Alle artikels van de adviesbrief Financieel Management PRO digitaal beschikbaar.

E-zines

Financieel Management PRO by e-mail [?]

Nieuwsflits [?]

Top artikels tipsenadvies-financieelmanagement.be by e-mail [?]

Beheer e-zines

Aanbevolen artikel

LOONOPTIMALISATIE

Mobiliteitsbudget: eindelijk goedgekeurd

Het mobiliteitsbudget geeft u en uw collega’s de mogelijkheid om uw bedrijfswagen in te ruilen voor een budget dat u naar keuze kunt besteden aan een milieuvriendelijke bedrijfswagen of aan duurzame vervoermiddelen, of zelfs cash kunt laten uitbetalen. Wie beslist over de invoering van het mobiliteitsbudget? Hoe wordt de omvang ervan bepaald? Waarvoor kunt u als werknemer uw mobiliteitsbudget zoal aanwenden? Hoe wordt u dan belast? Zijn de kosten van de verschillende alternatieven voor het bedrijf ook altijd fiscaal aftrekbaar?

Meest gelezen artikels

JAARAFSLUITING

Jaarafsluiting 2018: fiscale aandachtspunten

Boekjaar 2018 is het eerste boekjaar waarvoor de hervorming van de vennootschapsbelasting van kracht is. Wat zijn de belangrijkste fiscale wijzigingen waaraan u bij het afsluiten van de jaarrekening voor boekjaar 2018 moet denken om het correcte bedrag aan geraamde belasting te kunnen boeken? Meer...

AANGIFTE

Verworpen autokosten en voordelen alle aard: hoe nu het best aangeven?

Zoals u weet, zijn autokosten slechts beperkt aftrekbaar en moet u dus een deel aangeven als verworpen uitgaven (VU). Aan de andere kant wordt de gebruiker privé belast op een voordeel alle aard (VAA). VAA zijn in principe echter wel volledig aftrekbaar. Hoe moet u die fiscale regels binnenkort bij het opmaken van uw aangifte combineren? Mag u de te beperken autokosten verminderen met het VAA of met het deel van de kosten dat betrekking heeft op het privégebruik? Is dat anders als de gebruiker een eigen bijdrage betaalt? Meer...

BEDRIJFSWAGENS

Nu strengere CO2 -emissietests: gevolgen?

Sinds Europa een nieuwe CO2 -uitstoottest ingevoerd heeft, komt het soms voor dat er voor een bepaalde wagen meer dan één CO2 -uitstootgehalte beschikbaar is. De nieuwe WLTP-norm kan ook tot fors hogere uitstootgehaltes aanleiding geven. Welk uitstootgehalte mag u nu volgens de fiscus gebruiken om het voordeel alle aard en de fiscale aftrekbaarheid van een bedrijfswagen te berekenen? Gelden dezelfde principes ook voor de RSZ? Meer...

TAXSHELTER

Is investeren in een ‘taxshelter’ vandaag fiscaal nog zinvol?

De Kamercommissie heeft op 6 februari 2019 een wetsontwerp goedgekeurd om ook voor de gamingindustrie een taxshelter in te voeren (parl. st. Kamer 2018-19 nr. 3078) . Is investeren in een taxshelter echter wel nog zinvol, nu het tarief van de vennootschapsbelasting gedaald is? Welke compenserende maatregelen heeft de regering ingevoerd om het rendement van zo’n investering op peil te houden? Volstaan die maatregelen in elke situatie? Welke andere wijzigingen werden er daarnaast aan de regelgeving aangebracht? Meer...

DIVIDEND

Dividenduitkering en kapitaalvermindering in natura: fiscale en boekhoudkundige gevolgen

Op 20 februari 2019 heeft de CBN advies 2019/01 uitgebracht inzake de boekhoudkundige verwerking van zowel een dividenduitkering als een kapitaalvermindering in natura. Op welk tijdstip bepaalt u dan de waarde van het uitgekeerde goed? Wanneer is een meer- of minderwaarde bij de uitkerende vennootschap dan belastbaar of fiscaal aftrekbaar? Over welke waarde is er roerende voorheffing verschuldigd? Meer...
Geactualiseerd op: 24.05.2019

Meer van Indicator