Artikeldatabank

Zoekresultaat: 14 artikel(s) gevonden in het thema: Controle en betwistingen - trefwoord: Boekhouding

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BOEKHOUDING

Fiscus moet serieus blijven... !

CONTROLE EN BETWISTINGEN - BOEKHOUDING

Uw boekhouding is blijkbaar niet in orde…

Vindt uw controleur uw boekhouding niet zgn. bewijskrachtig, dan kan hij deze verwerpen en volledig naast zich neerleggen. Hij kan dan vervolgens uw belastbare winst zelf samenstellen. Hoe vermijdt u zo’n scenario? Meer...

CONTROLE EN BETWISTINGEN - BOEKHOUDING

Wanneer is uw rekening beroepsmatig voor de fiscus?

Heeft u meerdere bankrekeningen, dan is het fiscaal gezien van belang dat u een onderscheid maakt tussen uw beroeps- en uw privérekeningen. Wanneer is een rekening beroepsmatig en waarvoor is het onderscheid van belang? Meer...

BOEKHOUDING

Hoe en waar uw elektronische facturen bewaren?

Veel leveranciers sturen enkel nog elektronische en geen papieren facturen meer, en omgekeerd stuurt u zelf misschien ook liever uw facturen elektronisch op. Hoe bewaart u die elektronische facturen echter correct voor de fiscus? Meer...

BELASTINGCONTROLE

Vakantie, tijd voor de ‘grote kuis’?

De vakantie nadert en dat is hét moment om ‘grote kuis’ te houden in uw papieren. U moet voor de fiscus uw ‘boekhoudkundige stukken’ zeven jaar bijhouden. Dus kunt u alles van vóór 2008 weggooien? Of let u daar toch beter mee op? Meer...

CONTROLE EN BETWISTINGEN - BOEKHOUDING

Tijd maken voor de opmaak van een inventaris?

Bij het begin van het jaar steken veel firma’s heel wat tijd en energie in de opmaak van een inventaris. In welke mate is dat ook voor u van belang? Wat riskeert u als u tijdens een fiscale controle geen inventaris kunt voorleggen? Meer...

CONTROLE

Zijn uw facturen voldoende gedetailleerd voor de fiscus?

Een collega kreeg een belastingcontrole en de fiscus verwierp de bewijskracht van zijn boekhouding omdat enkele verkoopfacturen onvoldoende gedetailleerd waren. Is dat een onoverkomelijk probleem? Wat vond de rechter ervan? Meer...

ELEKTRONISCHE FACTURATIE

Hoe kunt u elektronisch factureren?

Onlangs is een nieuwe circulaire van de Btw verschenen in verband met de elektronische facturatie. Kunt u ook zelf een elektronische factuur opmaken? Hoe kunt u dat doen en waarop moet u zoal letten? Meer...

CONTROLE

Kennisgeving aanslag van ambtswege: snel antwoorden!

U krijgt een zgn. kennisgeving van een aanslag van ambtswege waarin al uw kosten van 2011 en 2012 verworpen worden, behalve uw sociale bijdragen. Kan dat zomaar? Hoe moet u daarop antwoorden? Meer...

BOEKHOUDING

Tijd voor een grote opruimactie?

Het begin van het jaar is traditioneel een geschikt moment om op te ruimen en plaats te maken voor nieuwe mappen met facturen e.d. Wat kunt u nu met een gerust gemoed weggooien zonder problemen te krijgen met de fiscus? Meer...
Geactualiseerd op: 20.05.2019

Meer van Indicator