Artikeldatabank

Zoekresultaat: 15 artikel(s) gevonden in het thema: Btw-plicht - trefwoord: Varia

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BTW-PLICHT - VARIA

Geen btw meer op online kansspelen!

Sinds 1 augustus 2016 is er btw verschuldigd op bepaalde kans- en geldspelen. Het Grondwettelijk Hof heeft die regeling evenwel vernietigd. Wat nu? Meer...

BTW-PLICHT - VARIA

Extra btw-vrijstellingen voor gerechtsdeurwaarders!

Gerechtsdeurwaarders zijn reeds sinds 1 januari 2012 onderworpen aan btw. In een recente circulaire verduidelijkt de Btw evenwel welke prestaties door een gerechtsdeurwaarder vrijgesteld zijn van btw. Even kijken wat er ter zake van belang is... Meer...

BTW-PLICHT - VARIA

Parking ziekenhuis: met of zonder btw?

De meeste prestaties in een ziekenhuis zijn vrijgesteld van btw. Geldt dat ook voor de exploitatie van de ziekenhuisparking? Wat heeft de minister daar recentelijk over beslist? Meer...

BTW-PLICHT - VARIA

Deeleconomie: 13 vragen en antwoorden

De specifieke regeling inzake de zgn. deeleconomie blijft heel wat vragen oproepen. De Btw heeft in een bondige FAQ getracht bijkomende verduidelijkingen te geven... Meer...

BTW-PLICHT - VARIA

Btw bij onroerende verhuur op komst?

De minister van Financiën heeft onlangs zijn beleidsnota voor 2017 bekendgemaakt. Wat staat erin op het vlak van btw en moet u daar eventueel nu al rekening mee houden? Meer...

BTW-PLICHT - VARIA

Deeleconomie en btw: hoe zit dat precies?

De Programmawet van 1 juli 2016 heeft het fiscale stelsel van de zgn. deeleconomie effectief ingevoerd. Wat houdt dat precies in en welke gevolgen heeft dit voor de zgn. participanten op het vlak van btw? Meer...

BTW-PLICHT - VARIA

Iedereen met uw reclame op zijn auto?

U laat uw werknemers en/of andere particulieren tegen betaling reclame maken voor uw zaak op hun privéauto. Is die vergoeding dan onderworpen aan btw? Meer...

BTW-PLICHT - VARIA

Twee soorten kilometerheffing?

Sinds 1 april 2016 is er in de drie gewesten een kilometerheffing verschuldigd voor het gebruik van het wegennet door vrachtwagens van meer dan 3,5 ton. Waarom komt daar in Wallonië nog eens btw bovenop en in de andere gewesten niet? Meer...

BTW-PLICHT - VARIA

Wat als het ledenbestand van uw feitelijke vereniging wijzigt?

U oefent samen met iemand anders een economische activiteit uit via een feitelijke vereniging. Heeft u dan beiden een btw-nummer nodig en wat gebeurt er als een lid van een feitelijke vereniging beslist om eruit te stappen? Wat heeft de Btw hierover beslist? Meer...

BTW-PLICHT - VARIA

Voortaan btw-plicht voor bestuurders-vennootschappen?

Vanaf 01.06.2016 zijn bestuurders-vennootschappen verplicht om hun prestaties met btw te factureren en hebben ze dus niet langer de keuze om niet btw-plichtig te zijn. In een beslissing licht de Btw die nieuwe regels nu toe. Wat moet u daarvan onthouden? Meer...
Geactualiseerd op: 19.04.2019

Meer van Indicator