Artikeldatabank

Zoekresultaat: 13 artikel(s) gevonden in het thema: Overdracht vennootschap - trefwoord: Aandelen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

CONTRACT

Nut van een derdenbeding in een overnameovereenkomst

Wanneer kan het in een M&A-context nuttig zijn om de doelvennootschap of een derde partij via een derdenbeding een vorderingsrecht te verlenen? Wat zijn de rechtsgevolgen van zo’n derdenbeding? Moet de derde ook met het beding instemmen? Welke voorwaarden moeten vervuld zijn opdat het derdenbeding geldig is? Meer...

BEMIDDELING

Bemiddeling in de M&A-praktijk

Bemiddeling is niet langer een onbekende in het juridische landschap. Bij bemiddeling is het kernbegrip niet ‘conflict’, maar wel ‘communicatie’. Een duidelijke en heldere communicatie is in het kader van een bedrijfsoverdracht bijzonder nuttig. Bemiddeling kan zowel plaatsvinden onder de vorm van een formeel proces met een duidelijk wettelijk kader, als onder de vorm van een vrijwillig gesprek tussen partijen, gestructureerd conform het bemiddelingsmodel en waarbij de bemiddelingsvaardigheden toegepast worden. Meer...

OVERDRACHTSBEPERKINGEN

Overdrachtsbeperkingen: impact hervorming vennootschapsrecht op M&A-praktijk?

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) wijzigt de spelregels voor overdrachtsbeperkingen en dit zowel in de NV als in de BV. Wat houden die nieuwe regels in? Daarnaast verduidelijkt het WVV ook wat de gevolgen zijn voor de geldigheid in geval van een inbreuk op dergelijke overdrachtsbeperkingen. Tot slot bepaalt het WVV ook in welke gevallen u dergelijke overdrachtsbeperkingen vanaf 1 januari 2020 in het aandelenregister moet opnemen. Wat is daarvan het belang? Meer...

OVEREENKOMST

Middelenverbintenis: belang en draagwijdte in een M&A-context

In transactiedocumenten, zoals een ‘share purchase agreement’, wordt een middelenverbintenis vaak gebruikt. Welke vormen kan zo’n middelenverbintenis aannemen? Wat is de exacte betekenis van een dergelijke contractuele verbintenis? Is ze altijd juridisch afdwingbaar? Wat zijn de aandachtspunten bij het opstellen van een dergelijke ‘best efforts clause’? Meer...

OVEREENKOMST

Overeenkomst overdracht aandelen: zorg voor een adequate definitie van ‘schade’

Omdat het begrip ‘schade’ bij schending van de verklaringen en waarborgen in principe niet ingevuld wordt door het gemeen recht, ontstaat er rechtsonzekerheid. Met welke soorten schade kunt u naar aanleiding van een overname geconfronteerd worden? Wat is dan het belang van een duidelijke contractuele definitie van dat wat er onder schade begrepen wordt? Meer...

KWIJTING

Kwijting in een M&A context: draagwijdte?

In het kader van een overname wordt er vaak een tussentijdse kwijting verleend en ook het engagement aangegaan dat de eerstvolgende algemene vergadering kwijting zal verlenen. Wat is de draagwijdte van een kwijting? Wanneer is ze geldig en wanneer niet? Kan de koper de geldigheid van die tussentijdse kwijting toch nog in vraag stellen en ondanks die contractuele afspraken uiteindelijk toch weigeren om kwijting te verlenen? Hoe kan de verkoper dat risico maximaal beperken? Meer...

OVERNAME

M&A-transacties: wanneer en waarom kiezen voor arbitrage (of niet)?

Wat zijn de voor- en nadelen van arbitrage? Voor welke soort M&A-transacties is arbitrage vooral aangewezen? Wat onderneemt u dan als de tegenpartij de arbitrale uitspraak uiteindelijk niet uitvoert? In welk stadium van de onderhandelingen kunt u een arbitrageclausule voorzien? Wat is het verschil tussen ad-hoc-arbitrage en institutionele arbitrage? Wanneer heeft u er belang bij om voor ad-hoc-arbitrage te kiezen? Meer...

OVERNAME

Overname aandelen: zorg voor een sluitend niet-concurrentiebeding

Aan welke voorwaarden en beperkingen moet een geldig niet-concurrentiebeding voldoen? Waarom voorziet u het best ook altijd een matigingsclausule? Wat heeft het Hof van Cassatie daarover recentelijk gezegd? Wat kunt u ondernemen als de verkoper toch een inbreuk op het niet-concurrentiebeding begaat? Waarom voorziet u in het contract het best meteen ook een forfaitaire schadevergoeding? Meer...

OVERNAME

M&A en GDPR: aandachtspunten?

De inwerkingtreding van de GDPR is wellicht niemand ontgaan. Dat het toepassingsgebied van de GDPR ook gevolgen kent voor M&A-transacties, is minder geweten. Wat zijn dan de aandachtspunten als u potentiële kopers informatie geeft over een target? Waarop moet u zoal letten als u zelf een due diligence uitvoert en over een overnamecontract onderhandelt? Meer...

OVERDRACHT

Een nieuwe aandeelhouder: hoe achteraf toch 100% van de aandelen verkopen?

Soms kan het zinvol zijn om een bijkomende aandeelhouder aan boord te halen. Hoe zorgt u er dan voor dat de bedrijfsleider toch de vrijheid behoudt om, indien gewenst, 100% van de aandelen van het bedrijf te koop aan te bieden? Wat is daarbij het belang van een goede aandeelhoudersovereenkomst waarin u voorziet in een volgrecht en een volgplicht? Wat houden dat soort clausules precies in? Zijn er daarnaast ook wettelijke, statutaire of contractuele overdrachtsbeperkingen mogelijk? Hoe kunnen de wettelijke overdrachtsbeperkingen binnen een bvba de uitwerking van de volgplicht buitenspel zetten? Hoe gaat u daarmee om, of beter nog, hoe anticipeert u daarop? Meer...
Geactualiseerd op: 19.02.2020

Meer van Indicator