Artikeldatabank

Zoekresultaat: 34 artikel(s) gevonden in het thema: Belastingen - trefwoord: Beroepskosten

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

AFSCHRIJVINGEN

Degressief afschrijven: nu voordeliger dan ooit?

Omwille van het zomerakkoord heeft u nog slechts een beperkte tijd om het stelsel van de degressieve afschrijvingen te genieten. Wanneer is degressief afschrijven mogelijk? Welke formaliteiten moet u dan absoluut naleven? Waarom is degressief afschrijven vandaag extra voordelig? Meer...

BELASTINGBEREKENING

Volgorde en beperking van aftrekposten, wat is er nieuw vanaf aanslagjaar 2019?

In het kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting zal vanaf aanslagjaar 2019 de volgorde van aanrekening wijzigen, van de fiscale aftrekposten zoals de notionele interestaftrek en de overgedragen verliezen, en wordt er een tweede aftrekbeperking ingevoerd. Wat verandert er aan de volgorde van de aftrekposten? Hoe zitten de reeds bestaande en de nieuwe aftrekbeperking in elkaar? Wanneer moet u ze toepassen en wat gebeurt er met de aftrekken die u wegens die beperkingen niet kunt benutten? Meer...

KOSTEN EIGEN WERKGEVER

Landenlijst nu opnieuw gewijzigd...

Als u of uw collega’s af en toe voor het werk naar het buitenland gaan, dan kunt u interessante forfaitaire dagvergoedingen genieten. Om die vergoeding te bepalen, gebruikt u de zgn. landenlijst. Die landenlijst werd onlangs opnieuw geactualiseerd... Meer...

REKENING-COURANT

Rente rekening-courant nu vastgelegd?

Het zomerakkoord brengt duidelijkheid over de rentevoet die u mag toekennen als de rekening-courant van de bedrijfsleider een creditsaldo vertoont. Hoe wordt die rente bepaald? Vanaf wanneer gelden de nieuwe regels? Meer...

EINDEJAARSOPTIMALISATIE

Uw winst voor 2017 nu maximaal verlagen?

Omdat de tarieven van de vennootschapsbelasting in 2018 dalen, heeft u er nu zeker belang bij uw winst van dit boekjaar maximaal bij te sturen. Wat onderneemt u nog vóór het jaareinde? Meer...

ONKOSTENVERGOEDING

Nieuwe landenlijst 2017 is gepubliceerd

Als u of uw collega’s af en toe voor het werk naar het buitenland gaan, dan kunt u interessante forfaitaire dagvergoedingen genieten. Om de vergoeding te bepalen, gebruikt u de zgn. landenlijst. Die werd onlangs geactualiseerd. Meer...

FORFAITAIRE ONKOSTEN

Nieuwe regels en bedragen voor binnenlandse dagvergoedingen

De plafonds voor de binnenlandse dagvergoedingen zijn op korte termijn tweemaal aangepast. Daarnaast gelden er voor de toekenning van die dagvergoedingen aan ambtenaren sinds kort ook nieuwe regels. Wat zijn vandaag de maximale bedragen die u mag toekennen? Welke beperkingen bestonden ook in het verleden al? Welke nieuwe regels gelden er nu voor ambtenaren? Moet u met die nieuwe beperkingen nu zelf ook rekening houden? Meer...

FORFAITAIRE ONKOSTEN

Dagforfait: hoger, lager?

Het forfait voor binnenlandse dienstverplaatsingen werd recentelijk meermaals gewijzigd. Welk forfait mag u vandaag toekennen? Meer...

BEDRIJFSWAGENS

Eigen bijdrage: impact op kostenaftrek?

De voorbije jaren was er reeds onzekerheid over de praktijk waarbij de ‘eigen bijdrage’ in mindering gebracht wordt van de niet-aftrekbare autokosten. Een recent vonnis lijkt die onzekerheid alleen maar te versterken. Wat doet u nu het best? Meer...

ONKOSTENVERGOEDING

Nu hogere kilometervergoeding

De belastingvrije kilometervergoeding voor wie met zijn privéwagen beroepsmatige verplaatsingen verricht, is sinds 1 juli 2017 geïndexeerd. Wat zijn de spelregels? Meer...
Geactualiseerd op: 19.02.2018

Meer van Indicator