Artikeldatabank

Zoekresultaat: 5 artikel(s) gevonden in het thema: Personeel - trefwoord: Bonus

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

ZOMERAKKOORD

Welke gevolgen heeft het zomerakkoord voor u als werkgever?

Er was in de media heel wat te doen over de aangekondigde hervorming van de vennootschapsbelasting. Daarnaast heeft het zomerakkoord echter ook heel wat andere gevolgen voor de werkgevers. Zo komt er bv. een fiscaal voordelige winstpremie, wordt de proefperiode aangepast, komen er bijkomende maatregelen voor oudere werknemers, ... Hoewel dat alles nog in wetteksten gegoten moet worden, geven we u alvast een voorsmaakje. Meer...

LOONOPTIMALISATIE

Nu hogere maaltijdcheques en loonbonus?

Vanaf 1 januari 2016 worden zowel het maximumbedrag voor de niet-recurrente resultaats-gebonden voordelen (de ‘loonbonus) als de maximale tussenkomst van de werkgevers in het bedrag van de maaltijdcheque opgetrokken. Hoeveel zullen de nieuwe maxima vanaf dan bedragen? Meer...

loonoptimalisatie

Fiscaal voordelig een extra bonus uitkeren met OTC-opties of warrants?

De beurzen zijn de laatste tijd in goeden doen. Met OTC-opties kunt u eventueel op een fiscaalvriendelijke manier mee profiteren van de beurshausse. Wat zijn OTC-opties? Hoe wordt u erop belast? Waar zit het fiscaal voordeel? Geldt dat ook voor bedrijfsleiders? Zijn warrants een minder risicovolle manier om aan de medewerkers van het bedrijf relatief goedkoop iets extra’s toe te kennen? Waarom? Hoeveel flexibiliteit heeft de bedrijfsleider om zelf te beslissen welke medewerkers hij zo extra wil belonen? Met welke beperkingen moet u daarbij wel rekening houden? Meer...

loonbonus

Toetredingsakte loonbonus: waarop letten?

Als het bedrijf voor 2015 een loonbonus wil toekennen en daarbij het hele jaar als referentieperiode gebruikt, dan moet u de toetredingsakte vóór 30 april neerleggen. De FOD WASO heeft nu een lijst met niet te maken fouten in dat verband gepubliceerd. Wat moet u daarvan weten en waarmee houdt u het best rekening? Meer...

loonbonus

Loonbonus: bepaal nu al de doelstellingen voor 2015!

Als er in het bedrijf een loonbonus bestaat of als er plannen zijn om in 2015 een loonbonus in te voeren, dan kunt u het best nu al beginnen nadenken over de doelstellingen voor 2015. Wat zijn de voordelen van zo’n loonbonus? In welke mate bepaalt het bedrijf zelf vrij de doelstelling? Veel bedrijfsleiders staan weigerachtig tegenover de loonbonus omdat het een ‘collectief systeem’ is. Welke argumenten heeft u om de bedrijfsleider ervan te overtuigen dat het bedrijf toch meer dan voldoende flexibiliteit heeft? In welke mate kan hij met verschillende doelstellingen werken voor bepaalde groepen van werknemers? Kan hij daar ook verschillende bedragen aan koppelen? Mag het bedrag ook verschillen in functie van het loon of de functiecategorie? Meer...
Geactualiseerd op: 20.02.2018

Meer van Indicator