Artikeldatabank

Zoekresultaat: 18 artikel(s) gevonden in het thema: Belastingen - trefwoord: Autokosten

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BEDRIJFSWAGENS

Berekening CO2 -taks en VAA aangepast

Net zoals elk jaar zijn de formules voor de berekening van het voordeel alle aard en de CO2 -taks aangepast. Wanneer is de CO2 -taks eigenlijk van toepassing? Meer...

BEDRIJFSWAGENS

Een nieuwe wagen aankopen... nu of nooit?

Als de bedrijfsleider plannen heeft om een nieuwe wagen aan te kopen, dan maakt u daar het best nu zo snel mogelijk werk van, zeker als hij een hybridewagen op het oog heeft. Waarom? Wat verandert er vanaf 2020 aan de aftrekbeperkingen voor bedrijfswagens? Wijzigt ook de berekening van uw voordeel alle aard? Wanneer wel en wanneer niet? Meer...

BEDRIJFSWAGENS

Eigen bijdrage: impact op kostenaftrek?

De voorbije jaren was er reeds onzekerheid over de praktijk waarbij de ‘eigen bijdrage’ in mindering gebracht wordt van de niet-aftrekbare autokosten. Een recent vonnis lijkt die onzekerheid alleen maar te versterken. Wat doet u nu het best? Meer...

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING

Hervorming van de vennootschapsbelasting: welke maatregelen mag u verwachten?

In juli werd het langverwachte akkoord omtrent de hervorming van de vennootschapsbelasting gesloten. Omdat de hervorming belastingneutraal moet blijven, komt er naast de tariefverlaging een hele reeks compenserende maatregelen. Hoewel in het akkoord enkel de algemene principes vastgelegd werden, geven wij u alvast een overzicht van de verwachte hervormingen... Meer...

ONKOSTENVERGOEDING

Nu hogere kilometervergoeding

De belastingvrije kilometervergoeding voor wie met zijn privéwagen beroepsmatige verplaatsingen verricht, is sinds 1 juli 2017 geïndexeerd. Wat zijn de spelregels? Meer...

BEDRIJFSFIETS

Nu snel en fiscaal voordelig door de ochtendspits met een speedpedelec?

Zoals u weet is een fiets ter beschikking stellen een fiscaal voordelige manier van verlonen. De ministerraad heeft nu beslist dat die fiscale voordelen ook gelden voor een zgn. speedpedelec. Wat is nu precies een ‘speedpedelec’ en wanneer is er daarentegen sprake van een elektrische fiets of een elektrische motorfiets? Wat zijn de gevolgen van dat onderscheid voor uw verzekeringen en voor de inschrijving bij de DIV? Meer...

BEDRIJFSWAGENS

Tankkaartentaks: soms nu al aangeven?

Sinds 01.01.2017 is de verworpen uitgave verhoogd tot 40% van het VAA auto. In welke gevallen moet u die tankkaartentaks nu al in uw aangifte vennootschapsbelasting opnemen? Meer...

WAGENPARK

Belasting op inverkeerstelling optimaliseren?

Voor wagens uit het hogere segment kan de belasting op inverkeerstelling (BIV) fors oplopen. Kunt u die BIV optimaliseren afhankelijk van uw keuze tussen leasing en aankoop? Meer...

BEDRIJFSWAGENS

Bedrijfswagens nu in 2017 opnieuw meer belast

Net zoals elk jaar wordt de berekening van de CO2 -taks en het voordeel alle aard voor bedrijfswagens ook in 2017 aangepast. Wanneer is die CO2 -taks eigenlijk van toepassing en wanneer niet? Mag u voor het voordeel alle aard rekening houden met ‘saloncondities’? Daarnaast is er nu ook een nieuwe belasting op ‘tankkaarten’ en is de eigen bijdrage niet meer aftrekbaar voor de bepaling van de verworpen uitgave. Hoe werken die nieuwe maatregelen? Meer...

VOORDEEL AUTO

Bedrijfswagen: hoe uw voordeel alle aard optimaliseren?

Er was de laatste tijd in de media weer heel wat te doen over de bedrijfswagens. Zo zou er een nieuwe belasting komen op tankkaarten en er is ook sprake van een mobiliteitsbudget. Hoe kunt u vandaag al het voordeel alle aard optimaliseren? Wat doet u als een bedrijfswagen niet privé gebruikt wordt? Moet u ook een voordeel aanrekenen als een collega bv. wegens een ongeval, ziekte of verblijf in het buitenland zijn wagen tijdelijk niet kan gebruiken? En wat is de beste aanpak als bepaalde bestuurders zelf extra opties betalen? Meer...
Geactualiseerd op: 21.02.2018

Meer van Indicator