Alle artikels van de adviesbrief Tips & Advies Financieel Management digitaal beschikbaar.

E-zines

Nieuwsflits [?]

Tips & Advies Financieel Management by e-mail [?]

Top 5-artikels tipsenadvies-financieelmanagement.be by e-mail [?]

Beheer e-zines

Aanbevolen artikel

MEERWAARDEN

Aandelenruil: meerwaarde vrijgesteld?

Wanneer is de meerwaarde belastingvrij, die u realiseert wanneer u aandelen in een vennootschap inbrengt in een andere vennootschap in ruil voor de aandelen in de inbrengverkrijgende vennootschap? Wat zei de Rulingcommissie daarover recentelijk? Op welke meerwaarde wordt u dan belast wanneer u de naar aanleiding van die inbreng verkregen aandelen later verkoopt?

Meest gelezen artikels

REKENING-COURANT

Rente rekening-courant nu vastgelegd?

Het zomerakkoord brengt duidelijkheid over de rentevoet die u mag toekennen als de rekening-courant van de bedrijfsleider een creditsaldo vertoont. Hoe wordt die rente bepaald? Vanaf wanneer gelden de nieuwe regels? Meer...

EINDEJAARSOPTIMALISATIE

Uw winst voor 2017 nu maximaal verlagen?

Omdat de tarieven van de vennootschapsbelasting in 2018 dalen, heeft u er nu zeker belang bij uw winst van dit boekjaar maximaal bij te sturen. Wat onderneemt u nog vóór het jaareinde? Meer...

BELASTINGBEREKENING

Volgorde en beperking van aftrekposten, wat is er nieuw vanaf aanslagjaar 2019?

In het kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting zal vanaf aanslagjaar 2019 de volgorde van aanrekening wijzigen, van de fiscale aftrekposten zoals de notionele interestaftrek en de overgedragen verliezen, en wordt er een tweede aftrekbeperking ingevoerd. Wat verandert er aan de volgorde van de aftrekposten? Hoe zitten de reeds bestaande en de nieuwe aftrekbeperking in elkaar? Wanneer moet u ze toepassen en wat gebeurt er met de aftrekken die u wegens die beperkingen niet kunt benutten? Meer...

BACKSERVICE

Nu het best nog een backservice storten?

In 2018 stijgt de Wijninckx-bijdrage en daalt de vennootschapsbelasting. Doet u er dan goed aan om nu snel nog voor de bedrijfsleider een backservice te storten? Is dat ook zinvol als het bedrijf verlies maakt of fiscaal recupereerbare verliezen heeft? Is een storting in een IPT na de daling van de vennootschapsbelasting ook nog interessant of adviseert u de bedrijfsleider dan beter om winst te reserveren, bv. via de liquidatiereserves? Meer...

FACTURATIE

Kiest u niet zelf vrij de taal van uw contracten en facturen?

Mag u zelf kiezen in welke taal u een contract of factuur opstelt? Gelden dezelfde regels ook voor uw algemene voorwaarden? Heel wat werkgevers kijken nu ook over de taalgrens om personeel te vinden. Welke regels gelden er dan voor het taalgebruik in arbeidsovereenkomsten? Meer...
Geactualiseerd op: 22.01.2018

Meer van Indicator