Artikeldatabank

Zoekresultaat: 5 artikel(s) gevonden in het thema: Recht - trefwoord: Aansprakelijkheid

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

AANSPRAKELIJKHEID

Hoe uw aansprakelijkheid beperken als uw klant aan consumenten verkoopt?

Hoeveel garantie moet u geven als u verkoopt aan handelaars die op hun beurt aan consumenten verkopen? Bent u dan verplicht om dezelfde garantie van twee jaar te geven die uw klant ook aan zijn klanten moet verlenen? Hoe kunt u het bedrijf beter beschermen door daarover andere contractuele afspraken te maken? Meer...

GARANTIE

Uw garantie beperken: hoever kunt u gaan?

Hoe kunt u de aansprakelijkheid van het bedrijf voor gebreken aan geleverde goederen beperken? Hoever kunt u daarin gaan? Zijn de regels anders als u ook aan consumenten verkoopt? En waarmee moet u rekening houden als uw klant zelf aan consumenten verkoopt? Meer...

INCASSO FACTUREN

Laattijdige neerlegging jaarrekening en faillissement: bestuurdersaansprakelijkheid?

Als een klant failliet gaat, doet u er goed aan na te kijken of u geen verhaal heeft tegen de bestuurders van die klant. Kunt u de aansprakelijkheid van de bestuurders van uw klant inroepen als die klant zijn jaarrekening laattijdig neergelegd heeft? Heeft u ook een verhaal als de ‘alarmbelprocedure’ niet nageleefd is of bij andere inbreuken op het Wetboek Vennootschappen? Meer...

PRECONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID

Onderhandelingen stopzetten: hoe aansprakelijkheid vermijden?

In de regel mag u contracten sluiten met wie u wilt en wanneer u wilt. Toch kunt u na het afbreken van onderhandelingen, bv. over een overname of een groot contract, soms door de tegenpartij aangesproken worden omwille van uw ‘precontractuele aansprakelijkheid’. Wat houdt die precontractuele aansprakelijkheid precies in? Wanneer kunt u toch aansprakelijk zijn? Wat zijn daarvan de gevolgen? Hoe wordt een eventuele schadevergoeding dan bepaald? Welke situaties kunt u het best vermijden om er zeker van te zijn dat er na het afbreken van de onderhandelingen geen discussie ontstaat? Meer...

AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van het bedrijf contractueel uitsluiten: beperkingen?

Via een zgn. exoneratiebeding kunt u de aansprakelijkheid van het bedrijf ten opzichte van de klanten beperken of uitsluiten. Over welke mate van contractuele vrijheid beschikt u daarbij? Geldt zo’n beding ook voor verborgen gebreken? Welke beperkingen legt de wet u dan toch nog op? Zijn de regels strenger als u ook verkoopt aan consumenten? Hoe springt u dan praktisch gezien het beste om met dat onderscheid? Meer...
Geactualiseerd op: 17.05.2019

Meer van Indicator