenkomsten? Meer...

SHARE PURCHASE AGREEMENT

Hoe uw positie als koper optimaal beschermen in een overnameovereenkomst?

Als u een bedrijf overneemt, wilt u zich in het contract vanzelfsprekend maximaal indekken voor het geval dat er achteraf lijken uit de kast vallen. De verkoper van zijn kant wil het risico beperken dat hij na de overname nog met een claim geconfronteerd wordt. Een gespecialiseerd advocatenkantoor, Contrast, heeft nu voor de periode 2012-2016 een nieuwe M&A Survey gepubliceerd. Welke clausules zijn vandaag gebruikelijk in overnameovereenkomsten voor transacties met een waarde tot € 10 miljoen? Meer...

SCHADEVERGOEDING

Uw klant annuleert zijn bestelling, wat nu?

Welke schadevergoeding kunt u vragen als een klant zijn bestelling annuleert? Mag u dan zomaar het voorschot behouden? Welke afspraken maakt u daarover het beste? En wat kunt u ondernemen als de klant achteraf gewoon niets meer van zich laat horen? Meer...

NIET-CONCURRENTIEBEDING

Ongeldige niet-concurrentiebedingen: Cassatie zwakt nietigheidssanctie nu af

In een baanbrekend arrest van 23 januari 2015 maakte Cassatie komaf met de automatische en integrale vernietiging van niet-concurrentiebedingen die als ongeldig beschouwd worden. Cassatie heeft nu beslist dat de rechter met een ‘matigingsbeding’ rekening moet houden en het concurrentiebeding niet langer zonder meer kan vernietigen. Wat doet u dan vanaf nu zeker het best als u in een overeenkomst een niet-concurrentiebeding opneemt? Waarom kunt u aan zo’n niet-concurrentiebeding het best ook een forfaitaire schadevergoeding koppelen? Is zo’n clausule altijd geldig? Meer...

PRECONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID

Onderhandelingen stopzetten: hoe aansprakelijkheid vermijden?

In de regel mag u contracten sluiten met wie u wilt en wanneer u wilt. Toch kunt u na het afbreken van onderhandelingen, bv. over een overname of een groot contract, soms door de tegenpartij aangesproken worden omwille van uw ‘precontractuele aansprakelijkheid’. Wat houdt die precontractuele aansprakelijkheid precies in? Wanneer kunt u toch aansprakelijk zijn? Wat zijn daarvan de gevolgen? Hoe wordt een eventuele schadevergoeding dan bepaald? Welke situaties kunt u het best vermijden om er zeker van te zijn dat er na het afbreken van de onderhandelingen geen discussie ontstaat? Meer...

Redelijke opzegtermijn

Een samenwerking stopzetten: niet zonder ‘redelijke opzegtermijn’!

Welke spelregels moet u naleven als het bedrijf een contract voor onbepaalde duur met een klant, leverancier of onderaannemer wil stopzetten? Wat is daarbij het belang van een ‘redelijke opzegtermijn’ en hoe wordt die bepaald? Moet u ook een opzegtermijn respecteren als het bedrijf al gedurende langere tijd zonder schriftelijke overeenkomst met een zakenpartner samenwerkt? Kunt u een contract voor bepaalde duur ook opzeggen? Wanneer wel en wanneer niet? En ten slotte, wat riskeert u als u toch gewoon van de ene dag op de andere een contract stopzet? Meer...

volmachten

Contract getekend door een onbevoegde: is het bedrijf daardoor toch gebonden?

Is het bedrijf gebonden door contracten die een collega ondertekent, hoewel hij daarvoor niet bevoegd is? Wanneer wel en wanneer niet? Kan het bedrijf dan achteraf een schadevergoeding vragen of de betrokken werknemer ontslaan? Hoe kunt u via een degelijke interne controle de kans op problemen minimaliseren? Waarom werkt u dan het best met schriftelijke (interne) volmachten? Zijn klanten en leveranciers daardoor ook gebonden? Welke maatregelen neemt u daarnaast het best nog om de belangen van het bedrijf zo goed mogelijk te beschermen? Meer...

huur

Een nieuw huurcontract sluiten: waarop letten?

Als het huurcontract van het bedrijf binnen afzienbare tijd afloopt, dan heeft u er alle belang bij om uit te kijken naar alternatieven. Er staan vandaag immers heel wat bedrijfspanden te huur... Valt zo’n contract dan altijd onder de Handelshuurwet? Wat zijn de voor- en nadelen van een handelshuur? Heeft u er belang bij om af te spreken dat de Handelshuurwet ook op uw contract van toepassing is? Naast de prijs zijn ook goede contractuele afspraken belangrijk. Wat zijn daarbij de aandachtspunten i.v.m. de duur van de overeenkomst, de opzegmogelijkheden en de uit te voeren werken? Zijn er daarbij verschillen tussen handelshuur en gemene huur? Meer...

Printers en copiers

Printers of copiers huren: opgelet met de ‘kleine lettertjes’

Als het bedrijf een nieuwe copier, printer of multifunctional nodig heeft, dan wordt het toestel vandaag vaak gehuurd. Maar is dat eigenlijk wel interessant? Wat zijn de voor- en nadelen van zo’n huurcontract? Wat gebeurt er als u het contract voortijdig wilt beëindigen? Met welke clausules in de algemene voorwaarden moet u uitkijken? Waarom aanvaardt u beter geen stilzwijgende verlenging? Vaak contacteert de verhuurder u spontaan geruime tijd vóór het einde van het contract om u een nieuw toestel aan te bieden tegen een lagere prijs. Waarom krijgt u zo zelden de beste voorwaarden? Wat zijn dan uw alternatieven? Meer...
Geactualiseerd op: 19.02.2018

Meer van Indicator