Alle artikels van de adviesbrief Financieel Management PRO digitaal beschikbaar.

E-zines

Financieel Management PRO by e-mail [?]

Nieuwsflits [?]

Top artikels tipsenadvies-financieelmanagement.be by e-mail [?]

Beheer e-zines

Aanbevolen artikel

TAXSHELTER

Binnenkort ook taxshelter voor de gamingindustrie?

De wet van 29 maart 2019 breidt de taxshelterregeling, die voorheen enkel voor de audiovisuele sector en voor de podiumkosten gold, nu uit naar de gamingindustrie. Welk rendement realiseert u op een taxshelterinvestering? Waarom is de taxshelter vaak niet interessant voor vennootschappen die het verlaagd tarief genieten? Met welke risico’s moet u rekening houden als u een investering in een taxshelter overweegt?

Meest gelezen artikels

ALARMBELPROCEDURE

Hervorming vennootschapsrecht: vernieuwde alarmbelprocedure in de bv

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) blijft, wat de alarmbelprocedure in een nv betreft, zo goed als ongewijzigd. In de bv (de vroegere bvba) verandert de alarmbelprocedure wel drastisch, voornamelijk ingevolge het wegvallen van het kapitaalbegrip. Welke wijzigingen zijn concreet van belang? Wanneer moet u de alarmbelprocedure nu toepassen? Hoe verloopt de procedure dan? Wat is de sanctie op het niet-toepassen van die procedure? Meer...

BEROEPSKOSTEN

Hoe bewijst u dat managementfees fiscaal aftrekbaar zijn?

De fiscus stelt regelmatig de aftrekbaarheid van managementfees in vraag. Waarop moet u als financieel manager letten om geen problemen te krijgen met de fiscale aftrekbaarheid van die fees? Aan welke wettelijke voorwaarden moeten de fees voldoen om aftrekbaar te zijn? En hoe worden deze voorwaarden in de praktijk door de fiscus en de rechtspraak geïnterpreteerd? Meer...

ARBEIDSDUUR

Verplicht Europa nu effectief de prikklok?

Volgens de media in elk geval wel... In welke mate bent u nu volgens het Europees Hof van Justitie verplicht om een systeem op te zetten om de dagelijkse arbeidstijd van elke werknemer te registreren? Verandert dat arrest in de praktijk ook werkelijk iets voor u? Met welke verplichtingen moet u nu al rekening houden? Wat zijn de spelregels als u met glijdende uurroosters werkt? Moet u voor overuren ook effectief altijd overloon uitbetalen? Meer...

OVERGEDRAGEN VERLIEZEN

Overname: hoe overgedragen verliezen van het target verder gebruiken?

Vanaf aanslagjaar 2020 kan in een groep van vennootschappen via de ‘groepsbijdrageregeling’ het verlies van een vennootschap verrekend worden met de winst van een andere vennootschap. Deze vorm van fiscale consolidatie geldt echter niet voor overgedragen verliezen. Kunnen de verliezen van het target wel binnen de groep gebruikt worden door de overgenomen vennootschap te fusioneren met een andere groepsvennootschap, of door andere groepsvennootschappen vergoedingen te laten betalen aan de overgenomen vennootschap? Meer...

MEERWAARDE

LBO: meerwaarde op aandelen verworven door managementvennootschap belastingvrij?

In een vorig nummerespraken we of de gerealiseerde meerwaarde op de aandelen die u als financieel manager in het kader van de verkoop van het bedrijf aan een private-equityfonds verwerft effectief belastingvrij is. Wat zijn dan de fiscale gevolgen als u de aandelen niet privé aankoopt, maar wel via uw managementvennootschap? Kan uw vennootschap de meerwaarde dan belastingvrij realiseren? Wat zijn daartoe de voorwaarden? Meer...
Geactualiseerd op: 22.08.2019

Meer van Indicator