Alle artikels van de adviesbrief Tips & Advies Financieel Management digitaal beschikbaar.

E-zines

Nieuwsflits [?]

Tips & Advies Financieel Management by e-mail [?]

Top artikels tipsenadvies-financieelmanagement.be by e-mail [?]

Beheer e-zines

Aanbevolen artikel

SOCIALEZEKERHEIDSBIJDRAGEN

RSZ hanteert nu ruimer loonbegrip

Sinds het derde kwartaal van 2018 heeft de RSZ haar definitie van loon verruimd tot elk voordeel dat rechtstreeks of onrechtstreeks toegekend wordt door de werkgever. Welke concrete gevolgen hebben die wijzigingen?

Meest gelezen artikels

LOONKOSTEN

Vanaf 2019 vrijstelling voor sociaal passief?

In het kader van het eenheidsstatuut werd een nieuwe fiscale vrijstelling voor sociaal passief geïntroduceerd. Wie kan die vrijstelling genieten en hoe wordt het bedrag van de vrijstelling bepaald? Hoe verwerkt u de vrijstelling voor sociaal passief in uw fiscale aangifte? Welke boekhoudkundige verplichtingen brengt het benutten van de vrijstelling met zich mee? Meer...

JAARAFSLUITING

‘Matchingprincipe’ nu ook fiscaal toepassen?

Een van de maatregelen van de hervorming van de vennootschapsbelasting bepaalt dat u voor de aftrek van vooruitbetaalde kosten ook fiscaal voortaan het boekhoudkundig ‘matchingprincipe’ moet toepassen. Wanneer moet u nu bij de jaarafsluiting kosten overdragen naar een volgend boekjaar? Meer...

VERLONING

Toekenning van gratis aandelen aan personeel: fiscaal en boekhoudkundig

Internationale bedrijven bieden hun Belgische werknemers regelmatig ‘restricted stock units’ (RSU) aan. De CBN (advies 2018/16 van 11.07.2018) publiceerde daarover onlangs een advies. Wat zijn de fiscale gevolgen van de toekenning van RSU’s, bij de vennootschap en bij de begunstigde? Hoe verwerkt u de toekenning van RSU’s correct in de boekhouding? Meer...

ONGEWETTIGDE AFWEZIGHEID

Ongewettigd afwezig: toch beter niet overhaast reageren?

Welke maatregelen kunt u nemen wanneer een collega ongewettigd afwezig is? Kunt u het loon voor de niet-gewerkte dagen inhouden? Kan de bedrijfsleider tot een ontslag overgaan? Welke voorzorgen moet u zoal nemen alvorens u effectief een sanctie treft? Waarom is het belangrijk kort op de bal te spelen en onmiddellijk een dossier op te bouwen? Meer...

INTERESTEN

Interestaftrek nu beperkt in functie van de ebitda?

De nieuwe regels met betrekking tot de beperking van de aftrek van interesten werden met ingang van aanslagjaar 2020 aangepast (wet van 30.07.2018, BS 10.08.2018) . Wat houden die nieuwe regels concreet in? Wanneer kunt u het financieringskostensurplus overdragen naar een ander boekjaar of naar een andere groepsvennootschap? Welke leningen en welke vennootschappen blijven buiten schot? Wat gebeurt er dan met de bestaande thin-cap-regels? Meer...
Geactualiseerd op: 20.02.2019

Meer van Indicator