Artikeldatabank

Zoekresultaat: 25 artikel(s) gevonden in het thema: Btw - trefwoord: Btw-aangifte

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

FACTUUR

Nieuwe btw-nummers in Nederland?

Vanaf 1 januari 2020 moeten Nederlandse btw-plichtigen met een eenmanszaak een nieuw btw-nummer gebruiken. Welke praktische gevolgen heeft dat voor u in België? Meer...

DIENSTEN

Maakloon: levering of dienst?

De juiste kwalificatie van een verrichting als een levering of een dienst is zeker in een grensoverschrijdende context van groot belang. In een recente circulaire (Ci.RH. 2019/C/97, 27.09.2019) heeft de Btw nu het een en ander verduidelijkt. Wanneer is er sprake van maakloonwerk en wanneer van een levering? Wat zijn dan de regels voor de btw-plaatsbepaling? Meer...

INTRACOMMUNAUTAIR

Intracommunautaire verrichtingen: wat verandert er op 1 januari 2020?

De Europese Raad heeft eind 2018 formeel ingestemd met een viertal voorstellen ter vereenvoudiging van de intracommunautaire handel (richtlijn 2018/1910, 04.12.2018) . Deze vereenvoudigingen treden in alle EU-lidstaten in werking op 1 januari 2020 en zijn belangrijk voor de btw-plichtigen die actief zijn in de intracommunautaire handel. Wat houden die nieuwe maatregelen concreet in? Meer...

GEMENGDE BTW-PLICHT

Gemengde btw-plichtige: hoe berekent u het algemeen verhoudingsgetal?

Als gemengde btw-plichtige kunt u uw inkomende btw slechts beperkt recupereren. Hoe bepaalt u dan hoeveel btw u effectief kunt recupereren? Veel bedrijven kiezen in zo’n situatie voor de regel van het algemeen verhoudingsgetal. Hoe berekent u dat algemeen verhoudingsgetal? Meer...

BTW

Brexit: hoe btw-kater vermijden?

Hoe vermijdt u als invoerder uit de UK dat de btw een negatieve impact op uw cashflow heeft, als het uiteindelijk tot een harde brexit komt? Meer...

OPEISBAARHEID

Btw op geschenkbonnen: wanneer verschuldigd?

De Kamer keurde op 31 januari een wetsontwerp goed om de Europese regels (richtlijn 2016/1065 van 27.06.2016) inzake de btw op ‘vouchers’ om te zetten in Belgisch recht. Wat zijn vouchers? Wanneer is de btw verschuldigd? Wat zegt een recente circulaire (circ. nr. 2018/C/127) daarover? Meer...

SLECHTE BETALERS

Uw klant betaalt niet: wanneer en hoe kunt u de teruggaaf van de btw vragen?

Wat houdt de wettelijke teruggaafregeling concreet in? Wat zijn de regels als uw klant failliet gaat of in een procedure van het insolventierecht zit (de vroegere WCO)? Welke vormvoorwaarden moet u naleven? Welke vermelding moet u dan op het ‘verbeterend stuk’ opnemen? Hoe verwerkt u de aanvraag tot teruggaaf correct in uw btw-aangifte? Meer...

BTW-CONTROLE

Btw-boetes: nu sneller kwijtschelding?

Wanneer kunt u nu ‘automatisch’ de kwijtschelding van een btw-boete verkrijgen? Voor welke boetes geldt de nieuwe regeling en voor welke niet? Wat kunt u dan ondernemen als u een boete krijgt waarvoor het nieuwe beleid niet geldt? Meer...

BTW RECUPEREREN

Toch nog recht op btw-recuperatie na de termijn van drie jaar?

Binnen welke termijn is de btw op een factuur recupereerbaar? Wat zijn daarvan de gevolgen als u zelf een leveranciersfactuur te laat ontvangt? Volgens een recent arrest van het Europees Hof van Justitie is de btw ook buiten die termijn van drie jaar nog recupereerbaar. Onder welke voorwaarden? Wat zijn de gevolgen van dat arrest voor u als klant of als leverancier? Meer...

BTW-AFREKENING

B2c: nieuwe regels opeisbaarheid btw?

De wet van 29 november 2017 (BS 06.12.2017) wijzigt onder meer de regels voor de opeisbaarheid van de btw in een b2c-relatie. De Btw zelf heeft nu in een recente circulaire (circ. 2018/C/20 van 12.02.2018) daarbij meer uitleg gegeven. Wanneer is de btw nu opeisbaar? Meer...
Geactualiseerd op: 19.02.2020

Meer van Indicator