Artikeldatabank

Zoekresultaat: 13 artikel(s) gevonden in het thema: Belastingen - trefwoord: Afschrijvingen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

AFSCHRIJVINGEN

Degressief afschrijven: nu voordeliger dan ooit?

Omwille van het zomerakkoord heeft u nog slechts een beperkte tijd om het stelsel van de degressieve afschrijvingen te genieten. Wanneer is degressief afschrijven mogelijk? Welke formaliteiten moet u dan absoluut naleven? Waarom is degressief afschrijven vandaag extra voordelig? Meer...

EINDEJAARSOPTIMALISATIE

Uw winst voor 2017 nu maximaal verlagen?

Omdat de tarieven van de vennootschapsbelasting in 2018 dalen, heeft u er nu zeker belang bij uw winst van dit boekjaar maximaal bij te sturen. Wat onderneemt u nog vóór het jaareinde? Meer...

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING

Hervorming van de vennootschapsbelasting: welke maatregelen mag u verwachten?

In juli werd het langverwachte akkoord omtrent de hervorming van de vennootschapsbelasting gesloten. Omdat de hervorming belastingneutraal moet blijven, komt er naast de tariefverlaging een hele reeks compenserende maatregelen. Hoewel in het akkoord enkel de algemene principes vastgelegd werden, geven wij u alvast een overzicht van de verwachte hervormingen... Meer...

AFSCHRIJVINGEN

Een uitzonderlijke afschrijving boeken?

Wanneer mag u volgens het boekhoudrecht een uitzonderlijke afschrijving toepassen? Is die afschrijving ook fiscaal aftrekbaar? Wat is daarbij de rol van het zgn. annaliteitsbeginsel? Meer...

EINDEJAARSOPTIMALISATIE

Te weinig winst om uw notionele interestaftrek volledig te gebruiken?

Wat kunt u op de valreep nog ondernemen als u te weinig winst heeft om uw notionele interestaftrek (NI) volledig te benutten? Kunt u meerwaarden niet (volledig) gespreid laten belasten of belastbare reserves toch belastbaar maken? Wanneer is dat zinvol? Hoe kunt u daarnaast uw afschrijvingen optimaliseren? Meer...

JAARREKENING

Gewijzigde kmo-definitie: hoe correct toepassen bij uw jaarafsluiting?

Als gevolg van de implementatie van de Europese Boekhoudrichtlijn is de definitie van een ‘kleine’ vennootschap gewijzigd. De meeste wijzigingen zijn van toepassing vanaf het eerste boekjaar dat aanvangt na 31 december 2015, maar een belangrijk onderdeel treedt pas in werking vanaf het tweede boekjaar. Hoe moet u die gewijzigde definities nu toepassen bij de opmaak van uw jaarrekening en wat verandert er volgend jaar? Meer...

AFSCHRIJVINGEN

Nu zo veel mogelijk afschrijven?

Aangezien het tarief van de vennootschapsbelasting in de toekomst wellicht daalt, heeft u er alle belang bij om dit boekjaar zo veel mogelijk af te schrijven. Welke mogelijkheden heeft u zoal? Meer...

LOONOPTIMALISATIE

Als een fiets fiscaal geen fiets meer is...

Een fiets ter beschikking stellen is een fiscaal voordelige manier van verlonen. Wat zijn de voorwaarden om kosten van een fiets voor 120% af te trekken? Wanneer is er voor de gebruiker geen privé belastbaar voordeel? Mag u dan ook nog een fietsvergoeding toekennen? En gelden die regels ook altijd voor elektrische fietsen? Wat zei de minister daarover onlangs? Meer...

AFTREKPOSTEN OPTIMALISEREN

Toch minder afschrijven dan toegelaten is?

Meestal probeert u investeringen zo snel mogelijk af te schrijven. Waarom is het soms toch beter om minder af te schrijven dan toegelaten is? Welke mogelijkheden heeft u nu daartoe, bv. als het bedrijf nog net vóór het einde van het boekjaar een belangrijke investering gedaan heeft? Meer...

MEERWAARDEN

Hoe maximaal fiscaal optimaliseren met de gespreide belasting van meerwaarden?

Wat zijn de spelregels als u meerwaarden gespreid wilt laten belasten? Is er daarbij een verschil tussen vrijwillig gerealiseerde en gedwongen meerwaarden? Hoe bepaalt u de wederbeleggingstermijn precies? Welke investeringen in gebouwen komen in aanmerking? Wat doet u het best als u niet tijdig kunt herbeleggen? Hoe vermijdt u dan nalatigheidsinteresten? Waarmee houdt u bij het berekenen van de voorziening voor uitgestelde belastingen rekening om uw notionele interestaftrek te optimaliseren? Welke andere optimalisaties zijn mogelijk? Meer...
Geactualiseerd op: 16.02.2018

Meer van Indicator