Artikeldatabank

Zoekresultaat: 7 artikel(s) gevonden in het thema: Bank - trefwoord: Varia

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BANK - VARIA

Uw belegging in 2018 anders belast?

In het zomerakkoord werden ook verschillende maatregelen genomen die reeds vanaf 2018 een impact zouden hebben. Zal u op uw beleggingen dan meer taks moeten betalen? Even kijken wat er momenteel op tafel ligt voor 2018... Meer...

BANK - VARIA

Is een niet-gereglementeerd spaarboekje beter?

BANK - VARIA

Bank failliet, geld kwijt?

In de media werd er onlangs veel aandacht besteed aan het faillissement van een bekende bank. U stelt zich hierbij de vraag hoe die zgn. waarborgregeling nu weer precies in elkaar zit en hoe u desgevallend uw geld kunt recupereren? Meer...

BANK - VARIA

Uw trouw meer beloond?

Sinds 1 oktober 2013 krijgt u de getrouwheidspremie op uw spaarboekje trimestrieel i.p.v. jaarlijks uitbetaald. Is dat nu beter en wat betekent dat voor uw lopende spaarrekeningen? Meer...

BANK - VARIA

Uw Tak 21 herschikken zonder fiscale gevolgen?

Onlangs bleek dat een Tak 21-verzekering dan toch niet zo veilig zou zijn. Waarmee moet u rekening houden als u dergelijke beleggingsverzekeringen wilt ‘herschikken’? De minister en de fiscus gaven recentelijk tekst en uitleg daarrond... Meer...

BANK - VARIA

Optimaliseer de spaarbescherming!

De bescherming van spaargeld ten belope van max. € 100.000 roept niet alleen ongerustheid op, maar ook heel wat ‘inhoudelijke’ vragen. Hoe werkt dit bv. in geval van meerdere rekeningen en meerdere (mede)titularissen? Meer...

BANK - VARIA

Obligaties ‘onder pari’ zijn fiscaal voordelig!

Geactualiseerd op: 20.05.2019

Meer van Indicator