Alle artikels van de adviesbrief Financieel Management PRO digitaal beschikbaar.

E-zines

Financieel Management PRO by e-mail [?]

Nieuwsflits [?]

Top artikels tipsenadvies-financieelmanagement.be by e-mail [?]

Beheer e-zines

Aanbevolen artikel

BEWIJS

Nieuwe bewijsregels tussen ondernemingen

Sinds 1 november 2018 gelden er nieuwe bewijsregels tussen ondernemingen. Wat is er zoal veranderd? Wat is in die context het belang van de factuur?

Meest gelezen artikels

KAPITAAL

Hoe een ontvangen kapitaalvermindering boekhoudkundig en fiscaal verwerken?

Sinds 01.01.2018 gelden er nieuwe fiscale regels voor kapitaalverminderingen. Welke gevolgen hebben die nieuwe regels voor een vennootschap-aandeelhouder? In welke mate vormt de kapitaalvermindering een belastbare opbrengst? Hoe verwerkt u die kapitaalvermindering dan boekhoudkundig bij de aandeelhouder? Meer...

AANGIFTE

Verworpen autokosten en voordelen alle aard: hoe nu het best aangeven?

Zoals u weet, zijn autokosten slechts beperkt aftrekbaar en moet u dus een deel aangeven als verworpen uitgaven (VU). Aan de andere kant wordt de gebruiker privé belast op een voordeel alle aard (VAA). VAA zijn in principe echter wel volledig aftrekbaar. Hoe moet u die fiscale regels binnenkort bij het opmaken van uw aangifte combineren? Mag u de te beperken autokosten verminderen met het VAA of met het deel van de kosten dat betrekking heeft op het privégebruik? Is dat anders als de gebruiker een eigen bijdrage betaalt? Meer...

INTERESTEN

Interestaftrek nu beperkt in functie van de ebitda?

De nieuwe regels met betrekking tot de beperking van de aftrek van interesten werden met ingang van aanslagjaar 2020 aangepast (wet van 30.07.2018, BS 10.08.2018) . Wat houden die nieuwe regels concreet in? Wanneer kunt u het financieringskostensurplus overdragen naar een ander boekjaar of naar een andere groepsvennootschap? Welke leningen en welke vennootschappen blijven buiten schot? Wat gebeurt er dan met de bestaande thin-cap-regels? Meer...

VOORDEEL ALLE AARD

Nu lager VAA voor uw bedrijfswagens

Omdat de gemiddelde CO2 -uitstoot van de nieuw ingeschreven wagens in 2018 steeg met 2 gram, daalt nu het voordeel alle aard (VAA) auto. Hoe zit de vork precies in de steel? Meer...

TAXSHELTER

Is investeren in een ‘taxshelter’ vandaag fiscaal nog zinvol?

De Kamercommissie heeft op 6 februari 2019 een wetsontwerp goedgekeurd om ook voor de gamingindustrie een taxshelter in te voeren (parl. st. Kamer 2018-19 nr. 3078) . Is investeren in een taxshelter echter wel nog zinvol, nu het tarief van de vennootschapsbelasting gedaald is? Welke compenserende maatregelen heeft de regering ingevoerd om het rendement van zo’n investering op peil te houden? Volstaan die maatregelen in elke situatie? Welke andere wijzigingen werden er daarnaast aan de regelgeving aangebracht? Meer...
Geactualiseerd op: 25.03.2019

Meer van Indicator