Artikeldatabank

Zoekresultaat: 8 artikel(s) gevonden in het thema: Recht - trefwoord: Bewijs

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

INCASSO FACTUREN

Uw facturen voortaan sneller betaald?

Een nieuwe wet zorgt ervoor dat grote klanten kmo’s niet langer een overdreven betalingstermijn kunnen opdringen. Welke afspraken kunt u wel nog maken? Binnen welke termijn moet de klant betalen als u geen andere afspraken maakte? Op welke schadevergoeding heeft u recht? Meer...

GESCHILLEN

Problemen met de levering: hoe reageren?

Bij een levering tekenen uw collega’s vaak de leveringbon af, zonder er verder bij stil te staan. Heeft u dan achteraf toch nog verhaal? Welke controles bouwt u toch het best in? Hoe gaat u te werk als de producten ingepakt zijn of zich op een pallet bevinden? Wat zijn uw rechten tegenover de leverancier als er een probleem is? Waarom zijn ook de algemene voorwaarden van belang? Meer...

BEWIJS

Nieuwe bewijsregels op komst

Op 4 april 2019 werd door de Kamer het ‘Wetsontwerp tot invoering van een Burgerlijk Wetboek en tot invoeging van boek 8 “Bewijs” in dat Wetboek’ goedgekeurd (wet van 13.04.2019, BS 14.05.2019) . Hierdoor wordt een volledig nieuw Burgerlijk Wetboek ingevoerd. Een van de zaken die daardoor wijzigen is de manier waarop u het bestaan van een overeenkomst met uw klant kunt bewijzen. Meer...

BEWIJS

Nieuwe bewijsregels tussen ondernemingen

Sinds 1 november 2018 gelden er nieuwe bewijsregels tussen ondernemingen. Wat is er zoal veranderd? Wat is in die context het belang van de factuur? Meer...

BEWIJS

Nu ook aangetekende mails?

Tot voor kort bestond er enige twijfel of een aangetekende e-mail altijd evenwaardig was aan een klassieke aangetekende brief. Sinds 10.02.2018 is zo’n e-mail nu in alle omstandigheden gelijkwaardig. Kunt u nu bv. ook een opzeg via e-mail betekenen? Meer...

SCHADEVERGOEDING

Uw klant annuleert zijn bestelling, wat nu?

Welke schadevergoeding kunt u vragen als een klant zijn bestelling annuleert? Mag u dan zomaar het voorschot behouden? Welke afspraken maakt u daarover het beste? En wat kunt u ondernemen als de klant achteraf gewoon niets meer van zich laat horen? Meer...

BETWISTINGEN

Een pv van vaststelling laten opmaken?

Wanneer is het zinvol om bij een betwisting uw dossier te verstevigen door een gerechtsdeurwaarder een pv van vaststelling te laten opmaken? Wat houdt zo’n vaststelling precies in? In welke gevallen kunt u daarvoor een beroep doen op een deurwaarder? Welke beperkingen gelden er dan? Wat is de bewijswaarde van zo’n vaststelling en met welke kosten moet u rekening houden? Meer...

FACTUREN PROTESTEREN

Vijf spelregels om facturen correct te protesteren

We hoeven u natuurlijk niet meer te wijzen op het belang van het tijdig protesteren van facturen, maar toch zijn er daarbij een aantal valkuilen waarmee u beter kunt uitkijken. Waarom protesteert u bv. het beste ook de algemene voorwaarden van uw leverancier? Wat kunt u achteraf nog doen als u eerst de factuur alleen mondeling protesteerde? Waarom wacht u het beste niet op de factuur als een leverancier de overeengekomen prestatie niet correct uitvoerde? Wat doet u dan wel meteen? En wat doet u als u slechts een gedeelte van de factuur betwist, bv. omdat de prijs hoger ligt dan wat u overeengekomen was? Meer...
Geactualiseerd op: 19.02.2020

Meer van Indicator