Alle artikels van de adviesbrief Tips & Advies Financieel Management digitaal beschikbaar.

E-zines

Nieuwsflits [?]

Tips & Advies Financieel Management by e-mail [?]

Top 5-artikels tipsenadvies-financieelmanagement.be by e-mail [?]

Beheer e-zines

Aanbevolen artikel

UITZENDARBEID

Uitzendarbeid: nu meer flexibiliteit?

De sociale partners hebben eind juli in de Nationale Arbeidsraad een cao (cao nr. 108/2) gesloten om het gebruik van opeenvolgende dagcontracten in de uitzendsector beter te regelen. Wat houdt die cao concreet in?

Meest gelezen artikels

ONKOSTENVERGOEDING

Vergoeding ‘stallingskosten’ bedrijfswagen?

De Rulingcommissie (voorafg. besl. nr. 2017.993 van 08.05.2018) aanvaardde recentelijk dat een werkgever een belastingvrije forfaitaire vergoeding voor ‘stallingskosten’ toekent aan de werknemers die hun bedrijfswagen thuis in een afgesloten privégarage stallen... Meer...

OVERNAME

Welke gevolgen heeft de hervorming van de vennootschapsbelasting voor uw holding?

Als u een bedrijf overneemt, gebruikt u daarvoor waarschijnlijk een holdingvennootschap. Of misschien loopt de overname via de bestaande werkvennootschap die dan een ‘gemengde holding’ wordt? In het kader van de overdracht naar de volgende generatie gebeurt het ook regelmatig dat de bedrijfsleider een holding opricht... Wat wijzigt de hervorming van de vennootschapsbelasting dan voor de dividenden en de meerwaarden die de holding realiseert of voor een kapitaalvermindering bij de holding of bij een werkvennootschap? Meer...

EXTRALEGAAL PENSIOEN

Groepsverzekering: nieuwe spelregels

Vanaf 1 januari 2019 wijzigen de aansluitingsvoorwaarden voor werknemers bij een groepsverzekering. Daarnaast genieten werknemers vanaf dan ook sneller verworven rechten op de opgebouwde reserves. Wat moet u daarover zoal weten? Meer...

UBO-REGISTER

UBO-register: nu uw gegevens aanmelden?

U moet nu tegen 31 maart 2019 de uiteindelijke begunstigde van de vennootschap aanmelden bij het UBO-register. Wat is het doel van dat register? Hoe bepaalt u in de praktijk die uiteindelijke begunstigde? Welke informatie moet u dan doorgeven? Wie zal toegang hebben tot het UBO-register? Welke gegevens zijn ook toegankelijk voor elke geïnteresseerde burger? Meer...

EINDEJAARSOPTIMALISATIE

Fiscale optimalisatie voor boekjaar 2018: wat is er nog mogelijk?

Nu het einde van het boekjaar nadert, bekijkt ook u wellicht met welke verrichtingen u de belastbare winst van de vennootschap nog kunt verlagen. De hervorming van de vennootschapsbelasting van 2017 heeft enkele van die optimalisatietechnieken afgeschaft of beperkt. Hoe zit dat voor boekjaar 2018? Wat kan er niet meer en wat kan er (voorlopig) wel nog? Meer...
Geactualiseerd op: 14.11.2018

Meer van Indicator