Artikeldatabank

Zoekresultaat: 25 artikel(s) gevonden in het thema: Btw - trefwoord: Aftrekbare btw

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

ONROEREND GOED

Verhuur bedrijfsgebouwen: wanneer nu de ‘historische’ btw toch nog recupereren?

Met ingang van 1 januari 2019 kunt u voor nieuwe gebouwen en voor bestaande gebouwen die voor minstens 50% als opslagruimte gebruikt worden, opteren voor het btw-stelsel. Wanneer is dat ook mogelijk voor lopende huurcontracten? Kunt u de in het verleden betaalde btw dan eveneens recupereren? Met welke beperkingen moet u daarbij rekening houden? Meer...

HOLDING

Kan uw holding ook btw recupereren als de overname uiteindelijk toch niet doorgaat?

Als een holding in het kader van een actief beheer van haar dochterondernemingen btw-plichtige managementdiensten aanrekent, dan kan zij zelf ook btw recupereren. Kan de holding ook de btw recupereren die ze betaalt wanneer u in het kader van een overnamedossier adviesdiensten nodig heeft, zelfs als die overname daarna niet doorgaat? Wat zei het Europees Hof van Justitie daarover op 17 oktober 2018? Meer...

GESCHENKEN

Btw op eindejaarsgeschenken en -feestjes?

De RSZ heeft recentelijk de grens voor eindejaarsgeschenken verhoogd naar € 40. Wanneer is de btw op geschenken recupereerbaar? Is de kost dan ook altijd fiscaal aftrekbaar? Wat zijn de fiscale regels als u een feestje organiseert voor uw personeel of uw klanten? Meer...

ONROERENDE VERHUUR

Verhuur van magazijnen: wanneer met btw?

Zoals u weet, wordt met ingang van 1 januari 2019 onder bepaalde voorwaarden een optionele btw-heffing ingevoerd voor de verhuur van professioneel gebruikte onroerende goederen. Voor de verhuur van opslagplaatsen en magazijnen geldt een specifieke regeling. Wat houdt die regeling concreet in? Geldt ze ook voor lopende huurcontracten? Kunt u de reeds betaalde btw in uw voordeel herzien als u voor een bestaand magazijn na 1 januari opteert voor een verhuring met btw? Meer...

BTW RECUPEREREN

Toch nog recht op btw-recuperatie na de termijn van drie jaar?

Binnen welke termijn is de btw op een factuur recupereerbaar? Wat zijn daarvan de gevolgen als u zelf een leveranciersfactuur te laat ontvangt? Volgens een recent arrest van het Europees Hof van Justitie is de btw ook buiten die termijn van drie jaar nog recupereerbaar. Onder welke voorwaarden? Wat zijn de gevolgen van dat arrest voor u als klant of als leverancier? Meer...

BTW-RECUPERATIE

Split bill voor gsm: gevolgen voor de btw?

De minister heeft onlangs bevestigd dat er geen belastbaar voordeel meer is als het privégebruik van een gsm of smartphone via een zgn. split bill rechtstreeks aan de gebruiker gefactureerd wordt. Welke regels gelden er in dat geval voor de btw? Meer...

KOSTEN

Doorgefactureerde auto- en restaurantkosten: nieuwe regels vanaf 2018?

Zowel auto- als restaurantkosten zijn, zoals u weet, in de vennootschapsbelasting slechts beperkt aftrekbaar. De btw op autokosten is slechts gedeeltelijk recupereerbaar, de btw op restaurantkosten helemaal niet. Wie moet de aftrek- en recuperatiebeperking toepassen als u die kosten doorfactureert? Wat is er op dit vlak onlangs gewijzigd? Wanneer heeft u er nu belang bij om die kosten (apart) aan uw klant door te factureren? Meer...

FACTUUR

Niet-conforme factuur: btw nu toch recupereerbaar?

In een recente circulaire sluit de Btw zich nu aan bij de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie. Is de btw vanaf nu toch zonder meer recupereerbaar, ook als de factuur niet aan alle vormvereisten voldoet? Welke bijkomende bewijsstukken moet u dan voorleggen? Tot wanneer heeft u daartoe de tijd? Meer...

BTW-EENHEID

Gemengd btw-plichtig als btw-eenheid?

Als een btw-eenheid een gemengd btw-plichtige is, dan kan ze de btw slechts beperkt recupereren. Moet u bij een btw-eenheid dan altijd een algemeen verhoudingsgetal toepassen of kunt u die aftrekbeperking ook berekenen op basis van het ‘werkelijk verbruik’? Wat zei de Rulingcommissie daarover onlangs? Meer...

ONROEREND GOED

Beroepsmatige verhuur toch niet met btw?

Op basis van het zomerakkoord zou u vanaf 2018 de optie hebben om met btw te huren of te verhuren. De regering heeft de draagwijdte van deze maatregel nu om budgettaire redenen fors ingeperkt. Wanneer kunt u een beroepsmatig gebruikt pand nu toch nog met btw huren of verhuren? Meer...
Geactualiseerd op: 17.05.2019

Meer van Indicator