Alle artikels van de adviesbrief Financieel Management PRO digitaal beschikbaar.

E-zines

Financieel Management PRO by e-mail [?]

Nieuwsflits [?]

Top artikels tipsenadvies-financieelmanagement.be by e-mail [?]

Beheer e-zines

Aanbevolen artikel

ALGEMENE VOORWAARDEN

Verboden clausules in b2b-relaties: moet u nu uw algemene voorwaarden herzien?

Welke implicaties heeft de Wet van 4 april 2019 houdende wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen (BS 24.05.2019) voor uw contractuele relatie tot uw klanten en leveranciers? Moet u nu uw algemene aan- of verkoopvoorwaarden herzien? Vanaf wanneer zijn deze nieuwe bepalingen van toepassing? Doel van de wet

Meest gelezen artikels

ALARMBELPROCEDURE

Hervorming vennootschapsrecht: vernieuwde alarmbelprocedure in de bv

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) blijft, wat de alarmbelprocedure in een nv betreft, zo goed als ongewijzigd. In de bv (de vroegere bvba) verandert de alarmbelprocedure wel drastisch, voornamelijk ingevolge het wegvallen van het kapitaalbegrip. Welke wijzigingen zijn concreet van belang? Wanneer moet u de alarmbelprocedure nu toepassen? Hoe verloopt de procedure dan? Wat is de sanctie op het niet-toepassen van die procedure? Meer...

ARBEIDSDUUR

Verplicht Europa nu effectief de prikklok?

Volgens de media in elk geval wel... In welke mate bent u nu volgens het Europees Hof van Justitie verplicht om een systeem op te zetten om de dagelijkse arbeidstijd van elke werknemer te registreren? Verandert dat arrest in de praktijk ook werkelijk iets voor u? Met welke verplichtingen moet u nu al rekening houden? Wat zijn de spelregels als u met glijdende uurroosters werkt? Moet u voor overuren ook effectief altijd overloon uitbetalen? Meer...

BEROEPSKOSTEN

Hoe bewijst u dat managementfees fiscaal aftrekbaar zijn?

De fiscus stelt regelmatig de aftrekbaarheid van managementfees in vraag. Waarop moet u als financieel manager letten om geen problemen te krijgen met de fiscale aftrekbaarheid van die fees? Aan welke wettelijke voorwaarden moeten de fees voldoen om aftrekbaar te zijn? En hoe worden deze voorwaarden in de praktijk door de fiscus en de rechtspraak geïnterpreteerd? Meer...

VENNOOTSCHAP

Vergeet het UBO-register niet!

De uiterste datum waarop u de uiteindelijke begunstigden van de vennootschap moet melden in het UBO-register, 30 september 2019, nadert met rasse schreden... Meer...

PENSIOENVERZEKERING

Wijninckx-bijdrage: hoe nu berekenen?

Sinds bijdragejaar 2019 is de Wijninckx-bijdrage verschuldigd eens de maximale pensioendoelstelling overschreden wordt. Hoe verloopt die berekening? Moet u nu zelf iets ondernemen? Meer...
Geactualiseerd op: 20.09.2019

Meer van Indicator