Artikeldatabank

Zoekresultaat: 36 artikel(s) gevonden in het thema: Btw-plicht - trefwoord: Btw-vrijstellingen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BTW-PLICHT - BTW-VRIJSTELLINGEN

Osteopaten en chiropractors: wel of geen btw-vrijstelling?

Bepaalde medische en paramedische prestaties zijn onderworpen aan btw en andere dan weer niet? Vanwaar dat onderscheid en is dat wel geoorloofd? Wat heeft het Hof van Justitie hier recentelijk over beslist? Meer...

BTW-PLICHT - BTW-VRIJSTELLINGEN

Nadenken is geen sport, tenzij tijdens het joggen...

Bridgen is geen sport, zei het Hof van Justitie eind 2017 en dus kan de btw-vrijstelling daarop niet toegepast worden. Recentelijk heeft de Btw in een circulaire aangegeven wat dat concreet betekent voor andere gelijkaardige ‘sporten’. Meer...

BTW-PLICHT - BTW-VRIJSTELLINGEN

Wafelbak voor Music for life ook vrijgesteld?

Heel wat vzw’s zijn voor hun activiteiten vrijgesteld van btw. Geldt die btw-vrijstelling ook wanneer ze nu en dan een fuif, een eetfestijn, enz. organiseren ter ondersteuning van een goed doel? De minister preciseert en verduidelijkt... Meer...

BTW-PLICHT - BTW-VRIJSTELLINGEN

De Btw en haar artiesten...

Wanneer is er inzake btw sprake van een artiest en wat is dan desgevallend hun btw-statuut? Klopt het dat het een verschil maakt naargelang de artiest optreedt als natuurlijk persoon dan wel als vennootschap? Even kijken... Meer...

BTW-PLICHT - BTW-VRIJSTELLINGEN

Kaarten is geen sport op het vlak van btw!

Diensten die verband houden met het beoefenen van sport, zijn in principe vrijgesteld van btw. Cruciaal daarbij is dan uiteraard de vraag: wat moet er verstaan worden onder sport? Het Europees Hof van Justitie sprak zich daar onlangs over uit... Meer...

BTW-PLICHT - BTW-VRIJSTELLINGEN

Hoe dikwijls is uitzonderlijk?

Sportclubs en socioculturele instellingen zijn principieel vrijgesteld van btw. Dat geldt ook voor hun ‘fondsenwervende activiteiten’ zolang die beperkt blijven. Wat is dat laatste... ? Meer...

BTW-PLICHT - BTW-VRIJSTELLINGEN

Ook interne preventiediensten vrijgesteld!

De zgn. diensten voor preventie en bescherming op het werk zijn vrijgesteld van btw. In een recente circulaire heeft de Btw het toepassingsgebied van deze vrijstelling nog verruimd... Meer...

BTW-PLICHT - BTW-VRIJSTELLINGEN

Schadebeheer niet langer vrij van btw in alle gevallen?

Verzekeringspremies zijn in principe vrij van btw, net zoals de diensten van verzekeringsmakelaars, daaronder begrepen alle werkzaamheden die kaderen in het regelen van schadegevallen. Dat laatste wijzigt nu enigszins... Meer...

BTW-VRIJSTELLINGEN

Ook wassen en aankleden zonder btw!

Zelfstandige verpleegkundigen zijn volledig vrijgesteld van btw. Geldt dit dan ook voor de zgn. zorgkundigen die de verplegers bijstaan of niet? De Btw verduidelijkt... Meer...

BTW-PLICHT - BTW-VRIJSTELLINGEN

Hoeveel eetfestijnen toegelaten in de sportclub?

Sportclubs en socioculturele verenigingen zijn principieel vrijgesteld van btw en dat geldt onder bepaalde voorwaarden ook voor de inkomsten van hun cafetaria. Wat echter met de opbrengsten van een eetfestijn, een mosselfeest, enz.? De Btw verduidelijkt... Meer...
Geactualiseerd op: 20.09.2019

Meer van Indicator