Artikeldatabank

Zoekresultaat: 31 artikel(s) gevonden in het thema: Belastingen - trefwoord: Autokosten

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

VRIJGESTELDE RESERVES

Binnenkort uw vrijgestelde reserves mobiliseren tegen een gunsttarief?

In 2020 of 2021 kunt u bepaalde vrijgestelde reserves mobiliseren tegen een gunsttarief van 15%. De fiscus heeft daarover recentelijk ook een circulaire uitgebracht (Ci.RH. 2019/C/24, 19.03.2019) . Welke reserves komen in aanmerking en welke niet? Kunt u de gemobiliseerde reserves ook gebruiken om een liquidatiereserve aan te leggen? Als u de opgenomen reserves herinvesteert, geniet u een nog voordeliger tarief van 10%. Welke bijzondere regels gelden er voor die herinvestering? Meer...

BEDRIJFSWAGENS

Autofiscaliteit: wat verandert er in 2020?

Vanaf in principe 01.01.2020 verandert de wijze waarop de beperking van autokosten berekend moet worden. Voor zgn. valse hybrides moet bovendien zowel voor de aftrekbeperking als voor het voordeel van alle aard (VAA) met een andere dan de officiële CO2 -uitstoot rekening gehouden worden. Een overzicht van de huidige en toekomstige regels en van de belangrijkste aandachtspunten en tips. Meer...

ONKOSTENVERGOEDING

Hogere km-vergoeding sinds 01.07.2019

Als uw collega’s met hun privéwagen beroepsmatige verplaatsingen maken, dan kunt u hun sinds 01.07.2019 een hogere forfaitaire vergoeding toekennen. Hoe zit dat precies? Wat zegt de fiscus als een collega meer dan 24.000 beroepsmatige kilometers rijdt? Meer...

BEDRIJFSWAGENS

Nu strengere CO2 -emissietests: gevolgen?

Sinds Europa een nieuwe CO2 -uitstoottest ingevoerd heeft, komt het soms voor dat er voor een bepaalde wagen meer dan één CO2 -uitstootgehalte beschikbaar is. De nieuwe WLTP-norm kan ook tot fors hogere uitstootgehaltes aanleiding geven. Welk uitstootgehalte mag u nu volgens de fiscus gebruiken om het voordeel alle aard en de fiscale aftrekbaarheid van een bedrijfswagen te berekenen? Gelden dezelfde principes ook voor de RSZ? Meer...

AANGIFTE

Verworpen autokosten en voordelen alle aard: hoe nu het best aangeven?

Zoals u weet, zijn autokosten slechts beperkt aftrekbaar en moet u dus een deel aangeven als verworpen uitgaven (VU). Aan de andere kant wordt de gebruiker privé belast op een voordeel alle aard (VAA). VAA zijn in principe echter wel volledig aftrekbaar. Hoe moet u die fiscale regels binnenkort bij het opmaken van uw aangifte combineren? Mag u de te beperken autokosten verminderen met het VAA of met het deel van de kosten dat betrekking heeft op het privégebruik? Is dat anders als de gebruiker een eigen bijdrage betaalt? Meer...

VOORDEEL ALLE AARD

Nu lager VAA voor uw bedrijfswagens

Omdat de gemiddelde CO2 -uitstoot van de nieuw ingeschreven wagens in 2018 steeg met 2 gram, daalt nu het voordeel alle aard (VAA) auto. Hoe zit de vork precies in de steel? Meer...

ONKOSTENVERGOEDING

Vergoeding ‘stallingskosten’ bedrijfswagen?

De Rulingcommissie (voorafg. besl. nr. 2017.993 van 08.05.2018) aanvaardde recentelijk dat een werkgever een belastingvrije forfaitaire vergoeding voor ‘stallingskosten’ toekent aan de werknemers die hun bedrijfswagen thuis in een afgesloten privégarage stallen... Meer...

LOONOPTIMALISATIE

Na ‘cash for cars’ binnenkort ook een mobiliteitsbudget?

De ministerraad heeft op 16.03.2018 een politiek akkoord bereikt over het mobiliteitsbudget. Intussen is er ook een wetsvoorstel ingediend. Werknemers zullen op basis daarvan in principe in overleg met de werkgever kunnen kiezen voor een kleinere of groenere wagen in combinatie met milieuvriendelijk vervoer en/of cash. Wie komt voor dat mobiliteitsbudget in aanmerking en hoe wordt dat budget berekend? Wat zijn de fiscale gevolgen en de gevolgen op het vlak van RSZ, zowel voor het bedrijf als voor de werknemer? Welke andere aandachtspunten zijn er? We geven u alvast een voorsmaakje... Meer...

LOONOPTIMALISATIE

Mobiliteitsvergoeding: hoe berekenen?

Van welke wagen moet u de cataloguswaarde gebruiken bij de berekening van de mobiliteitsvergoeding? Zijn de regels anders voor de berekening van de CO2 -solidariteitsbijdrage? Mag u de mobiliteitsvergoeding aanpassen als een werknemer na een functiewijziging recht zou hebben op een andere bedrijfswagen? Meer...

AUTOKOSTEN

Overgangsregeling ‘fakehybrides’ bij leasing?

Vanaf aanslagjaar 2021 gelden er strengere regels voor ‘fakehybrides’. Er is echter een overgangsregeling. Geldt die regeling ook als u de wagen vóór 01.01.2018 geleased heeft? Meer...
Geactualiseerd op: 19.02.2020

Meer van Indicator