Alle artikels van de adviesbrief Financieel Management PRO digitaal beschikbaar.

E-zines

Financieel Management PRO by e-mail [?]

Nieuwsflits [?]

Top artikels tipsenadvies-financieelmanagement.be by e-mail [?]

Beheer e-zines

Aanbevolen artikel

DIVIDEND

Wereldhave ‘the sequel’: binnen EU 0% rv op dividenden of anders discriminatie?

Het arrest-Wereldhave van het Europees Hof van Justitie (HvJ, 08.03.2017, C-448/15) heeft heel wat stof doen opwaaien. De Nederlandse aandeelhouders van Wereldhave komen volgens het Hof niet in aanmerking voor de vrijstelling van bronheffing op dividenden omdat ze 0% vennootschapsbelasting betalen. Het hof van beroep te Brussel (Brussel, 13.03.2019) ziet daarin nu echter ‘discriminatie’ wegens schending van de regels m.b.t. het vrij verkeer van kapitaal...

Meest gelezen artikels

BEDRIJFSWAGENS

Autofiscaliteit: wat verandert er in 2020?

Vanaf in principe 01.01.2020 verandert de wijze waarop de beperking van autokosten berekend moet worden. Voor zgn. valse hybrides moet bovendien zowel voor de aftrekbeperking als voor het voordeel van alle aard (VAA) met een andere dan de officiële CO2 -uitstoot rekening gehouden worden. Een overzicht van de huidige en toekomstige regels en van de belangrijkste aandachtspunten en tips. Meer...

ANTIMISBRUIKBEPALING

Kan een kapitaalvermindering fiscaal misbruik uitmaken?

Eén van de fiscale maatregelen die de regering-Di Rupo genomen heeft, was het schrijven van een nieuwe algemene antimisbruikbepaling. In een arrest van 01.10.2019 heeft het hof van beroep te Gent zich uitgesproken over de toepassing van die bepaling op een kapitaalvermindering. Wat hebben de rechters precies beslist en wat is de relevantie van het arrest voor belastingontwijkende constructies uit het verleden en het heden? Meer...

INTRACOMMUNAUTAIR

Intracommunautaire verrichtingen: wat verandert er op 1 januari 2020?

De Europese Raad heeft eind 2018 formeel ingestemd met een viertal voorstellen ter vereenvoudiging van de intracommunautaire handel (richtlijn 2018/1910, 04.12.2018) . Deze vereenvoudigingen treden in alle EU-lidstaten in werking op 1 januari 2020 en zijn belangrijk voor de btw-plichtigen die actief zijn in de intracommunautaire handel. Wat houden die nieuwe maatregelen concreet in? Meer...

KAPITAAL

Inkoop eigen aandelen na de hervorming van het vennootschapsrecht

Sinds lang bestaat in het Belgisch vennootschapsrecht de mogelijkheid voor NV’s en BVBA’s om hun eigen aandelen in te kopen. Met de hervorming van het vennootschapsrecht werden een aantal van de regels voor zo’n inkoop gewijzigd. Wat is er precies veranderd? Biedt een inkoop van eigen aandelen ook op fiscaal vlak nog voordelen in vergelijking met een gewoon dividend? Zijn de nieuwe regels een reden om meer van een inkoop van eigen aandelen gebruik te maken? Meer...

INCASSO FACTUREN

Uw facturen voortaan sneller betaald?

Een nieuwe wet zorgt ervoor dat grote klanten kmo’s niet langer een overdreven betalingstermijn kunnen opdringen. Welke afspraken kunt u wel nog maken? Binnen welke termijn moet de klant betalen als u geen andere afspraken maakte? Op welke schadevergoeding heeft u recht? Meer...
Geactualiseerd op: 17.01.2020

Meer van Indicator