Artikeldatabank

Zoekresultaat: 17 artikel(s) gevonden in het thema: Belastingen - trefwoord: Afschrijvingen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

LENGTE BOEKJAAR

Een boekjaar van meer of minder dan 12 maanden: fiscale gevolgen?

Na een overname worden de boekjaren van alle groepsvennootschappen vaak op elkaar afgestemd. Wat zijn dan de belangrijkste fiscale aandachtspunten wanneer een boekjaar korter of langer wordt dan 12 maanden? Kunt u door een boekjaar te verlengen of te verkorten de ingangsdatum van bepaalde maatregelen uit de hervorming van de vennootschapsbelasting beïnvloeden? Welke gevolgen heeft een korter of langer boekjaar voor uw voorafbetalingen? Meer...

EINDEJAARSOPTIMALISATIE

Fiscale optimalisatie voor boekjaar 2018: wat is er nog mogelijk?

Nu het einde van het boekjaar nadert, bekijkt ook u wellicht met welke verrichtingen u de belastbare winst van de vennootschap nog kunt verlagen. De hervorming van de vennootschapsbelasting van 2017 heeft enkele van die optimalisatietechnieken afgeschaft of beperkt. Hoe zit dat voor boekjaar 2018? Wat kan er niet meer en wat kan er (voorlopig) wel nog? Meer...

INVESTERINGEN

Investeringsaftrek of belastingkrediet voor milieuvriendelijke investeringen in O&O?

Voor milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling bestaat al lang een bijzondere investeringsaftrek. Wanneer kunt u deze aftrek toepassen? Is de aftrek momenteel wel interessant voor kleine vennootschappen, aangezien die voor investeringen in 2018 en 2019 recht hebben op een gewone investeringsaftrek van 20%? Wanneer kunt u die bijzondere investeringsaftrek in een belastingkrediet omzetten? Is dat ook voordelig? Hoe boekt u het belastingkrediet dan volgens een recent CBN-advies? Meer...

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING

De fiscale verschillen tussen kleine en grote vennootschappen na het zomerakkoord

De hervorming van de vennootschapsbelasting schaft enkele verschillen tussen kleine en grote vennootschappen af en voegt er nog enkele aan toe. Tijd voor een overzicht. Wanneer is een vennootschap fiscaal gezien klein of groot? Welke gevolgen heeft de grootte van een vennootschap anno 2018 voor het belastingtarief, voor investeringen en afschrijvingen, voor de roerende voorheffing en voor een aantal diverse gunstmaatregelen? Meer...

AFSCHRIJVINGEN

Degressief afschrijven: nu voordeliger dan ooit?

Omwille van het zomerakkoord heeft u nog slechts een beperkte tijd om het stelsel van de degressieve afschrijvingen te genieten. Wanneer is degressief afschrijven mogelijk? Welke formaliteiten moet u dan absoluut naleven? Waarom is degressief afschrijven vandaag extra voordelig? Meer...

EINDEJAARSOPTIMALISATIE

Uw winst voor 2017 nu maximaal verlagen?

Omdat de tarieven van de vennootschapsbelasting in 2018 dalen, heeft u er nu zeker belang bij uw winst van dit boekjaar maximaal bij te sturen. Wat onderneemt u nog vóór het jaareinde? Meer...

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING

Hervorming van de vennootschapsbelasting: welke maatregelen mag u verwachten?

In juli werd het langverwachte akkoord omtrent de hervorming van de vennootschapsbelasting gesloten. Omdat de hervorming belastingneutraal moet blijven, komt er naast de tariefverlaging een hele reeks compenserende maatregelen. Hoewel in het akkoord enkel de algemene principes vastgelegd werden, geven wij u alvast een overzicht van de verwachte hervormingen... Meer...

AFSCHRIJVINGEN

Een uitzonderlijke afschrijving boeken?

Wanneer mag u volgens het boekhoudrecht een uitzonderlijke afschrijving toepassen? Is die afschrijving ook fiscaal aftrekbaar? Wat is daarbij de rol van het zgn. annaliteitsbeginsel? Meer...

EINDEJAARSOPTIMALISATIE

Te weinig winst om uw notionele interestaftrek volledig te gebruiken?

Wat kunt u op de valreep nog ondernemen als u te weinig winst heeft om uw notionele interestaftrek (NI) volledig te benutten? Kunt u meerwaarden niet (volledig) gespreid laten belasten of belastbare reserves toch belastbaar maken? Wanneer is dat zinvol? Hoe kunt u daarnaast uw afschrijvingen optimaliseren? Meer...

JAARREKENING

Gewijzigde kmo-definitie: hoe correct toepassen bij uw jaarafsluiting?

Als gevolg van de implementatie van de Europese Boekhoudrichtlijn is de definitie van een ‘kleine’ vennootschap gewijzigd. De meeste wijzigingen zijn van toepassing vanaf het eerste boekjaar dat aanvangt na 31 december 2015, maar een belangrijk onderdeel treedt pas in werking vanaf het tweede boekjaar. Hoe moet u die gewijzigde definities nu toepassen bij de opmaak van uw jaarrekening en wat verandert er volgend jaar? Meer...
Geactualiseerd op: 17.05.2019

Meer van Indicator