Artikeldatabank

Zoekresultaat: 64 artikel(s) gevonden in het thema: Btw - trefwoord: Aftrekbaarheid

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BTW - AFTREKBAARHEID

Btw-forfait van 75% recupereren op uw fiets?

BTW - AFTREKBAARHEID

Meer tijd om btw te recupereren!?

Ontvangt u een factuur, dan moet u binnen de drie jaar de btw daarop recupereren. In het licht van een arrest van het Hof van Justitie moet dit genuanceerd worden. Meer...

BTW - AFTREKBAARHEID

Btw op vastgoedmakelaar aftrekbaar?

BTW - AFTREKBAARHEID

Uw kostuum als werkkledij in kosten steken!?

In principe zijn uw kledingkosten niet aftrekbaar, tenzij het gaat om specifieke beroepskledij. Geldt dat dan ook voor uw kostuum waarmee u klanten ontvangt en hoe zit dat met de btw? Onlangs heeft de rechter daarover uitspraak gedaan. Meer...

BTW

Wachten tot Kerstmis!?

BTW - AFTREKBAARHEID

Hoeveel van de btw op uw smartphone is aftrekbaar?

U koopt een nieuwe smartphone die u gemengd gaat gebruiken, grotendeels professioneel of grotendeels privé. Hoeveel btw kunt u dan eigenlijk in beide gevallen recupereren en wat als het gebruik in de loop van de jaren wijzigt? Meer...

BTW - AFTREKBAARHEID

Wat met de btw als u goederen gratis weggeeft?

Het weggeven van goederen waarvan u btw gerecupereerd heeft, beschouwt de Btw in principe toch als een belastbare levering. Hierop bestaan enkele uitzonderingen, waarover de Btw onlangs een circulaire gepubliceerd heeft. Meer...

BTW - AFTREKBAARHEID

Btw op businessseats aftrekbaar?

BTW - AFTREKBAARHEID

Btw-aftrek voor uw Vespa?

BTW - AFTREKBAARHEID

Een laptop van € 999 is beter dan een van € 1.001... ?

U bent van plan om beroepsmatig een nieuwe laptop te kopen om die na verloop van tijd ook of vooral privé te gebruiken. In welke mate heeft dat belang voor de aftrekbare btw bij aankoop en waar moet u dan desgevallend op letten? Meer...
Geactualiseerd op: 15.02.2019

Meer van Indicator