Artikeldatabank

Zoekresultaat: 3 artikel(s) gevonden in het thema: Btw-plicht - trefwoord: Formaliteiten

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BTW-PLICHT - FORMALITEITEN

Uitstel voor het online indienen van diverse formulieren!

Recentelijk heeft de Btw een circulaire gepubliceerd over de indiening van de aangiften van aanvang, wijziging en stopzetting van de btw-activiteit. Wat is er ter zake van belang? Meer...

BTW-PLICHT - FORMALITEITEN

Hoe de optie uitoefenen bij verhuur met btw?

Sinds 1 januari 2019 is het mogelijk, onder bepaalde voorwaarden, om een onroerend goed te verhuren met btw. Een recent KB bepaalt nu de wijze waarop de keuze voor de toepassing van het btw-stelsel moet gebeuren. Meer...

BTW-PLICHT - FORMALITEITEN

Extra aanmeldingstijd voor kostendelende verenigingen!

De versoepeling van de voorwaarden voor de btw-vrijstelling van zgn. kostendelende verenigingen brengt met zich mee dat al deze verenigingen, zowel de nieuwe als de reeds bestaande, zich moeten aanmelden. Er wordt daarvoor nu extra tijd gegeven... Meer...
Geactualiseerd op: 27.02.2020

Meer van Indicator