Artikeldatabank

Zoekresultaat: 16 artikel(s) gevonden in het thema: Controle en betwistingen - trefwoord: Bericht van wijziging

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

CONTROLE EN BETWISTINGEN - BERICHT VAN WIJZIGING

Is dat bericht van wijziging wel geldig?

Krijgt u een bericht van wijziging dat naar vorm niet in orde is, dan hoeft u er niet op te antwoorden. Aan welke vormvoorwaarden moet zo’n bericht dan eigenlijk voldoen, wie moet het ondertekenen en aan wie moet het geadresseerd zijn? Meer...

CONTROLE

Bericht van wijziging in vreemde taal

CONTROLE EN BETWISTINGEN - BERICHT VAN WIJZIGING

Hoeveel tijd om op bericht van wijziging te antwoorden?

U heeft uw aangifte ingediend, maar u ontvangt een bericht van wijziging. U moet dan binnen een bepaalde termijn reageren, want anders volgt een aanslag van ambtswege. Onlangs heeft het hof van beroep zich over die termijn uitgesproken. Meer...

CONTROLE EN BETWISTINGEN - BERICHT VAN WIJZIGING

Wat moet de fiscus doen met uw niet-akkoord?

Een zelfstandige gaat niet akkoord met een bericht van wijziging. De fiscus stuurt een kennisgeving van beslissing tot taxatie. Volgens de belastingplichtige is deze onvoldoende gemotiveerd en is de aanslag dus nietig. Wat zei de rechter? Meer...

BERICHT VAN WIJZIGING

Gelieve steeds bewijsstukken toe te voegen…

CONTROLE EN BETWISTINGEN - BERICHT VAN WIJZIGING

Nu nog een vraag om inlichtingen in de bus?

U heeft van de fiscus een zgn. vraag om inlichtingen ontvangen over uw inkomsten van 2013. Kan dat eigenlijk nog wel en is het dan van belang om daar snel op te antwoorden of net niet? Wat is er ter zake van belang? Meer...

CONTROLE EN BETWISTINGEN - FISCALE CONTROLE

Hoeveel laptops, gsm’s, bureaus, … zijn er aftrekbaar?

Een collega die alleen werkt, bracht voor de belastingen de kosten van meerdere computers, smartphones, bureaus en auto’s in. De controleur wilde enkel de afschrijvingen voor één stuk aanvaarden als beroepskosten. Heeft hij gelijk? Meer...

FISCAAL

Oei, aangetekende brief fiscus?

Zonder dat er eerst een controle plaatsvond, krijgt u ineens een zgn. bericht van wijziging van de fiscus. Is er dan een probleem of toch niet noodzakelijk? Meer...

CONTROLE EN BETWISTINGEN - BERICHT VAN WIJZIGING

Hoe en wanneer kan de fiscus uw aangifte wijzigen?

Wil de fiscus na een controle iets wijzigen aan uw aangegeven inkomsten en/of kosten en tekent u niet voor akkoord, welke spelregels moet hij dan naleven en hoe interpreteert de rechtspraak deze? Meer...

CONTROLE

Zijn uw facturen voldoende gedetailleerd voor de fiscus?

Een collega kreeg een belastingcontrole en de fiscus verwierp de bewijskracht van zijn boekhouding omdat enkele verkoopfacturen onvoldoende gedetailleerd waren. Is dat een onoverkomelijk probleem? Wat vond de rechter ervan? Meer...
Geactualiseerd op: 24.05.2019

Meer van Indicator