Artikeldatabank

Zoekresultaat: 6 artikel(s) gevonden in het thema: Btw-controle - trefwoord: Bewijsmiddelen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BTW-CONTROLE - BEWIJSMIDDELEN

Een leverancier kan beweren wat hij wil...

Een forfaitaire kapper kreeg een navordering van btw omdat hij niet-gefactureerde kortingen genoten zou hebben waardoor zijn omzet te laag berekend was. De btw-controleur had dat vastgesteld in de boekhouding van de leveranciers van de kapper... Meer...

BTW-CONTROLE - BEWIJSMIDDELEN

Is een omzetverhoging inclusief of exclusief btw?

Naar aanleiding van een controle wordt uw omzet voor een bepaald jaar verhoogd. Is die omzetverhoging dan inclusief btw of komt die daar nog bovenop en welk btw-tarief is desgevallend dan van toepassing? Even kijken welke principes er ter zake gelden... Meer...

BTW-CONTROLE

De antimisbruikbepaling inzake btw: wat houdt deze precies in?

Wanneer u een fiscaal voordeel verkrijgt waarvan de toekenning in strijd is met de doelstelling van het Btw-Wetboek, dan loopt u het risico onder de antimisbruikbepaling te vallen. Wordt die in de praktijk in feite vaak toegepast? Wat moet u hierover weten? Meer...

GEREGISTREERDE KASSA

Black box voor een mosselavond in de tennisclub?

Veel vzw’s met een horeca-activiteit zoals sportclubs, jeugdclubs, … zijn in principe vrijgesteld van btw. Hebben ook zij echter in sommige gevallen een zgn. geregistreerde kassa nodig? Wat heeft de minister daar op 06.05.2015 over beslist? Meer...

BTW-CONTROLE - BEWIJSMIDDELEN

Mag de Btw gewoon de fiscus volgen?

Na een controle door de fiscus gaat u akkoord met een omzetverhoging. Mag de Btw daar dan op voortgaan om op haar beurt de nodige btw na te vorderen? Meer...

BTW-CONTROLE - BEWIJSMIDDELEN

Btw op indiciaire taxatie door fiscus?

De fiscus verhoogt het belastbaar inkomen van een btw-plichtige op basis van zgn. tekenen en indiciën. Zit er op die inkomstenverhoging dan sowieso ook btw? Meer...
Geactualiseerd op: 20.02.2020

Meer van Indicator