Artikeldatabank

Zoekresultaat: 13 artikel(s) gevonden in het thema: Belastingaangifte - trefwoord: Controle

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

CONTROLE

Weer valse e-mails in omloop!

BELASTINGAANGIFTE - CONTROLE

De attesten van uw woningkrediet correct opgesteld!?

Sinds dit jaar ontvangt de fiscus rechtstreeks van uw bankier alle attesten van hypothecaire leningen. Handig, maar een abonnee ondervond onlangs dat het van belang is dat het attest goed opgesteld is. Wat moet u daarvan onthouden? Meer...

BELASTINGAANGIFTE - VARIA

Wanneer maakt uw kind geen deel uit van uw gezin?

Binnenkort moet u uw paperassen bijeenzoeken voor uw aangifte. Wilt u dat uw kinderen ten laste zijn, dan moet u aantonen dat ze deel uitmaken van uw gezin. Voor de aftrek van onderhoudsgeld is het net omgekeerd. Hoe zit dat precies? Meer...

CONTROLE

Overtreding zonder boete telt mee!

BELASTINGAANGIFTE - CONTROLE

Buitenlandse bankrekening weldra ook melden!

Heeft u een rekening in het buitenland, dan moet u dat niet alleen aangeven in uw privéaangifte, maar in principe ook melden bij het zgn. Centraal Aanspreekpunt. Bij de minister werd onlangs gepolst hoever het daarmee staat... Meer...

FORFAITAIRE MINIMUMWINST

Wordt u belast op een ‘forfaitaire minimumwinst’?

U heeft gehoord dat u belast kunt worden op een zgn. forfaitaire minimumwinst. Oei, wat is dat precies en voor wie geldt dat? Moet u (uw boekhouder) nu bij uw eerstvolgende aangifte minimaal een bepaald inkomen aangeven? Meer...

CONTROLE

Kennisgeving aanslag van ambtswege: snel antwoorden!

U krijgt een zgn. kennisgeving van een aanslag van ambtswege waarin al uw kosten van 2011 en 2012 verworpen worden, behalve uw sociale bijdragen. Kan dat zomaar? Hoe moet u daarop antwoorden? Meer...

WIJZIGING AANGIFTE

Hoger inkomen door wissel cijfers?

KORT & BONDIG

Kent u deze al... ?

BELASTINGAANGIFTE - CONTROLE

Moet u bewust een ‘foutje’ laten zitten in uw aangifte?

Uw collega kreeg een belastingcontroleur over de vloer en die moest kost wat kost met ‘iets’ kunnen terugkeren. Kan dat echter wel als de aangifte juist is en is het dan een goede strategie om een foutje in uw aangifte te steken? Meer...
Geactualiseerd op: 24.05.2019

Meer van Indicator