Artikeldatabank

Zoekresultaat: 20 artikel(s) gevonden in het thema: Btw - trefwoord: Btw-aangifte

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

OPEISBAARHEID

Btw op geschenkbonnen: wanneer verschuldigd?

De Kamer keurde op 31 januari een wetsontwerp goed om de Europese regels (richtlijn 2016/1065 van 27.06.2016) inzake de btw op ‘vouchers’ om te zetten in Belgisch recht. Wat zijn vouchers? Wanneer is de btw verschuldigd? Wat zegt een recente circulaire (circ. nr. 2018/C/127) daarover? Meer...

SLECHTE BETALERS

Uw klant betaalt niet: wanneer en hoe kunt u de teruggaaf van de btw vragen?

Wat houdt de wettelijke teruggaafregeling concreet in? Wat zijn de regels als uw klant failliet gaat of in een procedure van het insolventierecht zit (de vroegere WCO)? Welke vormvoorwaarden moet u naleven? Welke vermelding moet u dan op het ‘verbeterend stuk’ opnemen? Hoe verwerkt u de aanvraag tot teruggaaf correct in uw btw-aangifte? Meer...

BTW-CONTROLE

Btw-boetes: nu sneller kwijtschelding?

Wanneer kunt u nu ‘automatisch’ de kwijtschelding van een btw-boete verkrijgen? Voor welke boetes geldt de nieuwe regeling en voor welke niet? Wat kunt u dan ondernemen als u een boete krijgt waarvoor het nieuwe beleid niet geldt? Meer...

BTW RECUPEREREN

Toch nog recht op btw-recuperatie na de termijn van drie jaar?

Binnen welke termijn is de btw op een factuur recupereerbaar? Wat zijn daarvan de gevolgen als u zelf een leveranciersfactuur te laat ontvangt? Volgens een recent arrest van het Europees Hof van Justitie is de btw ook buiten die termijn van drie jaar nog recupereerbaar. Onder welke voorwaarden? Wat zijn de gevolgen van dat arrest voor u als klant of als leverancier? Meer...

BTW-AFREKENING

B2c: nieuwe regels opeisbaarheid btw?

De wet van 29 november 2017 (BS 06.12.2017) wijzigt onder meer de regels voor de opeisbaarheid van de btw in een b2c-relatie. De Btw zelf heeft nu in een recente circulaire (circ. 2018/C/20 van 12.02.2018) daarbij meer uitleg gegeven. Wanneer is de btw nu opeisbaar? Meer...

BTW VERLEGD

Factuur vergeten in uw btw-aangifte?

Als de fiscus bij een controle ontdekt dat u als medecontractant vergeten bent de verschuldigde btw te voldoen via uw aangifte, dan stelt uw controleur zich soms bijzonder streng op. Wat zei het Europees Hof van Justitie daarover onlangs? Meer...

VERKOOP AUTO

Verkoop auto: hoe btw correct berekenen?

Misschien heeft de gewijzigde autofiscaliteit de bedrijfsleider er ook toe aangezet om op het autosalon een nieuwe wagen te kopen? Hoe berekent u dan de btw wanneer u de huidige wagen verkoopt? Wanneer kunt u ook een stuk btw in uw voordeel herzien? Meer...

BTW-PLICHT - SAMENWERKINGSVORM

Tijdelijke vennootschap: wat met de btw?

Welke btw-regels zijn er van toepassing als twee ondernemingen samenwerken door een tijdelijke vennootschap op te richten? Moet zo’n vennootschap zelf een eigen btw-nummer aanvragen? Moeten de vennoten dan elk apart factureren of kunnen zij de klant toch één factuur bezorgen? Wie is er dan verantwoordelijk voor de btw-verplichtingen, als de tijdelijke vennootschap een eigen btw-nummer heeft? Meer...

INVOER

Invoer van goederen met Belgische btw: hoe optimaliseren?

Op de invoer in België van goederen vanuit een niet-EU-land moet u in principe Belgische btw betalen. Hoe verwerkt u die verrichtingen in uw btw-aangifte? Welke mogelijkheden heeft u dan om de voorfinanciering van die btw te vermijden? Hoe kunt u met een vergunning ET 14000 de betaling van de btw verleggen naar uw btw-aangifte? Wat zijn de voorwaarden om zo’n vergunning te krijgen? Bent u vrijgesteld van btw als u de goederen na de invoer in België intracommunautair levert? En wanneer kunt u met een btw-entrepot werken? Meer...

AANGIFTE

Nieuwe regels opeisbaarheid btw: hoe past u ze in de praktijk correct toe?

Vanaf 1 januari 2016 wijzigen de regels voor de opeisbaarheid van de btw. Hoe werken die nieuwe regels? Wanneer is de btw opeisbaar als u leveringen of diensten verricht in december 2015 en pas in januari 2016 de factuur opmaakt? Blijft de oude regeling dan gelden of moet u toch de nieuwe spelregels toepassen? Wanneer is de btw opeisbaar bij intracommunautaire leveringen of diensten? Veranderen die regels ook? Meer...
Geactualiseerd op: 17.05.2019

Meer van Indicator