Recentste nummer

BELASTINGBEREKENING - VOORAFBETALINGEN

Nu al voorafbetalen of niet?

Wie niet of niet voldoende voorafbetaalt, krijgt – net zoals vorig jaar – een boete van 2,25%. Het eerste moment om dat wel te doen, staat voor de deur...
Meer...

FISCALE VERMINDERINGEN

Dakisolatie inbrengen dit jaar?

BELASTBARE INKOMSTEN - VARIA

Het zgn. UBO-register nu van tel of niet?

BTW - ONROEREND GOED

Wanneer moet u btw rekenen op eigen werk?

Wanneer u zelf werken uitvoert aan een onroerend goed dat u voor uw zaak gebruikt, moet u eventueel btw rekenen aan uzelf. De regels ter zake zijn sinds 16.12.2017 versoepeld. In een circulaire van 01.03.2019 geeft de Btw meer uitleg.
Meer...

BELASTINGBEREKENING - GEZINSSITUATIE

Hoezo, geen fiscaal co-ouderschap?

Hebben u en uw ex-partner gezamenlijk kinderen, dan kunt u een fiscale co-ouderschapsregeling toepassen. Een abonnee heeft ondervonden dat dit niet steeds vanzelfsprekend is. Waarover ging het dan en wat moet u ervan onthouden?
Meer...

CONTROLE EN BETWISTINGEN - BEZWAARSCHRIFT

Welke volmachten moet u aan uw boekhouder geven?

Voor MyMinfin kunt u aan uw boekhouder een volmacht geven. Voor het invullen van uw belasting- en btw-aangiftes, het tekenen van akkoorden en het indienen van een bezwaar, is een volmacht wel verplicht. Wat is daarbij van belang?
Meer...

BELASTINGBEREKENING - PERSONEN TEN LASTE

Hoeveel inkomsten mag uw kind hebben om ten laste te zijn?

Uw kinderen kunnen maar ten laste zijn als hun zgn. nettobestaansmiddelen onder een bepaalde grens blijven. Wat wordt dan eigenlijk allemaal beschouwd als bestaansmiddelen en hoe berekent u of de grens overschreden is?
Meer...

PENSIOEN EN VERZEKERINGEN - VAPZ

Vanaf wanneer kunt u met (vervroegd) pensioen?

Vanaf wanneer kunt u als zelfstandige met (vervroegd) pensioen? Met welke loopbaanvoorwaarde moet u dan rekening houden? Kunt u uw VAPZ nog vóór uw 65ste opvragen? En hoe zit dat op fiscaal vlak?
Meer...

CONTROLE EN BETWISTINGEN

Bij wie eerst boete laten kwijtschelden?

PENSIOEN EN VERZEKERINGEN - PENSIOENSPAREN

Langetermijnsparen ook nog voor 60-plussers?

Geactualiseerd op: 22.03.2019

Meer van Indicator