Artikeldatabank

Zoekresultaat: 13 artikel(s) gevonden in het thema: Btw - trefwoord: Btw-aangifte

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BTW-PLICHT - SAMENWERKINGSVORM

Tijdelijke vennootschap: wat met de btw?

Welke btw-regels zijn er van toepassing als twee ondernemingen samenwerken door een tijdelijke vennootschap op te richten? Moet zo’n vennootschap zelf een eigen btw-nummer aanvragen? Moeten de vennoten dan elk apart factureren of kunnen zij de klant toch één factuur bezorgen? Wie is er dan verantwoordelijk voor de btw-verplichtingen, als de tijdelijke vennootschap een eigen btw-nummer heeft? Meer...

INVOER

Invoer van goederen met Belgische btw: hoe optimaliseren?

Op de invoer in België van goederen vanuit een niet-EU-land moet u in principe Belgische btw betalen. Hoe verwerkt u die verrichtingen in uw btw-aangifte? Welke mogelijkheden heeft u dan om de voorfinanciering van die btw te vermijden? Hoe kunt u met een vergunning ET 14000 de betaling van de btw verleggen naar uw btw-aangifte? Wat zijn de voorwaarden om zo’n vergunning te krijgen? Bent u vrijgesteld van btw als u de goederen na de invoer in België intracommunautair levert? En wanneer kunt u met een btw-entrepot werken? Meer...

AANGIFTE

Nieuwe regels opeisbaarheid btw: hoe past u ze in de praktijk correct toe?

Vanaf 1 januari 2016 wijzigen de regels voor de opeisbaarheid van de btw. Hoe werken die nieuwe regels? Wanneer is de btw opeisbaar als u leveringen of diensten verricht in december 2015 en pas in januari 2016 de factuur opmaakt? Blijft de oude regeling dan gelden of moet u toch de nieuwe spelregels toepassen? Wanneer is de btw opeisbaar bij intracommunautaire leveringen of diensten? Veranderen die regels ook? Meer...

INTRACOMMUNAUTAIRE LEVERING

Goederen verkopen aan buitenlandse klanten: wanneer vrijgesteld van btw?

In de praktijk blijven intracommunautaire leveringen voor verwarring zorgen. Wat zijn de voorwaarden om met vrijstelling van btw te kunnen leveren aan een buitenlandse klant? Waarmee moet u dan opletten als de klant de goederen zelf ophaalt? Wanneer is er sprake van ‘driehoeksverkeer’? Of u dan al dan niet btw moet aanrekenen, hangt af van de vraag welke partij het vervoer verzorgt. Hoe zit dat precies? Als er echter slechts twee EU-lidstaten bij de transactie betrokken zijn, is er sprake van ‘onecht driehoeksverkeer’. Wat zijn dan de spelregels? Meer...

OPEISBAARHEID

Btw op voorschotfacturen opnieuw anders!

Vanaf 1 januari 2016 wordt de complexe regeling inzake voorschotfacturen opnieuw aangepast. Hoe werkt de nieuwe regeling? Is de factuurdatum vanaf dan bepalend of is er toch nog een uitzondering? En wat als u aan ‘overheden’ factureert? Meer...

CONTROLE

De Btw optimaliseert haar controles...

De Btw is van plan ‘efficiënter’ te controleren. Daartoe zal ze zich focussen op een aantal knipperlichten. Waar zal de Btw nu in het bijzonder op letten? Wat zal een controleur vaak nagaan bij een zgn. teruggaafcontrole? En welke vaak voorkomende fouten kunt u beter vermijden bij het invullen van rooster 00? Meer...

TERUGGAAFCONTROLE

Uw btw-tegoed terugvragen is om controle vragen?

Uit de prioriteitenlijst die de fiscus onlangs zelf bekendmaakte, blijkt dat er speciale aandacht zal gaan naar wie een btw-tegoed effectief terugvraagt. Maar eigenlijk is daar niets nieuws aan, die teruggavecontroles zijn er zoals u weet altijd al geweest... Aan welke voorwaarden moet u voldoen alvorens u een btw-tegoed kunt terugvragen? Waarom is het vaak voordeliger om dat tegoed gewoon over te dragen? Als u vaak tegoeden heeft, kunt u dan een ‘vergunning maandelijkse teruggave’ vragen? Wat zijn daarvoor de voorwaarden en hoe vraagt u die vergunning aan? Meer...

ZOMERREGELING

De btw-zomerregeling komt er weer aan!

Tijdens de zomermaanden geldt er zoals u weet een versoepeling voor de termijnen voor het indienen van de btw-aangifte en de intracommunautaire listing. Wat houdt die versoepeling in? En wat zijn de regels voor het betalen van de btw tijdens de zomermaanden? Meer...

LEVERING

Skandia-arrest: moet u op transacties tussen hoofdhuis en filiaal nu btw aanrekenen?

Op 17 september 2014 sprak het Europese Hof van Justitie zich in het zgn. Skandia-arrest uit over de vraag of transacties tussen een hoofdhuis en een bijhuis onderworpen zijn aan btw. Vanaf 1 juli 2015 moet u die Europese regels op basis van een recent administratief standpunt ook in België toepassen. Moet een hoofdhuis nu btw aanrekenen aan zijn filiaal? Welke verplichtingen moet u als hoofdhuis naleven bij een zgn. overbrenging van goederen? Zijn de regels anders als het filiaal tot een btw-eenheid behoort? Hoe verwerkt u de transacties dan correct in uw Belgische btw-aangifte? Meer...

btw-eenheid

Btw-eenheid: opletten met de eerste btw-aangifte!

Aangezien vennootschappen-bestuurders vanaf 2016 btw-plichtig zijn, zullen er in de komende maanden heel wat btw-eenheden opgericht worden. Dat is bv. nuttig als er in de groep ook bestuurdersvergoedingen doorgerekend worden aan een patrimoniumvennootschap. Wat zijn de overige voordelen van zo’n btw-eenheid? Kan een btw-eenheid meer dan twee leden tellen? Aan welke andere voorwaarden moet zo’n btw-eenheid voldoen? Bij de vorming van een btw-eenheid is er een btw-herziening. Hoe vermijdt u dan een voorfinanciering tussen de terugbetaling door het toetredende lid en de recuperatie door de btw-eenheid? Waarop moet u dan bij de aangifte letten om boetes te vermijden? Meer...
Geactualiseerd op: 19.02.2018

Meer van Indicator