Alle artikels van de adviesbrief Tips & Advies Belastingtips voor eenmanszaken digitaal beschikbaar.

E-zines

Nieuwsflits [?]

Tips & Advies Belastingtips voor eenmanszaken by e-mail [?]

Top 5-artikels tipsenadvies-eenmanszaken.be by e-mail [?]

Beheer e-zines

Aanbevolen artikel

BELASTINGAANGIFTE - VARIA

Hoe kunt u uw goede klant fiscaal vriendelijk belonen?

Als u aan een goede klant een waardevol geschenk geeft, dan wordt hij daarop belast. Een recente circulaire geeft u een alternatieve piste waarbij u de kosten voor 100% mag aftrekken en uw klant zacht belast wordt. Hoe zit dat nu precies?

Meest gelezen artikels

ONROEREND GOED

Chalet in de Ardennen op het oog?

ONROEREND GOED - ONROERENDE VOORHEFFING

Pand staat leeg, dus geen onroerende voorheffing?

U bent eigenaar van een pand dat u geërfd heeft of waarin u vroeger uw zaak uitbaatte en dat nu enkele maanden leegstaat. Kunt u dan een vermindering van onroerende voorheffing wegens onvrijwillige onproductiviteit krijgen? Meer...

ONROEREND GOED - AAN- EN VERKOOP

Hoeveel verkooprecht bij aankoop woning?

ERVEN EN SCHENKEN - HAND- EN BANKGIFT

Hand- of bankgift: een semivaste datum is voldoende!

Wie een hand- of bankgift doet, heeft er alle belang bij dat hij de juiste datum kan bewijzen. Vanaf wanneer heeft u een voldoende sluitend bewijs voor de fiscus? Een recente parlementaire vraag geeft hierop een antwoord. Meer...

CONTROLE EN BETWISTINGEN - BEZWAARSCHRIFT

Bezwaar indienen voor aftrek van vergeten kosten?

Een belastingplichtige vraagt in een bezwaarschrift de aftrek van werkelijke beroepskosten waarvan hij in zijn aangifte geen melding gemaakt had. Wat vond de rechter daarvan onlangs en hoe gaat u dan eigenlijk het best te werk? Meer...
Geactualiseerd op: 25.05.2018

Meer van Indicator