Artikeldatabank

Zoekresultaat: 4 artikel(s) gevonden in het thema: Btw - trefwoord: Btw-afrekening

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

PROCEDURE

Innings- en invorderingsregister btw: circulaire verduidelijkt...

In een recente circulaire heeft de Btw toelichting gegeven bij de wet van 26 november 2018 over de zgn. geautomatiseerde uitvoerbare titel en de wijzigingen inzake de btw-interesten. Wat moet u daarover weten? Meer...

BTW-AFREKENING

B2c: nieuwe regels opeisbaarheid btw?

De wet van 29 november 2017 (BS 06.12.2017) wijzigt onder meer de regels voor de opeisbaarheid van de btw in een b2c-relatie. De Btw zelf heeft nu in een recente circulaire (circ. 2018/C/20 van 12.02.2018) daarbij meer uitleg gegeven. Wanneer is de btw nu opeisbaar? Meer...

AANGIFTE

Nieuwe regels opeisbaarheid btw: hoe past u ze in de praktijk correct toe?

Vanaf 1 januari 2016 wijzigen de regels voor de opeisbaarheid van de btw. Hoe werken die nieuwe regels? Wanneer is de btw opeisbaar als u leveringen of diensten verricht in december 2015 en pas in januari 2016 de factuur opmaakt? Blijft de oude regeling dan gelden of moet u toch de nieuwe spelregels toepassen? Wanneer is de btw opeisbaar bij intracommunautaire leveringen of diensten? Veranderen die regels ook? Meer...

Aftrekbeperkingen

Doorrekenen van kosten: wie betaalt het gelag?

Moet u bij het doorrekenen van kosten btw aanrekenen op die kosten? Wat is daarbij het belang van de vraag of er al dan niet een rechtstreeks verband is met een levering of een dienst (‘hoofdhandeling’)? Wat zijn de spelregels als u kosten doorrekent waarop de btw niet of slechts gedeeltelijk recupereerbaar is, zoals autokosten of restaurantkosten? Wanneer maakt het voor u, en voor de klant, een verschil of u die kosten al dan niet apart op de factuur vermeldt? Meer...
Geactualiseerd op: 19.02.2020

Meer van Indicator