Artikeldatabank

Zoekresultaat: 18 artikel(s) gevonden in het thema: Personeel - trefwoord: Fiscaal

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

LOONOPTIMALISATIE

Mobiliteitsbudget: eindelijk goedgekeurd

Het mobiliteitsbudget geeft u en uw collega’s de mogelijkheid om uw bedrijfswagen in te ruilen voor een budget dat u naar keuze kunt besteden aan een milieuvriendelijke bedrijfswagen of aan duurzame vervoermiddelen, of zelfs cash kunt laten uitbetalen. Wie beslist over de invoering van het mobiliteitsbudget? Hoe wordt de omvang ervan bepaald? Waarvoor kunt u als werknemer uw mobiliteitsbudget zoal aanwenden? Hoe wordt u dan belast? Zijn de kosten van de verschillende alternatieven voor het bedrijf ook altijd fiscaal aftrekbaar? Meer...

LOONOPTIMALISATIE

Loonbonus: nieuwe regels voor 2019?

De sociale partners hebben eind november 2018 cao 90 gewijzigd, waardoor sinds 1 januari 2019 de spelregels voor nieuwe loonbonusplannen veranderd zijn. Wat houden die wijzigingen concreet in? Hoeveel kunt u nu maximaal uitkeren? Kunt u achteraf nog iets ondernemen wanneer blijkt dat de doelstellingen uiteindelijk toch niet behaald worden? Meer...

LOONOPTIMALISATIE

Cash for cars: spelregels binnenkort versoepeld?

Recentelijk werd er door de regering een wetsontwerp ingediend (parl. st. Kamer nr. 54-3382/01) dat de voorwaarden versoepelt waarbinnen werknemers hun bedrijfswagen kunnen inruilen voor een mobiliteitsvergoeding. Heeft het bedrijf nu binnenkort ruimere mogelijkheden om aan u en uw collega’s een mobiliteitsvergoeding toe te kennen? Kunt u het bedrag van die vergoeding nu ook aanpassen bij een promotie? Verandert er verder nog iets aan de fiscale spelregels? Meer...

LOONKOSTEN

Vanaf 2019 vrijstelling voor sociaal passief?

In het kader van het eenheidsstatuut werd een nieuwe fiscale vrijstelling voor sociaal passief geïntroduceerd. Wie kan die vrijstelling genieten en hoe wordt het bedrag van de vrijstelling bepaald? Hoe verwerkt u de vrijstelling voor sociaal passief in uw fiscale aangifte? Welke boekhoudkundige verplichtingen brengt het benutten van de vrijstelling met zich mee? Meer...

LOONKOSTEN

Nu hogere doelgroepvermindering voor 55-plussers en jongeren

De Vlaamse ministerraad heeft op 26 oktober 2018 een ontwerpdecreet goedgekeurd dat een gunstigere doelgroepvermindering voor 55-plussers en laaggeschoolde jongeren voorziet vanaf 2019. Heeft u er nu belang bij om aanwervingen wat uit te stellen? Meer...

LOONOPTIMALISATIE

Aandelenopties: verlies bij uitoefening compenseren via belastingvrije cashbetaling?

Als het bedrijf opties of warrants toekent, dan wordt de werknemer belast op een voordeel terwijl hij achteraf uiteindelijk misschien geen meerwaarde realiseert. Welke mogelijkheden bestaan er om dat risico in te dekken? De Rulingcommissie aanvaardde recentelijk dat de werkgever in bepaalde omstandigheden achteraf de betaalde belasting vergoedt. Wat zijn daarvan de fiscale gevolgen, voor het bedrijf en voor de werknemer? Meer...

BEDRIJFSWAGENS

‘Cash for cars’: uw bedrijfswagens inruilen voor een mobiliteitsvergoeding?

Werknemers kunnen hun bedrijfswagen inruilen voor een mobiliteitsvergoeding. Het wetsontwerp werd op 15.03.2018 goedgekeurd. Welke werknemers komen in aanmerking? Hoeveel bedraagt die vergoeding? Hoe wordt zij belast? Is een mobiliteitsvergoeding betalen voor het bedrijf goedkoper dan een firmawagen toekennen? Meer...

LOONOPTIMALISATIE

Aandelenopties voor de zaakvoerder van een managementvennootschap?

Het belastingregime voor de toekenning van aandelenopties aan werknemers is zeer voordelig. Meer en meer kaderleden leveren echter hun prestaties via een managementvennootschap. Kan het bedrijf dan rechtstreeks aan die kaderleden aandelenopties toekennen? Een recente circulaire licht nu toe onder welke voorwaarden de zaakvoerder van een managementvennootschap opties toegekend kan krijgen. Hoe wordt de zaakvoerder daarop dan belast? Wat is daarnaast het fiscale regime als de opties aan de managementvennootschap zelf toegekend worden? Meer...

AANDELENOPTIES

Aandelenopties: opletten met ‘cashless exercise’?

Aandelenopties en warrants blijven een fiscaal vriendelijke manier om bedrijfsleiders en sleutelmedewerkers te verlonen en aan het bedrijf te binden. Bij de uitoefening van de opties stort de vennootschap de meerwaarde vaak rechtstreeks op de rekening van de optiehouder zonder dat de optiehouder eerst de aandelen moet aankopen. Blijft de gerealiseerde meerwaarde bij zo’n ‘cashless exercise’ wel degelijk ook belastingvrij? Wat zijn dan de aandachtspunten? Meer...

BESTUUR

Werken met een directiecomité: welk fiscaal en sociaal statuut voor de leden?

Wanneer is de oprichting van een directiecomité zinvol en welke bevoegdheden heeft zo’n directiecomité dan? Zijn de leden van dat directiecomité zelfstandigen? Waarmee moet u in die context toch opletten? Welke interessante gevolgen heeft het feit dat leden van het directiecomité fiscaal als een bedrijfsleider categorie II aangemerkt worden? Meer...
Geactualiseerd op: 19.02.2020

Meer van Indicator