Artikeldatabank

Zoekresultaat: 11 artikel(s) gevonden in het thema: Personeel - trefwoord: Fiscaal

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

LOONOPTIMALISATIE

Aandelenopties voor de zaakvoerder van een managementvennootschap?

Het belastingregime voor de toekenning van aandelenopties aan werknemers is zeer voordelig. Meer en meer kaderleden leveren echter hun prestaties via een managementvennootschap. Kan het bedrijf dan rechtstreeks aan die kaderleden aandelenopties toekennen? Een recente circulaire licht nu toe onder welke voorwaarden de zaakvoerder van een managementvennootschap opties toegekend kan krijgen. Hoe wordt de zaakvoerder daarop dan belast? Wat is daarnaast het fiscale regime als de opties aan de managementvennootschap zelf toegekend worden? Meer...

AANDELENOPTIES

Aandelenopties: opletten met ‘cashless exercise’?

Aandelenopties en warrants blijven een fiscaal vriendelijke manier om bedrijfsleiders en sleutelmedewerkers te verlonen en aan het bedrijf te binden. Bij de uitoefening van de opties stort de vennootschap de meerwaarde vaak rechtstreeks op de rekening van de optiehouder zonder dat de optiehouder eerst de aandelen moet aankopen. Blijft de gerealiseerde meerwaarde bij zo’n ‘cashless exercise’ wel degelijk ook belastingvrij? Wat zijn dan de aandachtspunten? Meer...

BESTUUR

Werken met een directiecomité: welk fiscaal en sociaal statuut voor de leden?

Wanneer is de oprichting van een directiecomité zinvol en welke bevoegdheden heeft zo’n directiecomité dan? Zijn de leden van dat directiecomité zelfstandigen? Waarmee moet u in die context toch opletten? Welke interessante gevolgen heeft het feit dat leden van het directiecomité fiscaal als een bedrijfsleider categorie II aangemerkt worden? Meer...

LOONOPTIMALISATIE

Hospitalisatieverzekering: verlies de wachtpolis niet uit het oog!

Veel ondernemingen hebben voor hun personeel een collectieve hospitalisatieverzekering onderschreven. Dat kan het bedrijf echter duur te staan komen als u vergeet het personeel over het bestaan van een wachtpolis te informeren. Wat verzekert zo’n wachtpolis precies? Wat is het risico als u daarover geen informatie geeft? Hoe zorgt u ervoor dat het bedrijf te allen tijde aan zijn informatieplicht voldoet? Waarmee moet u opletten als u in het verleden al een informatievergadering organiseerde? Meer...

LOONOPTIMALISATIE

Cafetariaplan: geen fiscaal misbruik?

Heel wat collega’s zouden wellicht graag een stuk loon omzetten in lager belaste voordelen zoals een bedrijfswagen of in extra vakantiedagen. Loopt u met zo’n omzetting van loon in andere voordelen of in een cafetariaplan dan niet het risico dat de fiscus fiscaal misbruik inroept? Welke interessante uitspraak deed de Rulingcommissie daarover onlangs? Meer...

LOONOPTIMALISATIE

Al aan aanvullende kinderbijslag gedacht?

Een aanvullende kinderbijslag uitkeren is een minder bekende manier om aan loonoptimalisatie te doen. Wat is daarvan het voordeel en wat heeft Cassatie daarover onlangs gezegd? Hoeveel kinderbijslag mag u maximaal betalen om de RSZ-vrijstelling te genieten? Meer...

LOONOPTIMALISATIE

Loon omzetten in bedrijfswagen: misbruik?

U las onlangs nog in de media dat een groot bedrijf een paar honderd werknemers een bedrijfswagen voorstelde in ruil voor een lager brutoloon. Wellicht stelde u zich toen ook al de vraag of er dan geen sprake kan zijn van fiscaal misbruik. De Rulingcommissie sprak zich daarover nu recentelijk uit. Wat zegt de Rulingcommissie? Meer...

LOONOPTIMALISATIE

Stelsel innovatiepremies nu verlengd

Het stelsel van de innovatiepremies is nu verlengd tot eind 2016. Wanneer kan het bedrijf zo’n innovatiepremie toekennen? Hoeveel bedraagt die premie en welke beperkingen zijn er, zowel voor de individuele werknemer als voor het bedrijf in haar geheel? Welke procedure moet u dan volgen en wie bepaalt er of er effectief sprake is van innovatie? Meer...

loonbonus

Loonbonus: bepaal nu al de doelstellingen voor 2015!

Als er in het bedrijf een loonbonus bestaat of als er plannen zijn om in 2015 een loonbonus in te voeren, dan kunt u het best nu al beginnen nadenken over de doelstellingen voor 2015. Wat zijn de voordelen van zo’n loonbonus? In welke mate bepaalt het bedrijf zelf vrij de doelstelling? Veel bedrijfsleiders staan weigerachtig tegenover de loonbonus omdat het een ‘collectief systeem’ is. Welke argumenten heeft u om de bedrijfsleider ervan te overtuigen dat het bedrijf toch meer dan voldoende flexibiliteit heeft? In welke mate kan hij met verschillende doelstellingen werken voor bepaalde groepen van werknemers? Kan hij daar ook verschillende bedragen aan koppelen? Mag het bedrag ook verschillen in functie van het loon of de functiecategorie? Meer...

anciEnniteitspremie

Meer dan 2 anciënniteitspremies toekennen?

Het bedrijf mag u en uw collega’s maximaal twee keer zo’n belastingvrije premie toekennen. Onlangs stelde de Rulingcommissie zich in een concreet dossier soepel op en aanvaardde ze dat een bedrijf, onder bepaalde voorwaarden, toch meer dan twee premies toekent. Wat zei de Rulingcommissie precies? Wat zijn daarnaast de spelregels voor anciënniteitspremies? Meer...
Geactualiseerd op: 16.02.2018

Meer van Indicator