Artikeldatabank

Zoekresultaat: 12 artikel(s) gevonden in het thema: Pensioen - trefwoord: Groepsverzekering

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

PENSIOENVERZEKERING

Wijninckx-bijdrage: hoe nu berekenen?

Sinds bijdragejaar 2019 is de Wijninckx-bijdrage verschuldigd eens de maximale pensioendoelstelling overschreden wordt. Hoe verloopt die berekening? Moet u nu zelf iets ondernemen? Meer...

BEDRIJFSPENSIOEN

Vrij aanvullend pensioen voor werknemers?

Als er binnen het bedrijf geen of slechts een beperkte groepsverzekering bestaat, dan kan elke werknemer vanaf 27.03.2019 het initiatief nemen om zelf via een inhouding op zijn nettoloon fiscaal voordelig een bijkomend pensioen op te bouwen. Hoe werkt dat VAPW precies? Meer...

EXTRALEGAAL PENSIOEN

Groepsverzekering: nieuwe spelregels

Vanaf 1 januari 2019 wijzigen de aansluitingsvoorwaarden voor werknemers bij een groepsverzekering. Daarnaast genieten werknemers vanaf dan ook sneller verworven rechten op de opgebouwde reserves. Wat moet u daarover zoal weten? Meer...

BACKSERVICE

Nu het best nog een backservice storten?

In 2018 stijgt de Wijninckx-bijdrage en daalt de vennootschapsbelasting. Doet u er dan goed aan om nu snel nog voor de bedrijfsleider een backservice te storten? Is dat ook zinvol als het bedrijf verlies maakt of fiscaal recupereerbare verliezen heeft? Is een storting in een IPT na de daling van de vennootschapsbelasting ook nog interessant of adviseert u de bedrijfsleider dan beter om winst te reserveren, bv. via de liquidatiereserves? Meer...

BEDRIJFSPENSIOEN

Een Tak 23 voor uw groepsverzekering?

Kan opteren voor een Tak 23 het gemakkelijker maken om het te garanderen rendement van uw groepsverzekering te behalen? Wat zijn daarvan de voor- en nadelen? Is de keuze voor een Tak 23 zinvol voor de IPT van de bedrijfsleider? Meer...

GROEPSVERZEKERING

Groepsverzekering nog vroeger opnemen?

Nu iedereen de reserves van zijn bedrijfspensioenplan kan raadplegen via ‘mypension.be’ krijgt ook u wellicht van de bedrijfsleider of van uw collega’s de vraag hoeveel belastingen er dan concreet op de uitkering ingehouden worden. Hoe berekent u die belasting? Wie kan zijn groepsverzekering nog vervroegd opnemen? Is dat financieel ook interessant? Meer...

GROEPSVERZEKERING

Nu de informatie over uw (aanvullend) pensioen raadplegen via ‘mypension.be’?

Een aantal verzekeraars verwijzen hun klanten nu voor informatie over hun aanvullend pensioen door naar ‘mypension.be’. Wellicht krijgt ook u daarover vragen van uw collega’s... Welke gegevens vindt u op die website en hoe interpreteert u de informatie correct? Is de verzekeraar nu effectief niet langer verplicht om jaarlijks een pensioenfiche op te maken? Meer...

RISICOBEHEER GROEPSVERZEKERING

Verplichte rendementsgarantie voor groepsverzekeringen aangepast: gevolgen voor u?

De sociale partners bereikten onlangs een akkoord over het door de werkgevers te verlenen minimumrendement op stortingen in een groepsverzekering. In de media werd dat rendement op een hoopje gegooid met het door de verzekeraar contractueel gegarandeerde rendement. Wat verandert dat sociaal akkoord voor u? Welk rendement moet het bedrijf vanaf nu garanderen? Kan dat in de praktijk nog een probleem stellen? Loopt u nog altijd het risico te moeten bijpassen op stortingen uit het verleden? Hoe wordt daarnaast het contractueel gegarandeerd rendement bepaald, voor vroegere en voor toekomstige stortingen? Verandert het sociaal akkoord daaraan ook iets? Meer...

LOONOPTIMALISATIE

Aanpassing Wijninckx-bijdrage nu één jaar uitgesteld: gevolgen voor u?

De regering heeft beslist om de Wijninckx-bijdrage op groepsverzekeringspremies te verlengen tot eind 2016. Wanneer is die bijdrage concreet verschuldigd en hoe wordt ze precies berekend? Zijn persoonlijke bijdragen en koopsommen ook aan die bijkomende taks onderworpen? Waarom kan het interessant zijn om nu werk te maken van de geplande storting van een ‘backservice’? Hoe vermijdt u daarmee mogelijk de betaling van een Wijninckx-bijdrage? En ten slotte, wat gebeurt er na eind 2016? Meer...

RISICO’S BEPERKEN

Minimumrendement WAP: hoe uw risico beperken?

De Wet aanvullende pensioenen verplicht de werkgevers om een minimumrendement te garanderen op alle stortingen in een groepsverzekering. Waarom is dat tot op vandaag al bij al eigenlijk een beperkt probleem? Wat kunt u nu al doen als ook u in uw groepsverzekering tekorten heeft? Waarom stort u extra bijdragen dan beter in het financieringsfonds? Kunt u ook gewoon in de boekhouding provisies aanleggen? En wat zijn de aandachtspunten als u een bedrijf of activiteit of de bestaande groepsverzekering van een nieuwe werknemer overneemt? Meer...
Geactualiseerd op: 19.02.2020

Meer van Indicator