Alle artikels van de adviesbrief Tips & Advies Financieel Management digitaal beschikbaar.

E-zines

Nieuwsflits [?]

Tips & Advies Financieel Management by e-mail [?]

Top 5-artikels tipsenadvies-financieelmanagement.be by e-mail [?]

Beheer e-zines

Aanbevolen artikel

AFTREK VERLIEZEN

Fiscale consolidatie: weldra ook in België mogelijk?

Vanaf aanslagjaar 2019 komt er ook in België een beperkte vorm van fiscale consolidatie. Hoe werkt dat systeem concreet? Welke vennootschappen kunnen er gebruik van maken? Waarom kunt u er in dat kader belang bij hebben om nu al uw groepsstructuur te herbekijken, zelfs wanneer alle vennootschappen momenteel winst maken?

Meest gelezen artikels

VENNOOTSCHAPSVORM

Nv omvormen tot bvba: wanneer interessant?

Door de nv om te vormen tot een bvba geeft u aan de vennootschap op een eenvoudige manier een meer besloten karakter. Hoe verloopt die omvorming? Welke overdrachtsbeperkingen gelden er dan in een bvba? Wat zijn de andere voor- en nadelen van die omvorming? Meer...

LOONOPTIMALISATIE

Na ‘cash for cars’ binnenkort ook een mobiliteitsbudget?

De ministerraad heeft op 16.03.2018 een politiek akkoord bereikt over het mobiliteitsbudget. Intussen is er ook een wetsvoorstel ingediend. Werknemers zullen op basis daarvan in principe in overleg met de werkgever kunnen kiezen voor een kleinere of groenere wagen in combinatie met milieuvriendelijk vervoer en/of cash. Wie komt voor dat mobiliteitsbudget in aanmerking en hoe wordt dat budget berekend? Wat zijn de fiscale gevolgen en de gevolgen op het vlak van RSZ, zowel voor het bedrijf als voor de werknemer? Welke andere aandachtspunten zijn er? We geven u alvast een voorsmaakje... Meer...

VOORDEEL ALLE AARD

Eigen bijdrage smartphone optimaliseren?

De fiscus legt in een recente circulaire (circ. 2018/C/63 van 24.05.2018) uit hoe u de ‘eigen bijdrage’ voor een smartphone in rekening moet brengen. Hoe doet u daar uw voordeel mee? Meer...

LOONOPTIMALISATIE

Mobiliteitsvergoeding: hoe berekenen?

Van welke wagen moet u de cataloguswaarde gebruiken bij de berekening van de mobiliteitsvergoeding? Zijn de regels anders voor de berekening van de CO2 -solidariteitsbijdrage? Mag u de mobiliteitsvergoeding aanpassen als een werknemer na een functiewijziging recht zou hebben op een andere bedrijfswagen? Meer...

INTERESTEN

Wanneer kan de fiscus de aftrek van interestkosten verwerpen?

In een vorig nummer gingen we reeds in op rechtspraak die de aftrek van interesten op leningen om dividenden te financieren verwerpt, omdat die leningen niet aangegaan zijn om belastbare inkomsten te verwerven. Welke nuance heeft het hof van beroep daar nu aan toegevoegd? Op basis van welke specifieke wettelijke bepalingen kan de fiscus daarnaast interestkosten nog verwerpen? Wat heeft de hervorming van de vennootschapsbelasting daaraan gewijzigd? Meer...
Geactualiseerd op: 17.08.2018

Meer van Indicator