Artikeldatabank

Zoekresultaat: 61 artikel(s) gevonden in het thema: Btw - trefwoord: Aftrekbaarheid

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BTW - AFTREKBAARHEID

Uw kostuum als werkkledij in kosten steken!?

In principe zijn uw kledingkosten niet aftrekbaar, tenzij het gaat om specifieke beroepskledij. Geldt dat dan ook voor uw kostuum waarmee u klanten ontvangt en hoe zit dat met de btw? Onlangs heeft de rechter daarover uitspraak gedaan. Meer...

BTW

Wachten tot Kerstmis!?

BTW - AFTREKBAARHEID

Hoeveel van de btw op uw smartphone is aftrekbaar?

U koopt een nieuwe smartphone die u gemengd gaat gebruiken, grotendeels professioneel of grotendeels privé. Hoeveel btw kunt u dan eigenlijk in beide gevallen recupereren en wat als het gebruik in de loop van de jaren wijzigt? Meer...

BTW - AFTREKBAARHEID

Wat met de btw als u goederen gratis weggeeft?

Het weggeven van goederen waarvan u btw gerecupereerd heeft, beschouwt de Btw in principe toch als een belastbare levering. Hierop bestaan enkele uitzonderingen, waarover de Btw onlangs een circulaire gepubliceerd heeft. Meer...

BTW - AFTREKBAARHEID

Btw op businessseats aftrekbaar?

BTW - AFTREKBAARHEID

Btw-aftrek voor uw Vespa?

BTW - AFTREKBAARHEID

Een laptop van € 999 is beter dan een van € 1.001... ?

U bent van plan om beroepsmatig een nieuwe laptop te kopen om die na verloop van tijd ook of vooral privé te gebruiken. In welke mate heeft dat belang voor de aftrekbare btw bij aankoop en waar moet u dan desgevallend op letten? Meer...

BTW - AFTREKBAARHEID

Btw ereloon advocaat aftrekbaar?

BTW - AFTREKBAARHEID

Zijn uw inkomende facturen wel oké voor de Btw?

De btw-controleur van een collega weigerde de btw-aftrek voor een aantal inkomende facturen van een aannemer en gaf er nog een boete bovenop. Wat was er dan precies verkeerd met die facturen en wat vond de rechter daarvan? Meer...

BTW - AFTREKBAARHEID

Btw-aftrek op gemengd gebruikte goederen wijzigt?

Onlangs is een nieuwe circulaire van de Btw verschenen over de aftrek van o.m. goederen die u zowel beroepsmatig als privé gebruikt. Is er daarbij iets veranderd dat voor u van belang kan zijn en heeft dit gevolgen voor de auto van uw zaak? Meer...
Geactualiseerd op: 16.02.2018

Meer van Indicator