Artikeldatabank

Zoekresultaat: 39 artikel(s) gevonden in het thema: Btw-plicht - trefwoord: Btw-vrijstellingen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BTW-PLICHT - BTW-VRIJSTELLINGEN

Dan toch geen btw voor osteopaten en chiropractors?

Recentelijk heeft het Grondwettelijk Hof de regeling vernietigd volgens dewelke osteopaten en chiropractors aan btw onderworpen moeten worden. Wat moet u daarover weten en wat zijn daarvan de praktische gevolgen? Meer...

BTW-PLICHT - BTW-VRIJSTELLINGEN

Btw en tantièmes: hoe zit dat ook weer precies?

Het jaar loopt stilaan weer ten einde en dus wordt binnenkort het jaar 2019 afgesloten. Vaak worden dan ook tantièmes toegekend. Klopt het dat er op die tantièmes dan ook btw betaald moet worden? Hoe zit dat weer precies? Meer...

BTW-PLICHT - BTW-VRIJSTELLINGEN

Artsen in een associatie: hoe vrij van btw houden?

Een arts wil zijn praktijk uitbreiden met andere artsen en paramedici in ruil voor een vaste maandelijkse vergoeding of een percentage van hun ereloon. Hoe wordt dat het best geregeld op het vlak van btw? Meer...

BTW-PLICHT - BTW-VRIJSTELLINGEN

Osteopaten en chiropractors: wel of geen btw-vrijstelling?

Bepaalde medische en paramedische prestaties zijn onderworpen aan btw en andere dan weer niet? Vanwaar dat onderscheid en is dat wel geoorloofd? Wat heeft het Hof van Justitie hier recentelijk over beslist? Meer...

BTW-PLICHT - BTW-VRIJSTELLINGEN

Nadenken is geen sport, tenzij tijdens het joggen...

Bridgen is geen sport, zei het Hof van Justitie eind 2017 en dus kan de btw-vrijstelling daarop niet toegepast worden. Recentelijk heeft de Btw in een circulaire aangegeven wat dat concreet betekent voor andere gelijkaardige ‘sporten’. Meer...

BTW-PLICHT - BTW-VRIJSTELLINGEN

Wafelbak voor Music for life ook vrijgesteld?

Heel wat vzw’s zijn voor hun activiteiten vrijgesteld van btw. Geldt die btw-vrijstelling ook wanneer ze nu en dan een fuif, een eetfestijn, enz. organiseren ter ondersteuning van een goed doel? De minister preciseert en verduidelijkt... Meer...

BTW-PLICHT - BTW-VRIJSTELLINGEN

De Btw en haar artiesten...

Wanneer is er inzake btw sprake van een artiest en wat is dan desgevallend hun btw-statuut? Klopt het dat het een verschil maakt naargelang de artiest optreedt als natuurlijk persoon dan wel als vennootschap? Even kijken... Meer...

BTW-PLICHT - BTW-VRIJSTELLINGEN

Kaarten is geen sport op het vlak van btw!

Diensten die verband houden met het beoefenen van sport, zijn in principe vrijgesteld van btw. Cruciaal daarbij is dan uiteraard de vraag: wat moet er verstaan worden onder sport? Het Europees Hof van Justitie sprak zich daar onlangs over uit... Meer...

BTW-PLICHT - BTW-VRIJSTELLINGEN

Hoe dikwijls is uitzonderlijk?

Sportclubs en socioculturele instellingen zijn principieel vrijgesteld van btw. Dat geldt ook voor hun ‘fondsenwervende activiteiten’ zolang die beperkt blijven. Wat is dat laatste... ? Meer...

BTW-PLICHT - BTW-VRIJSTELLINGEN

Ook interne preventiediensten vrijgesteld!

De zgn. diensten voor preventie en bescherming op het werk zijn vrijgesteld van btw. In een recente circulaire heeft de Btw het toepassingsgebied van deze vrijstelling nog verruimd... Meer...
Geactualiseerd op: 27.02.2020

Meer van Indicator