Artikeldatabank

Zoekresultaat: 7 artikel(s) gevonden in het thema: Btw-tarief - trefwoord: 12% btw

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BTW-TARIEF - 12% BTW

Hoe de btw uitsplitsen in een all-inmenu?

In een restaurant geldt het verlaagd btw-tarief van 12% alleen voor het eten, niet voor de dranken. Bij een all-inmenu moet er dus in principe opgesplitst worden. Dat laatste mag nu ook ‘verhoudingsgewijs’, aldus de Btw... Meer...

BTW-TARIEF - 12% BTW

Is het een gewoon voedselkraam of een mobiel restaurant?

De nieuwe circulaire inzake de witte kassa bevat ook een aantal nieuwe regels inzake het onderscheid tussen restaurantdiensten en de loutere levering van goederen. Waarom is dat onderscheid zo belangrijk en welke gevolgen heeft dat voor o.m. foodtrucks? Meer...

BTW-TARIEF - 12% BTW

Verlaagd btw-tarief voor o.m. rusthuizen: voor welke werken?

Nu het verlaagd btw-tarief van 12% voor sociale huisvesting ook opengesteld is voor de privésector, wordt hier en daar geopperd dat dit alleen geldt voor werken aan de bewonerslokalen zelf. Is dat effectief zo of hoe zit dat precies? Meer...

BTW-TARIEF - 12% BTW

Verlaagd btw-tarief combineerbaar met extra fiscaal voordeel?

Sinds 1 januari 2017 is het btw-tarief van 12% inzake sociale huisvesting opengesteld voor de privésector. Kunt u hier als particulier ook uw voordeel mee doen of zijn er wat dat betreft dan nog betere alternatieven? Even kijken wat er ter zake van belang is... Meer...

BTW-TARIEF - 12% BTW

Sociale woningbouw door de privé ook tegen 12% btw?

In principe wordt het 12%-btw-tarief voor sociale huisvesting vanaf 2017 uitgebreid naar de privésector. Wie zal daar dan concreet van kunnen genieten en welke voorwaarden zullen er ter zake opgelegd worden? Meer...

BTW-TARIEF - 12% BTW

Een studentenkot is geen internaat!

Werken in onroerende staat aan woningcomplexen die bedoeld zijn voor leerlingen en studenten, kunnen onder bepaalde voorwaarden het bijzondere btw-tarief van 12% genieten. Geldt dit 12%-tarief dan ook voor werken aan studentenkoten? Meer...

BTW-TARIEF - 12% BTW

Wees niet te spitsvondig als traiteur!

In een recente beslissing verduidelijkt de Btw nogmaals het verschil tussen een zuivere levering van spijzen en dranken en een cateringdienst. Nieuw hierbij is vooral dat de Btw nu ook de aandacht vestigt op het feit dat er ter zake sprake kan zijn van misbruik... ! Meer...
Geactualiseerd op: 20.09.2019

Meer van Indicator