Artikeldatabank

Zoekresultaat: 28 artikel(s) gevonden in het thema: Belastingen - trefwoord: Autokosten

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BEDRIJFSWAGENS

Nu strengere CO2 -emissietests: gevolgen?

Sinds Europa een nieuwe CO2 -uitstoottest ingevoerd heeft, komt het soms voor dat er voor een bepaalde wagen meer dan één CO2 -uitstootgehalte beschikbaar is. De nieuwe WLTP-norm kan ook tot fors hogere uitstootgehaltes aanleiding geven. Welk uitstootgehalte mag u nu volgens de fiscus gebruiken om het voordeel alle aard en de fiscale aftrekbaarheid van een bedrijfswagen te berekenen? Gelden dezelfde principes ook voor de RSZ? Meer...

AANGIFTE

Verworpen autokosten en voordelen alle aard: hoe nu het best aangeven?

Zoals u weet, zijn autokosten slechts beperkt aftrekbaar en moet u dus een deel aangeven als verworpen uitgaven (VU). Aan de andere kant wordt de gebruiker privé belast op een voordeel alle aard (VAA). VAA zijn in principe echter wel volledig aftrekbaar. Hoe moet u die fiscale regels binnenkort bij het opmaken van uw aangifte combineren? Mag u de te beperken autokosten verminderen met het VAA of met het deel van de kosten dat betrekking heeft op het privégebruik? Is dat anders als de gebruiker een eigen bijdrage betaalt? Meer...

VOORDEEL ALLE AARD

Nu lager VAA voor uw bedrijfswagens

Omdat de gemiddelde CO2 -uitstoot van de nieuw ingeschreven wagens in 2018 steeg met 2 gram, daalt nu het voordeel alle aard (VAA) auto. Hoe zit de vork precies in de steel? Meer...

ONKOSTENVERGOEDING

Vergoeding ‘stallingskosten’ bedrijfswagen?

De Rulingcommissie (voorafg. besl. nr. 2017.993 van 08.05.2018) aanvaardde recentelijk dat een werkgever een belastingvrije forfaitaire vergoeding voor ‘stallingskosten’ toekent aan de werknemers die hun bedrijfswagen thuis in een afgesloten privégarage stallen... Meer...

LOONOPTIMALISATIE

Na ‘cash for cars’ binnenkort ook een mobiliteitsbudget?

De ministerraad heeft op 16.03.2018 een politiek akkoord bereikt over het mobiliteitsbudget. Intussen is er ook een wetsvoorstel ingediend. Werknemers zullen op basis daarvan in principe in overleg met de werkgever kunnen kiezen voor een kleinere of groenere wagen in combinatie met milieuvriendelijk vervoer en/of cash. Wie komt voor dat mobiliteitsbudget in aanmerking en hoe wordt dat budget berekend? Wat zijn de fiscale gevolgen en de gevolgen op het vlak van RSZ, zowel voor het bedrijf als voor de werknemer? Welke andere aandachtspunten zijn er? We geven u alvast een voorsmaakje... Meer...

LOONOPTIMALISATIE

Mobiliteitsvergoeding: hoe berekenen?

Van welke wagen moet u de cataloguswaarde gebruiken bij de berekening van de mobiliteitsvergoeding? Zijn de regels anders voor de berekening van de CO2 -solidariteitsbijdrage? Mag u de mobiliteitsvergoeding aanpassen als een werknemer na een functiewijziging recht zou hebben op een andere bedrijfswagen? Meer...

AUTOKOSTEN

Overgangsregeling ‘fakehybrides’ bij leasing?

Vanaf aanslagjaar 2021 gelden er strengere regels voor ‘fakehybrides’. Er is echter een overgangsregeling. Geldt die regeling ook als u de wagen vóór 01.01.2018 geleased heeft? Meer...

BEDRIJFSWAGENS

‘Cash for cars’: uw bedrijfswagens inruilen voor een mobiliteitsvergoeding?

Werknemers kunnen hun bedrijfswagen inruilen voor een mobiliteitsvergoeding. Het wetsontwerp werd op 15.03.2018 goedgekeurd. Welke werknemers komen in aanmerking? Hoeveel bedraagt die vergoeding? Hoe wordt zij belast? Is een mobiliteitsvergoeding betalen voor het bedrijf goedkoper dan een firmawagen toekennen? Meer...

AUTOKOSTEN

Bedrijfswagens: hoe voordeel alle aard beperken en de fiscale aftrek optimaliseren?

Waarop moeten u en uw collega’s letten bij de keuze van een nieuwe bedrijfswagen om het belastbaar voordeel alle aard zo laag mogelijk te houden? Hoe kunt u daarnaast de verworpen uitgaven van uw wagenpark minimaliseren, nu het zomerakkoord de fiscale aftrekbaarheid van autokosten vanaf 2020 verder beperkt? Meer...

KOSTEN

Doorgefactureerde auto- en restaurantkosten: nieuwe regels vanaf 2018?

Zowel auto- als restaurantkosten zijn, zoals u weet, in de vennootschapsbelasting slechts beperkt aftrekbaar. De btw op autokosten is slechts gedeeltelijk recupereerbaar, de btw op restaurantkosten helemaal niet. Wie moet de aftrek- en recuperatiebeperking toepassen als u die kosten doorfactureert? Wat is er op dit vlak onlangs gewijzigd? Wanneer heeft u er nu belang bij om die kosten (apart) aan uw klant door te factureren? Meer...
Geactualiseerd op: 17.05.2019

Meer van Indicator