Artikeldatabank

Zoekresultaat: 12 artikel(s) gevonden in het thema: Personeel - trefwoord: Groepsverzekering

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

HOSPITALISATIE

Premie hospitalisatieverzekering: mag u zich nu ook aan een forse stijging verwachten?

De media berichtten uitgebreid over de premiestijging tot 9% bovenop de medische index bij een grote verzekeraar. Moet ook u zich aan zo’n prijsverhoging verwachten? Wat is in die context het belang van het onderscheid tussen een collectieve en een individuele polis? Wat kunt u ondernemen als uw verzekeraar de premies fors verhoogt? Mag de bedrijfsleider dan zomaar als compensatie de dekkingen verlagen of heeft hij daarvoor het akkoord van het personeel nodig? Meer...

BEDRIJFSPENSIOEN

Een Tak 23 voor uw groepsverzekering?

Kan opteren voor een Tak 23 het gemakkelijker maken om het te garanderen rendement van uw groepsverzekering te behalen? Wat zijn daarvan de voor- en nadelen? Is de keuze voor een Tak 23 zinvol voor de IPT van de bedrijfsleider? Meer...

GROEPSVERZEKERING

Groepsverzekering nog vroeger opnemen?

Nu iedereen de reserves van zijn bedrijfspensioenplan kan raadplegen via ‘mypension.be’ krijgt ook u wellicht van de bedrijfsleider of van uw collega’s de vraag hoeveel belastingen er dan concreet op de uitkering ingehouden worden. Hoe berekent u die belasting? Wie kan zijn groepsverzekering nog vervroegd opnemen? Is dat financieel ook interessant? Meer...

GROEPSVERZEKERING

Nu de informatie over uw (aanvullend) pensioen raadplegen via ‘mypension.be’?

Een aantal verzekeraars verwijzen hun klanten nu voor informatie over hun aanvullend pensioen door naar ‘mypension.be’. Wellicht krijgt ook u daarover vragen van uw collega’s... Welke gegevens vindt u op die website en hoe interpreteert u de informatie correct? Is de verzekeraar nu effectief niet langer verplicht om jaarlijks een pensioenfiche op te maken? Meer...

LOONOPTIMALISATIE

Uw bonus optimaliseren via een storting in een groepsverzekering?

U heeft stilaan wellicht een goed zicht op de bonus waarop u en uw collega’s recht hebben. Kunt u die bonus fiscaal voordelig uitkeren via een groepsverzekering? Waarmee moet u dan zoal rekening houden als u het reglement van zo’n bonuspensioenplan opstelt? Voor de bedrijfsleider is het feit dat zo’n bonuspensioenplan een collectief systeem is vaak een struikelblok. Hoeveel speelruimte heeft u dan als de bedrijfsleider u vraagt of die bonus enkel aan bepaalde werknemers toegekend kan worden? Meer...

LOONOPTIMALISATIE

Hospitalisatieverzekering: verlies de wachtpolis niet uit het oog!

Veel ondernemingen hebben voor hun personeel een collectieve hospitalisatieverzekering onderschreven. Dat kan het bedrijf echter duur te staan komen als u vergeet het personeel over het bestaan van een wachtpolis te informeren. Wat verzekert zo’n wachtpolis precies? Wat is het risico als u daarover geen informatie geeft? Hoe zorgt u ervoor dat het bedrijf te allen tijde aan zijn informatieplicht voldoet? Waarmee moet u opletten als u in het verleden al een informatievergadering organiseerde? Meer...

GEWAARBORGD INKOMEN

Hoe de premie van uw collectief gewaarborgd inkomen binnen de perken houden?

Een collectieve polis gewaarborgd inkomen is een aantrekkelijk sociaal voordeel voor u en voor uw collega’s. Hoe houdt u de dure premies dan zo goed mogelijk onder controle? Waarom koppelt u zo’n verzekering het best aan een pensioenverzekering? Wat zijn dan de aandachtspunten? Welke wachttijd kiest u en waarom? Is indexatie zinvol? Verzekert u het best invaliditeit bij ziekte en bij ongeval? Wanneer wel en wanneer niet? Is de premie aftrekbaar? Wordt de uitkering dan belast? Meer...

VERVROEGD PENSIOEN

Met vervroegd pensioen in 2016?

Wellicht krijgt ook u van uw collega’s binnenkort de vraag of zij dit jaar nog met vervroegd pensioen kunnen. Welke regels gelden er daarvoor in 2016? En wat is er recentelijk veranderd voor uw groepsverzekering? Wie kan het kapitaal nog vóór 65 jaar opnemen? En wat zijn dan de voorwaarden? Meer...

RISICOBEHEER GROEPSVERZEKERING

Verplichte rendementsgarantie voor groepsverzekeringen aangepast: gevolgen voor u?

De sociale partners bereikten onlangs een akkoord over het door de werkgevers te verlenen minimumrendement op stortingen in een groepsverzekering. In de media werd dat rendement op een hoopje gegooid met het door de verzekeraar contractueel gegarandeerde rendement. Wat verandert dat sociaal akkoord voor u? Welk rendement moet het bedrijf vanaf nu garanderen? Kan dat in de praktijk nog een probleem stellen? Loopt u nog altijd het risico te moeten bijpassen op stortingen uit het verleden? Hoe wordt daarnaast het contractueel gegarandeerd rendement bepaald, voor vroegere en voor toekomstige stortingen? Verandert het sociaal akkoord daaraan ook iets? Meer...

GROEPSVERZEKERING

Grijpen uw erfgenamen nu echt naast het kapitaal van uw groepsverzekering?

Als u de berichten in de media mag geloven, kunnen u en uw collega’s vanaf nu maar beter niet meer van job veranderen. Als u vóór de pensioenleeftijd overlijdt, dan zou dat volgens die media immers tot gevolg hebben dat de verzekeringsmaatschappij niets uitkeert... Om te weten wat er met de reserves van een ex-werknemer bij diens vroegtijdig overlijden gebeurt, moet u kijken welk type groepsverzekering het bedrijf gesloten heeft. Welke vier formules bestaan er en welke bedragen worden er bij elk type bij overlijden uitgekeerd? Wat kan een collega die het bedrijf verlaat, afhankelijk van het type groepsverzekering, dan in de praktijk het beste doen? Meer...
Geactualiseerd op: 16.02.2018

Meer van Indicator