Artikeldatabank

Zoekresultaat: 17 artikel(s) gevonden in het thema: Personeel - trefwoord: Arbeidsreglement

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

ARBEIDSDUUR

Verplicht Europa nu effectief de prikklok?

Volgens de media in elk geval wel... In welke mate bent u nu volgens het Europees Hof van Justitie verplicht om een systeem op te zetten om de dagelijkse arbeidstijd van elke werknemer te registreren? Verandert dat arrest in de praktijk ook werkelijk iets voor u? Met welke verplichtingen moet u nu al rekening houden? Wat zijn de spelregels als u met glijdende uurroosters werkt? Moet u voor overuren ook effectief altijd overloon uitbetalen? Meer...

KLEIN VERLET

Klein verlet of verlof om dwingende redenen: wanneer mogelijk?

Naar aanleiding van de verkiezingen of van de communiefeesten heeft ook u misschien discussies gehad met een collega over de vraag of hij al dan niet recht had op klein verlet. Welke regels gelden er bijvoorbeeld in nieuw samengestelde gezinnen of wanneer de partners wettelijk samenwonen? Moet het klein verlet altijd op de dag van de plechtigheid opgenomen worden? Wat zijn de regels voor wie deeltijds werkt? En ten slotte, wanneer is verlof om dwingende redenen mogelijk? Meer...

ONGEWETTIGDE AFWEZIGHEID

Ongewettigd afwezig: toch beter niet overhaast reageren?

Welke maatregelen kunt u nemen wanneer een collega ongewettigd afwezig is? Kunt u het loon voor de niet-gewerkte dagen inhouden? Kan de bedrijfsleider tot een ontslag overgaan? Welke voorzorgen moet u zoal nemen alvorens u effectief een sanctie treft? Waarom is het belangrijk kort op de bal te spelen en onmiddellijk een dossier op te bouwen? Meer...

VERPLICHTINGEN WERKNEMERS

Bedrijfsgeheimen nu beter beschermd?

Wat kunt u namens het bedrijf ondernemen wanneer een collega bedrijfsgeheimen onrechtmatig gebruikt of bekendmaakt? Welke bijkomende mogelijkheden biedt een nieuwe wet (wet van 30.07.2018, BS 14.08.2018) u nu in dergelijke situaties? Kunt u nu eenvoudiger een schadevergoeding vragen? Is uw vertrouwelijke informatie tijdens een gerechtelijke procedure nu ook beter beschermd? Meer...

HR-BELEID

Hebben u en uw collega’s nu het recht om te ‘deconnecteren’?

De Relancewet van 26 maart 2018 heeft twee maatregelen geïntroduceerd rond het aanpakken van burn-outs en digitale stress. Wat houden die maatregelen concreet in? In welke mate brengen die maatregelen voor het bedrijf bijkomende verplichtingen met zich mee? De bedrijfsleider moet nu met het CPBW overleggen over regels voor het gebruik van digitale communicatiemiddelen. Kan het CPBW daarover ook beslissingen nemen? Meer...

ARBEIDSORGANISATIE

Nu flexibeler werken met glijdende uurroosters en occasioneel telewerk?

De Wet wendbaar en werkbaar werk heeft sinds 01.02.2017 een wettelijk kader gecreëerd voor glijdende uurroosters. Wat zijn daarbij de spelregels? Waarom past u nu toch het beste uw arbeidsreglement aan, ook als u al eerder met glijdende uurroosters werkte? Hebben uw collega’s nu effectief het recht om occasioneel thuis te werken of kan de bedrijfsleider toch nog toestemming weigeren? Waarmee houdt u dan het beste rekening? Meer...

ARBEIDSREGLEMENT

Mag u nu een hoofddoek verbieden?

Het Europese Hof van Justitie oordeelde recentelijk over het al dan niet discriminerend karakter van een ‘hoofddoekenverbod’. Hoever kunt u nu met zo’n verbod gaan? Welke doelen voor het voeren van een neutraliteitsbeleid kunnen daarbij als legitiem beschouwd worden? Meer...

ARBEIDSDUUR

Wet Werkbaar en Wendbaar Werk: nu meer mogelijkheden om flexibel te werken?

De nieuwe Wet Werkbaar en Wendbaar Werk biedt bedrijven nu ruimere mogelijkheden om flexibel te werken om zo seizoenspieken op te vangen of vrijwillige overuren te laten presteren. Hoe zitten die nieuwe regels precies in elkaar? Daarnaast versoepelt de wet de administratieve formaliteiten voor deeltijds werk. Welke impact hebben die nieuwe bepalingen voor u? Meer...

SOCIALE VERKIEZINGEN

De sociale verkiezingen zijn eindelijk achter de rug: wat nu?

Het is belangrijk dat de werkgever van bij de eerste vergadering van de ondernemingsraad of het CPBW de touwtjes strak in handen neemt. Wat zijn eigenlijk de bevoegdheden van die organen? Waarover mogen zij mee beslissen en over welke zaken kunnen zij enkel een advies geven? Hebben de leden ervan ook bepaalde verplichtingen t.o.v. de onderneming? Meer...

INTERNETGEBRUIK CONTROLEREN

Mag een werkgever nu zomaar de privé-e-mails van zijn werknemers lezen?

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM 12.01.2016, nr. 61496/08) stelde onlangs een werknemer in het ongelijk die ontslagen was omdat hij tegen de bedrijfsregels in privéberichten verstuurd had. Die zaak deed heel wat stof opwaaien. Mag een werkgever in België het privé-e-mailverkeer van zijn werknemers nu ook controleren? Kan de werkgever het privégebruik van ICT-tools beperken? Welke controles mag hij eigenlijk uitvoeren en welke (soms) niet? Mag hij ook de e-mails zelf van zijn werknemers lezen? Is er daarbij een onderscheid tussen privé- en zakelijke mails? Met welke beperkingen moet hij dan zoal rekening houden? Meer...
Geactualiseerd op: 19.02.2020

Meer van Indicator