Artikeldatabank

Zoekresultaat: 18 artikel(s) gevonden in het thema: Btw - trefwoord: Aftrekbare btw

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

FACTUUR

Niet-conforme factuur: btw nu toch recupereerbaar?

In een recente circulaire sluit de Btw zich nu aan bij de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie. Is de btw vanaf nu toch zonder meer recupereerbaar, ook als de factuur niet aan alle vormvereisten voldoet? Welke bijkomende bewijsstukken moet u dan voorleggen? Tot wanneer heeft u daartoe de tijd? Meer...

BTW-EENHEID

Gemengd btw-plichtig als btw-eenheid?

Als een btw-eenheid een gemengd btw-plichtige is, dan kan ze de btw slechts beperkt recupereren. Moet u bij een btw-eenheid dan altijd een algemeen verhoudingsgetal toepassen of kunt u die aftrekbeperking ook berekenen op basis van het ‘werkelijk verbruik’? Wat zei de Rulingcommissie daarover onlangs? Meer...

ONROEREND GOED

Beroepsmatige verhuur toch niet met btw?

Op basis van het zomerakkoord zou u vanaf 2018 de optie hebben om met btw te huren of te verhuren. De regering heeft de draagwijdte van deze maatregel nu om budgettaire redenen fors ingeperkt. Wanneer kunt u een beroepsmatig gebruikt pand nu toch nog met btw huren of verhuren? Meer...

VERHUUR

Nieuw huurcontract: beter pas in 2018?

Op basis van het zomerakkoord zal u vanaf 2018 de optie hebben om met btw te huren of te verhuren. Wanneer en onder welke voorwaarden is dat het geval? Hoe kunt u daar nu al uw voordeel mee doen als het bedrijf een nieuw pand wil huren? Meer...

GESCHENKEN

Geschenken en handelsmonsters: nieuwe regels voor de btw-recuperatie?

In een recente circulaire (circ. 2017/C/32 van 29.05.2017) verduidelijkt de fiscus wanneer de btw op geschenken en handelsmonsters recupereerbaar is. Welke beperkingen gelden er voor geschenken aan zakenrelaties? Wat zijn de nieuwe regels voor geschenken aan personeel? Meer...

RECUPEREERBArE BTW

Onttrekking of herziening: wat is het verschil?

Bij een wijziging aan het beroepsgebruik van goederen of diensten moet u de initieel gerecupereerde btw corrigeren. Soms is er daarbij dan sprake van een herziening en soms gaat het om een onttrekking. Wat is precies het verschil en wat zijn daarvan de praktische gevolgen voor het bedrag van de correctie? Meer...

AFTREKBARE BTW

Wanneer extra btw-aftrek bij wederverkoop bedrijfsmiddel?

Bij de wederverkoop van een bedrijfsmiddel geniet u in bepaalde gevallen nog een extra btw-aftrek. Hoe wordt die aftrek dan berekend? Wanneer is die btw-aftrek van toepassing? Met welke aandachtspunten en beperkingen moet u dan rekening houden? Meer...

AUTOKOSTEN

Recupereerbare btw op autokosten: wat is er nu veranderd?

De Btw maakte onlangs een nieuwe circulaire (circ. AAFisc nr. 36/2015, E.T. 119.650 van 23.11.2015) bekend over gemengd gebruikte bedrijfsgoederen. Daarin wijzigde de Btw ook het een en ander aan de methoden tot vaststelling van het beroepsgebruik van een auto. Wat moet u daarvan onthouden? Wanneer kunt u sinds 1 januari 2016 de btw voor 50% recupereren zonder rittenadministratie? Welke versoepeling voerde de Btw in voor ‘loonwagens’? Met welke bijkomende beperking moet u nu rekening houden als u het forfait van 35% wilt toepassen? Meer...

ONROERENDE VERHUUR

Verhuur van opslagruimte met kantoor: wanneer toch met btw?

Als de bedrijfsleider vanuit een management- of patrimoniumvennootschap onroerend goed verhuurt aan het bedrijf, dan moet die vennootschap meestal geen btw aanrekenen, waardoor ze zelf de betaalde btw ook niet kan recupereren. Enkel op een verhuur van opslagruimte is er toch btw verschuldigd. Wanneer is er daarvan sprake? En hoe zit het dan als er bv. aan het magazijn ook een bureauruimte gekoppeld is? Wat houdt de 10%-regel van de Btw-administratie in dat geval concreet in? Welke interessante uitspraak deed de Rulingcommissie daarover recentelijk? Hoe kunt u dan door naar het volume van het magazijn te kijken misschien toch btw aanrekenen én recupereren? Meer...

PLAATS VAN DE DIENST

Een opleiding in het buitenland: wat met de btw?

In een recente beslissing (E.T. 125.506 van 22.06.2015) verduidelijkte de Btw welke btw-spelregels er gelden voor het verstrekken van opleidingen in een internationale context. Wat is dan de ‘plaats van de dienst’, als de bedrijfsleider of een medewerker een seminarie volgt in het buitenland? En welke regels gelden er als het bedrijf een seminarie in het buitenland laat organiseren of zelf opleidingskosten doorrekent aan een buitenlands filiaal? Is er daarbij een verschil tussen de kost van de opleiding zelf en de bijkomende kosten zoals verblijf en maaltijden? Meer...
Geactualiseerd op: 20.02.2018

Meer van Indicator