Artikeldatabank

Zoekresultaat: 8 artikel(s) gevonden in het thema: Overdracht vennootschap - trefwoord: Verkoop

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BEMIDDELING

Bemiddeling in de M&A-praktijk

Bemiddeling is niet langer een onbekende in het juridische landschap. Bij bemiddeling is het kernbegrip niet ‘conflict’, maar wel ‘communicatie’. Een duidelijke en heldere communicatie is in het kader van een bedrijfsoverdracht bijzonder nuttig. Bemiddeling kan zowel plaatsvinden onder de vorm van een formeel proces met een duidelijk wettelijk kader, als onder de vorm van een vrijwillig gesprek tussen partijen, gestructureerd conform het bemiddelingsmodel en waarbij de bemiddelingsvaardigheden toegepast worden. Meer...

OVERDRACHTSBEPERKINGEN

Overdrachtsbeperkingen: impact hervorming vennootschapsrecht op M&A-praktijk?

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) wijzigt de spelregels voor overdrachtsbeperkingen en dit zowel in de NV als in de BV. Wat houden die nieuwe regels in? Daarnaast verduidelijkt het WVV ook wat de gevolgen zijn voor de geldigheid in geval van een inbreuk op dergelijke overdrachtsbeperkingen. Tot slot bepaalt het WVV ook in welke gevallen u dergelijke overdrachtsbeperkingen vanaf 1 januari 2020 in het aandelenregister moet opnemen. Wat is daarvan het belang? Meer...

OVEREENKOMST

Middelenverbintenis: belang en draagwijdte in een M&A-context

In transactiedocumenten, zoals een ‘share purchase agreement’, wordt een middelenverbintenis vaak gebruikt. Welke vormen kan zo’n middelenverbintenis aannemen? Wat is de exacte betekenis van een dergelijke contractuele verbintenis? Is ze altijd juridisch afdwingbaar? Wat zijn de aandachtspunten bij het opstellen van een dergelijke ‘best efforts clause’? Meer...

OVERNAME

M&A en GDPR: aandachtspunten?

De inwerkingtreding van de GDPR is wellicht niemand ontgaan. Dat het toepassingsgebied van de GDPR ook gevolgen kent voor M&A-transacties, is minder geweten. Wat zijn dan de aandachtspunten als u potentiële kopers informatie geeft over een target? Waarop moet u zoal letten als u zelf een due diligence uitvoert en over een overnamecontract onderhandelt? Meer...

OVERDRACHT

Een nieuwe aandeelhouder: hoe achteraf toch 100% van de aandelen verkopen?

Soms kan het zinvol zijn om een bijkomende aandeelhouder aan boord te halen. Hoe zorgt u er dan voor dat de bedrijfsleider toch de vrijheid behoudt om, indien gewenst, 100% van de aandelen van het bedrijf te koop aan te bieden? Wat is daarbij het belang van een goede aandeelhoudersovereenkomst waarin u voorziet in een volgrecht en een volgplicht? Wat houden dat soort clausules precies in? Zijn er daarnaast ook wettelijke, statutaire of contractuele overdrachtsbeperkingen mogelijk? Hoe kunnen de wettelijke overdrachtsbeperkingen binnen een bvba de uitwerking van de volgplicht buitenspel zetten? Hoe gaat u daarmee om, of beter nog, hoe anticipeert u daarop? Meer...

SHARE PURCHASE AGREEMENT

Hoe uw positie als koper optimaal beschermen in een overnameovereenkomst?

Als u een bedrijf overneemt, wilt u zich in het contract vanzelfsprekend maximaal indekken voor het geval dat er achteraf lijken uit de kast vallen. De verkoper van zijn kant wil het risico beperken dat hij na de overname nog met een claim geconfronteerd wordt. Een gespecialiseerd advocatenkantoor, Contrast, heeft nu voor de periode 2012-2016 een nieuwe M&A Survey gepubliceerd. Welke clausules zijn vandaag gebruikelijk in overnameovereenkomsten voor transacties met een waarde tot € 10 miljoen? Meer...

financiËle steunverlening

Financiering overname: hoe het geld van het overnamedoel het best gebruiken?

Mits u een aantal strikte spelregels naleeft, kunt u de activa van een overnamedoel gebruiken om de overname te vergemakkelijken. Wat houdt zo’n ‘financiële steunverlening’ precies in? Welke spelregels moet u daarbij respecteren en wat is het voornaamste nadeel van zo’n financiële bijstandsoperatie? Wat zei Cassatie recentelijk over het toepassingsgebied van die spelregels? Waarom is het fiscaal vaak interessanter om de geldmiddelen van het target uit te lenen eerder dan ze uit te keren als een dividend of kapitaalvermindering? Wat is het nadeel van een overname door een bestaande werkvennootschap en hoe kunt u dan fiscaal optimaliseren? Meer...

Vendor loan

Een bedrijf overnemen: vraag een ‘vendor loan’!

Als u krediet vraagt om een overname te financieren, dan zijn de banken bijzonder kritisch. Een ‘vendor loan’ kan de discussies sterk vergemakkelijken. Wat is zo’n vendor loan precies? Wat zijn voor u als koper de andere voordelen van een vendor loan? Waarom heeft u zo meer kans dat de verkoper zich na de overname zal blijven inzetten voor een goede gang van zaken? Helpt betalingsuitstel u ook om de risico’s van de overname te beperken? Waarom kan een vendor loan ook voor de verkoper interessant zijn? Welke modaliteiten zal de verkoper terecht in de overeenkomst willen inbouwen om zijn risico’s te beperken? Waarom zal de verkoper ook inzicht willen in de financieringsstructuur van de overname? Meer...
Geactualiseerd op: 19.02.2020

Meer van Indicator