Artikeldatabank

Zoekresultaat: 23 artikel(s) gevonden in het thema: Controle en betwistingen - trefwoord: Bezwaarschrift

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

CONTROLE EN BETWISTINGEN - BEZWAARSCHRIFT

Ambtshalve ontheffing voor niet-gevraagde woonbonus?

Uw collega had een aantal jaren geen recht op de woonbonus, omdat zijn boekhouder de kapitaalaflossingen van de lening voor de eigen woning niet ingevuld had in de aangifte. Kan een zgn. ambtshalve ontheffing een oplossing bieden? Meer...

CONTROLE EN BETWISTINGEN - BEZWAARSCHRIFT

Welke volmachten moet u aan uw boekhouder geven?

Voor MyMinfin kunt u aan uw boekhouder een volmacht geven. Voor het invullen van uw belasting- en btw-aangiftes, het tekenen van akkoorden en het indienen van een bezwaar, is een volmacht wel verplicht. Wat is daarbij van belang? Meer...

BEZWAARSCHRIFT

Hoeveel tijd voor uw bezwaar?

CONTROLE EN BETWISTINGEN - BEZWAARSCHRIFT

Bezwaar indienen voor aftrek van vergeten kosten?

Een belastingplichtige vraagt in een bezwaarschrift de aftrek van werkelijke beroepskosten waarvan hij in zijn aangifte geen melding gemaakt had. Wat vond de rechter daarvan onlangs en hoe gaat u dan eigenlijk het best te werk? Meer...

CONTROLE EN BETWISTINGEN

Beleggen bij de fiscus!?

U tekent bezwaar aan tegen uw recent ontvangen aanslag. Moet u die aanslag dan volledig betalen of mag dat ook minder zijn? Wat doet u het best? Meer...

BEZWAARSCHRIFT

Bezwaar bij de verkeerde is ook oké!

BEZWAARSCHRIFT

Moet een bezwaar niet aangetekend?

CONTROLE EN BETWISTINGEN - BEZWAARSCHRIFT

‘Bemiddeling’ in plaats van naar de rechtbank?

Uit een recent onderzoek blijkt dat in 2014 de tussenkomst van de ‘fiscale bemiddelingsdienst’ in 65% van de gevallen tot een akkoord geleid heeft. Wat is dat precies, die fiscale bemiddeling, en wanneer kunt u er gebruik van maken? Meer...

BEZWAARSCHRIFT

Eerst reclameren, dan ‘bemiddelen’?

BEZWAARSCHRIFT

Opgelet met de datum volmacht!

Geactualiseerd op: 24.05.2019

Meer van Indicator