Artikeldatabank

Zoekresultaat: 10 artikel(s) gevonden in het thema: Belastingberekening - trefwoord: Gezinssituatie

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BELASTINGBEREKENING - GEZINSSITUATIE

Hoezo, geen fiscaal co-ouderschap?

Hebben u en uw ex-partner gezamenlijk kinderen, dan kunt u een fiscale co-ouderschapsregeling toepassen. Een abonnee heeft ondervonden dat dit niet steeds vanzelfsprekend is. Waarover ging het dan en wat moet u ervan onthouden? Meer...

BELASTINGBEREKENING - GEZINSSITUATIE

Huurgeld te gebruiken als aftrekbare alimentatie?

Onderhoudsgeld is onder strikte voorwaarden een aftrekbare kost. Op 19.12.2017 heeft een rechter zich nog uitgesproken over de vraag of afstand van huurgelden van de ene ten voordele van de andere echtgenoot als alimentatie aftrekbaar is. Meer...

BELASTINGBEREKENING - GEZINSSITUATIE

Fiscale gevolgen van wijziging domicilie?

Een van uw ouders, bv. uw moeder, is opgenomen in een tehuis, terwijl de andere nog thuis blijft wonen. Een van de vragen die u dan krijgt, is of de domicilie van uw moeder overgezet moet worden naar het rusthuis. Wat doet u daarmee dan? Meer...

BELASTINGAANGIFTE - VARIA

Wanneer maakt uw kind geen deel uit van uw gezin?

Binnenkort moet u uw paperassen bijeenzoeken voor uw aangifte. Wilt u dat uw kinderen ten laste zijn, dan moet u aantonen dat ze deel uitmaken van uw gezin. Voor de aftrek van onderhoudsgeld is het net omgekeerd. Hoe zit dat precies? Meer...

BELASTINGBEREKENING - GEZINSSITUATIE

Hoeveel ‘eigen inkomen’ mag uw kind hebben?

ONDERHOUDSUITKERING

Onderhoudsuitkering ‘in natura’ aftrekbaar?

U bent gescheiden, u laat uw ex in de gezinswoning wonen, maar u betaalt de lening intussen verder af. Zijn deze betalingen binnenkort in uw aangifte dan aftrekbaar als onderhoudsuitkeringen? Geldt dat ook voor andere uitgaven? Meer...

AFTREKBARE KOSTEN

Uw partner vergoeden voor de hulp in uw zaak?

Werkt uw partner ook mee in uw zaak, dan kunt u hem of haar daarvoor een vergoeding geven die u in mindering kunt brengen van uw eigen belastbaar inkomen. Wanneer kan dat, hoeveel kunt u geven en is dat altijd interessant? Meer...

CO-OUDERSCHAP

Wie heeft de kinderen ten laste?

FISCAAL - MEEWERKINKOMEN

Een deel van uw inkomen bij uw vrouw laten belasten?

Helpt uw vrouw mee in uw zaak, dan zijn er twee mogelijkheden om haar een bepaalde voor u fiscaal aftrekbare vergoeding te geven. Kunt u vrij kiezen voor één van beide stelsels en is het wel altijd voordelig om dat sowieso te doen? Meer...

BELASTINGAANGIFTE - GEZINSSITUATIE

Komaan schat, even naar de gemeente voor de fiscus!

Woont u feitelijk samen met een partner met geen of weinig beroepsinkomsten, dan kan het fiscaal heel interessant zijn om nog vóór Nieuwjaar zgn. wettelijk te gaan samenwonen. Waarom is dat precies en wat moet u er dan voor doen? Meer...
Geactualiseerd op: 17.05.2019

Meer van Indicator