Recentste nummer

INVESTERINGSRESERVE

Nu zeker een investeringsreserve aanleggen?

Kleine vennootschappen kunnen voor aanslagjaar 2018 voor het laatst een investeringsreserve aanleggen. Wat zijn dan de voorwaarden? Is het voordelig om nu nog een laatste keer daarvan gebruik te maken? Wat is het nadeel als u uiteindelijk toch onvoldoende investeert?

Welke interessante mogelijkheid biedt het zomerakkoord u over enkele jaren voor uw oude investeringsreserves en voor sommige andere reserves?

Meer...

ONTSLAG

Hoe het risico op een ‘kennelijk onredelijk’ ontslag beperken?

Sinds een aantal jaren kunt u na een ontslag een sanctie krijgen omdat het ontslag kennelijk onredelijk is. Intussen is er daarover al heel wat rechtspraak gepubliceerd. Wanneer is een ontslag volgens de rechter kennelijk onredelijk?

Hoe kan een goede ontslagmotivatie helpen om zo’n sanctie te vermijden? Waarom stelt u die ontslagmotivatie het best meteen ook op wanneer u de C4 opmaakt?

Meer...

AANDELEN

Intragroepsverkoop aandelen: wanneer abnormaal of goedgunstig voordeel?

Wanneer zijn meerwaarden op de verkoop van aandelen belastingvrij? Waarom kan de koper of de verkoper dan bij een verkoop tussen verbonden vennootschappen soms toch geconfronteerd worden met een belasting op abnormale of goedgunstige voordelen?

Hoe kunt u in geval van discussie met de fiscus het ‘at arm’s length’-karakter van de verkoopprijs aantonen? Wat zei de rechter daarover onlangs?

Meer...

BEDRIJFSLEIDERSBEZOLDIGING

Minimumbezoldiging bedrijfsleiders: nieuwe regels vanaf 2018

Sinds begin dit jaar moet het bedrijf aan minstens één bedrijfsleider een bezoldiging van ten minste € 45.000 toekennen, anders verliest u het verlaagd tarief.

Daarnaast betaalt u dan ook nog een nieuwe bijkomende heffing van 5,1% of 10%. Geldt die nieuwe heffing ook voor bedrijven die het verlaagd tarief niet (wensen te) genieten?

Welke uitzonderingen bestaan er? Wat zijn de regels voor groepen van vennootschappen? Volstaat het dat de bedrijfsleider in zijn managementvennootschap voldoende loon opneemt?

Meer...

AFSCHRIJVINGEN

Degressief afschrijven: nu voordeliger dan ooit?

Omwille van het zomerakkoord heeft u nog slechts een beperkte tijd om het stelsel van de degressieve afschrijvingen te genieten. Wanneer is degressief afschrijven mogelijk?

Welke formaliteiten moet u dan absoluut naleven?

Waarom is degressief afschrijven vandaag extra voordelig?

Meer...

GEWAARBORGD LOON

Vast in de Alpen of te laat door de trein?

Heel wat Belgen zaten onlangs geblokkeerd in de Alpen. Met de trein (tijdig) op het werk raken is ook niet altijd evident. Wanneer hebben uw collega’s, die door omstandigheden buiten hun wil niet op het werk raken, toch recht op gewaarborgd loon en wanneer niet?
Meer...

NOTIONELE INTERESTAFTREK

Hoe aftrek voor risicokapitaal nu berekenen?

In het kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting is de berekeningswijze van de notionele interestaftrek (NI) grondig gewijzigd. Hoe berekent u vanaf nu correct de NI? Wat zijn de nieuwe percentages vanaf 2018?
Meer...

SLECHTE BETALERS

Insolventiewetgeving: wat verandert er?

Vanaf 1 mei 2018 treedt het nieuwe insolventierecht in werking. Welke gevolgen heeft dat voor u als u met het faillissement van een klant geconfronteerd wordt?

Wat verandert er voor de gefailleerde? Kunnen bestuurders nu ook failliet verklaard worden?

Meer...

VOORAFBETALINGEN

Onvoldoende voorafbetalen kost nu 6,75%

De belastingverhoging wegens onvoldoende voorafbetalingen stijgt in 2018 van 2,25% naar 6,75%. Hoe zorgt u er nu voor dat u zeker niet te weinig voorafbetaalt?
Meer...

GOEDERENVERVOER

Btw-regels binnenlands vervoer gewijzigd

Welke btw-regels gelden er voor een transport binnen België voor rekening van een buitenlandse klant?

Zijn de regels anders als de klant niet in een EU-lidstaat, maar in een derde land gevestigd is? Wat is er daaraan recentelijk gewijzigd ten gevolge van de ‘use and enjoyment’-regel?

Meer...

BEDRIJFSWAGENS

Berekening CO2 -taks en VAA aangepast

Net zoals elk jaar zijn de formules voor de berekening van het voordeel alle aard en de CO2 -taks aangepast. Wanneer is de CO2 -taks eigenlijk van toepassing?
Meer...

KOSTEN ACTIVEREN

Kosten van nieuwe activiteit of productielijn activeren?

Als het bedrijf een nieuwe activiteit opgestart heeft, dan krijgt ook u misschien de vraag of u de kosten die daarmee verband houden op de balans kunt zetten. Mag u kosten van aanwervingen, marktonderzoek, installatiekosten, IT-kosten, ... om een nieuwe activiteit of productielijn op te starten dan effectief ‘activeren’?
Meer...
Geactualiseerd op: 16.02.2018

Meer van Indicator