Artikeldatabank

Zoekresultaat: 8 artikel(s) gevonden in het thema: Auto - trefwoord: Aftrekbare btw

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

AUTO - AFTREKBARE BTW

De klassieke vragen voor en na het autosalon!

Het jaarlijkse autosalon is net achter de rug en dat geeft altijd de nodige vragen, zij het nu meer dan voorheen over de btw-behandeling van elektrische auto’s en hun toebehoren. Wat moet u daarover weten? Meer...

AUTO - AFTREKBARE BTW

Bij verkoop ook slechts btw op 35% van de prijs?

Bij de verkoop van een beroepsmatig gebruikte auto mag u in bepaalde gevallen slechts btw rekenen op 50% van de prijs, omdat de btw ook maximaal voor 50% aftrekbaar is. Wat als bij u de btw slechts voor 35% aftrekbaar was? Meer...

AUTO - AFTREKBARE BTW

Wanneer heeft u 100% btw-aftrek als autoverhuurder?

Is het vanwege het nakende autosalon of eerder door de lekkende nota’s van regeringsonderhandelaars, feit is dat we een aantal vragen binnenkregen over de btw-aftrek van autokosten en de uitzonderingen erop. Even kijken... Meer...

AUTO - AFTREKBARE BTW

Btw en een directiewagen: waar zitten de verschillen?

Auto’s en btw staan altijd garant voor de nodige vragen en dat is ook nu weer het geval. Een collega vroeg ons waar precies het verschil zit tussen gewone auto’s, directiewagens en vervangwagens. Even kijken hoe dat zit... Meer...

AUTO - AFTREKBARE BTW

Mobiliteitsbudget of -vergoeding: wat met de btw?

De voorbije zomer heeft de ministerraad een principieel akkoord bereikt over het mobiliteitsbudget, naast de reeds van kracht zijnde mobiliteitsvergoeding. Hoe zit dat precies met de btw in die beide gevallen? Even kijken wat het principe is... Meer...

AUTO - AFTREKBARE BTW

Is een oldtimer sowieso privé?

Een collega had een oldtimer die hij ook gebruikte als reclamevoertuig voor zijn zaak. Is de btw daarop dan ook aftrekbaar en zo ja, in welke mate of helemaal niet? Meer...

AUTO - AFTREKBARE BTW

Beroepsgebruik van uw auto nog relevant?

In de circulaire van 23 november 2015 worden de regels omtrent het beroepsgebruik van een gemengd gebruikte auto aangepast. Wat zijn daarvan de concrete gevolgen voor de firmawagens van uw personeel en voor uw eigen auto van de vennootschap? Meer...

AUTO - PRIVÉ BELASTBAAR VOORDEEL

Privé belastbaar voordeel auto en btw: hoe zit dat alweer?

We krijgen heel wat vragen van abonnees omtrent de juiste toepassing van de btw-regels met betrekking tot een auto die ter beschikking gesteld wordt van een bedrijfsleider of werknemer. We zetten daarom de verschillende mogelijkheden nog even naast elkaar... Meer...
Geactualiseerd op: 27.02.2020

Meer van Indicator