Artikeldatabank

Zoekresultaat: 21 artikel(s) gevonden in het thema: Belastingen - trefwoord: Afschrijvingen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

JAARAFSLUITING

Uw afschrijvingen nu bijsturen?

Nu de jaarafsluiting er stilaan aankomt, krijgt ook u van de bedrijfsleider misschien de vraag in welke mate het mogelijk is om via de afschrijvingen de balans en de resultatenrekening bij te sturen. Hoeveel speelruimte heeft u dan? Wat zijn de fiscale aandachtspunten? Meer...

VRIJGESTELDE RESERVES

Binnenkort uw vrijgestelde reserves mobiliseren tegen een gunsttarief?

In 2020 of 2021 kunt u bepaalde vrijgestelde reserves mobiliseren tegen een gunsttarief van 15%. De fiscus heeft daarover recentelijk ook een circulaire uitgebracht (Ci.RH. 2019/C/24, 19.03.2019) . Welke reserves komen in aanmerking en welke niet? Kunt u de gemobiliseerde reserves ook gebruiken om een liquidatiereserve aan te leggen? Als u de opgenomen reserves herinvesteert, geniet u een nog voordeliger tarief van 10%. Welke bijzondere regels gelden er voor die herinvestering? Meer...

BEROEPSKOSTEN

Beperking aftrekbaarheid disconto op niet-afschrijfbare activa

Als u vaste activa verwerft met een betalingsuitstel waarvoor u geen of een abnormaal lage rente betaalt, dan kunt u op grond van de boekhoudkundige verwerking van die verrichting niet-bestaande kosten creëren die u vervolgens fiscaal in mindering brengt. Hoe werkt dat precies? Wat verandert de hervorming van de vennootschapsbelasting voor de toepassing van deze techniek wanneer u niet-afschrijfbare activa aankoopt? Meer...

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING

Uw boekjaar aanpassen: opgelet voor de antimisbruikbepaling

Nu de eerste fase van de hervorming van de vennootschapsbelasting haar weerslag vindt in de aangifte over aj. 2019, worden de gevolgen van de antimisbruikbepaling zichtbaar. Daarover werd recent ook een circulaire gepubliceerd (Ci.RH. 2019/C/50, 17.06.2019) . Waarom denkt u nu beter tweemaal na als u overweegt de einddatum van het boekjaar aan te passen? Meer...

LENGTE BOEKJAAR

Een boekjaar van meer of minder dan 12 maanden: fiscale gevolgen?

Na een overname worden de boekjaren van alle groepsvennootschappen vaak op elkaar afgestemd. Wat zijn dan de belangrijkste fiscale aandachtspunten wanneer een boekjaar korter of langer wordt dan 12 maanden? Kunt u door een boekjaar te verlengen of te verkorten de ingangsdatum van bepaalde maatregelen uit de hervorming van de vennootschapsbelasting beïnvloeden? Welke gevolgen heeft een korter of langer boekjaar voor uw voorafbetalingen? Meer...

EINDEJAARSOPTIMALISATIE

Fiscale optimalisatie voor boekjaar 2018: wat is er nog mogelijk?

Nu het einde van het boekjaar nadert, bekijkt ook u wellicht met welke verrichtingen u de belastbare winst van de vennootschap nog kunt verlagen. De hervorming van de vennootschapsbelasting van 2017 heeft enkele van die optimalisatietechnieken afgeschaft of beperkt. Hoe zit dat voor boekjaar 2018? Wat kan er niet meer en wat kan er (voorlopig) wel nog? Meer...

INVESTERINGEN

Investeringsaftrek of belastingkrediet voor milieuvriendelijke investeringen in O&O?

Voor milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling bestaat al lang een bijzondere investeringsaftrek. Wanneer kunt u deze aftrek toepassen? Is de aftrek momenteel wel interessant voor kleine vennootschappen, aangezien die voor investeringen in 2018 en 2019 recht hebben op een gewone investeringsaftrek van 20%? Wanneer kunt u die bijzondere investeringsaftrek in een belastingkrediet omzetten? Is dat ook voordelig? Hoe boekt u het belastingkrediet dan volgens een recent CBN-advies? Meer...

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING

De fiscale verschillen tussen kleine en grote vennootschappen na het zomerakkoord

De hervorming van de vennootschapsbelasting schaft enkele verschillen tussen kleine en grote vennootschappen af en voegt er nog enkele aan toe. Tijd voor een overzicht. Wanneer is een vennootschap fiscaal gezien klein of groot? Welke gevolgen heeft de grootte van een vennootschap anno 2018 voor het belastingtarief, voor investeringen en afschrijvingen, voor de roerende voorheffing en voor een aantal diverse gunstmaatregelen? Meer...

AFSCHRIJVINGEN

Degressief afschrijven: nu voordeliger dan ooit?

Omwille van het zomerakkoord heeft u nog slechts een beperkte tijd om het stelsel van de degressieve afschrijvingen te genieten. Wanneer is degressief afschrijven mogelijk? Welke formaliteiten moet u dan absoluut naleven? Waarom is degressief afschrijven vandaag extra voordelig? Meer...

EINDEJAARSOPTIMALISATIE

Uw winst voor 2017 nu maximaal verlagen?

Omdat de tarieven van de vennootschapsbelasting in 2018 dalen, heeft u er nu zeker belang bij uw winst van dit boekjaar maximaal bij te sturen. Wat onderneemt u nog vóór het jaareinde? Meer...
Geactualiseerd op: 19.02.2020

Meer van Indicator