Artikeldatabank

Zoekresultaat: 6 artikel(s) gevonden in het thema: Overdracht vennootschap - trefwoord: Waardebepaling

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

OVERNAME

M&A en GDPR: aandachtspunten?

De inwerkingtreding van de GDPR is wellicht niemand ontgaan. Dat het toepassingsgebied van de GDPR ook gevolgen kent voor M&A-transacties, is minder geweten. Wat zijn dan de aandachtspunten als u potentiële kopers informatie geeft over een target? Waarop moet u zoal letten als u zelf een due diligence uitvoert en over een overnamecontract onderhandelt? Meer...

OVERNAME

Een bedrijf overnemen: hoe de synergieval vermijden?

Heel wat bedrijven hebben de laatste jaren veel cash opgebouwd. Daarnaast blijft geld lenen zeer goedkoop. De verleiding is dan ook groot om de groei te proberen versnellen via overnames. Academisch onderzoek heeft echter aangetoond dat meer dan 70% van de overnames bij de overnemer uiteindelijk aandeelhouderswaarde vernietigen. Hoe komt dat? Hoe vermijdt u dat ook u in de synergieval trapt? Meer...

OVERNAME

Een bedrijf waarderen: hoe operationele leasing correct reflecteren?

Waarmee moet u bij het opbouwen van uw waarderingsmodel zoal rekening houden als het overnametarget een belangrijk bedrag aan activa gefinancierd heeft via ‘off-balance sheet’-leasingcontracten? Hoe berekent u dan uw discontovoet, de zgn. weighted average cost of capital? Wat is de impact van die leasingcontracten op uw free cash flow-berekening? Meer...

OVERNAME

Een overname of investering in het buitenland: hoe een correcte DCF-analyse maken?

We gingen eerder al uitgebreid in op de valkuilen bij het berekenen van de gewogen gemiddelde kapitaalkost (GGK) in het kader van een ‘discounted cash flow’-analyse. Hoe bepaalt u die GGK correct als u in het buitenland investeert? Met welke cashflows houdt u dan rekening? Hoe reflecteert u politieke of landenrisico’s in uw analyse? Meer...

EARN-OUT

Overname: wanneer is een ‘earn-out’ zinvol en hoe overtuigt u de verkoper?

Bij een overname is er wel vaker een stevig verschil tussen de prijs die u voor het target wilt betalen en de prijsverwachting van de verkoper. Is een earn-out een goede oplossing om die ‘valuation gap’ te dichten? Hoe overtuigt u de verkoper dan om met een earn-out in te stemmen? Kan het daarbij helpen om de earn-out deels te koppelen aan andere parameters dan de winst? Waarom is dat ook voor u soms zinvol? Meer...

INVESTERINGSBESLISSINGEN

Berekenen van de ‘gewogen gemiddelde kapitaalkost’: welke valkuilen vermijden?

De gewogen gemiddelde kapitaalkost (GGK) wordt zowel bij investeringsbeslissingen als bij het waarderen van bedrijven gebruikt als discontovoet. Hoe wordt die GGK berekend? Wat moet u daarover zoal weten om bij de berekening niet in de meest voorkomende valkuilen te trappen? Waarom is het noodzakelijk om daarbij met de marktwaarde en niet met de boekwaarde van het eigen vermogen rekening te houden? Hoe schat u die marktwaarde in als het bedrijf niet beursgenoteerd is? Waarom is de manier waarop een specifiek project gefinancierd wordt meestal niet relevant? Meer...
Geactualiseerd op: 19.02.2020

Meer van Indicator