Alle artikels van de adviesbrief Tips & Advies Financieel Management digitaal beschikbaar.

E-zines

Nieuwsflits [?]

Tips & Advies Financieel Management by e-mail [?]

Top 5-artikels tipsenadvies-financieelmanagement.be by e-mail [?]

Beheer e-zines

Aanbevolen artikel

LOONKOSTEN OPTIMALISEREN

Nu extra voordelig jongeren aanwerven?

In de drie gewesten gelden er steunmaatregelen voor de aanwerving van jonge werknemers. Wat zijn daarvoor de spelregels? Kunt u als Vlaamse werkgever soms tweemaal steun genieten door een Waalse of Brusselse jongere aan te werven?

Meest gelezen artikels

BEDRIJFSWAGENS

Een nieuwe wagen aankopen... nu of nooit?

Als de bedrijfsleider plannen heeft om een nieuwe wagen aan te kopen, dan maakt u daar het best nu zo snel mogelijk werk van, zeker als hij een hybridewagen op het oog heeft. Waarom? Wat verandert er vanaf 2020 aan de aftrekbeperkingen voor bedrijfswagens? Wijzigt ook de berekening van uw voordeel alle aard? Wanneer wel en wanneer niet? Meer...

LIQUIDITEITEN BELEGGEN

Het geld van de vennootschap beleggen: fiscale aandachtspunten na het zomerakkoord

Het zomerakkoord heeft op verschillende aspecten van beleggingsfiscaliteit een belangrijke invloed. Hoe worden beleggingsinkomsten en meerwaarden na het zomerakkoord belast bij een vennootschap? Welke optimalisatiemogelijkheden zijn er? Waarover is er nog onduidelijkheid en waarom wacht u dus het best nog even af vooraleer u uw beleggingen herschikt? Meer...

ZOMERAKKOORD

Welke gevolgen heeft het zomerakkoord voor u als werkgever?

Er was in de media heel wat te doen over de aangekondigde hervorming van de vennootschapsbelasting. Daarnaast heeft het zomerakkoord echter ook heel wat andere gevolgen voor de werkgevers. Zo komt er bv. een fiscaal voordelige winstpremie, wordt de proefperiode aangepast, komen er bijkomende maatregelen voor oudere werknemers, ... Hoewel dat alles nog in wetteksten gegoten moet worden, geven we u alvast een voorsmaakje. Meer...

BEDRIJFSPENSIOEN

Een Tak 23 voor uw groepsverzekering?

Kan opteren voor een Tak 23 het gemakkelijker maken om het te garanderen rendement van uw groepsverzekering te behalen? Wat zijn daarvan de voor- en nadelen? Is de keuze voor een Tak 23 zinvol voor de IPT van de bedrijfsleider? Meer...

FORFAITAIRE ONKOSTEN

Nieuwe regels en bedragen voor binnenlandse dagvergoedingen

De plafonds voor de binnenlandse dagvergoedingen zijn op korte termijn tweemaal aangepast. Daarnaast gelden er voor de toekenning van die dagvergoedingen aan ambtenaren sinds kort ook nieuwe regels. Wat zijn vandaag de maximale bedragen die u mag toekennen? Welke beperkingen bestonden ook in het verleden al? Welke nieuwe regels gelden er nu voor ambtenaren? Moet u met die nieuwe beperkingen nu zelf ook rekening houden? Meer...
Geactualiseerd op: 17.11.2017

Meer van Indicator