Artikeldatabank

Zoekresultaat: 14 artikel(s) gevonden in het thema: Specifieke regimes - trefwoord: Kleine ondernemingen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

SPECIFIEKE REGIMES - KLEINE ONDERNEMINGEN

Uw omzet van 2019 dreigt te hoog of te laag uit te vallen?

Zal uw jaaromzet van 2019 niet hoger zijn dan € 25.000, dan kunt u indien gewenst overstappen naar de zgn. kleineondernemersregeling. Wat echter als u kleine ondernemer bent en uw jaaromzet te hoog dreigt te worden? Meer...

SPECIFIEKE REGIMES - KLEINE ONDERNEMINGEN

Nu laten weten als u wilt overstappen...

Was uw omzet van 2018 niet hoger dan € 25.000 exclusief btw, dan kunt u desgevallend overstappen naar de zgn. kleineondernemersregeling. U moet dat dan wel nu ongeveer aanvragen... Meer...

SPECIFIEKE REGIMES - KLEINE ONDERNEMINGEN

Kleine ondernemer worden kan ook al vanaf 1 januari!

Wie op jaarbasis een omzet behaalt van niet meer dan € 25.000, kan vanaf 1 juli van het jaar erop overstappen naar de zgn. kleineondernemersregeling. Wie dat wenst, kan dat echter ook al laten ingaan op 1 januari. U moet dan wel nu reageren... Meer...

SPECIFIEKE REGIMES - KLEINE ONDERNEMINGEN

Ai, zijn we ons recht op aftrek nu kwijt wegens niets gemeld?

Wie in 2017 een omzet gehaald heeft van minder dan € 25.000 exclusief btw, kan onder de zgn. kleineondernemersregeling vallen. Naargelang van het geval had u dan in actie moeten schieten vóór 1 juni. Hoe zit dat ook weer precies? Meer...

SPECIFIEKE REGIMES - KLEINE ONDERNEMINGEN

Hoe als kleine ondernemer factureren aan buitenlandse klant?

U valt onder de zgn. kleineondernemersregeling en u heeft naast Belgische ook geregeld buitenlandse klanten. Gelden voor u ten aanzien van die laatste klanten dan ook de gewone regels of zit het voor u dan toch net iets anders in elkaar? Meer...

SPECIFIEKE REGIMES - KLEINE ONDERNEMINGEN

Bijzondere regeling voor advocaat-stagiairs aangepast!

Onlangs heeft de Btw een beslissing uitgewerkt over de bijzondere regeling die geldt voor advocaat-stagiairs en -medewerkers. Wat houdt die regeling in en wat is er dan gewijzigd? Wanneer is een overstap mogelijk tussen de normale en die bijzondere btw-regeling? Meer...

BTW-PLICHT - VARIA

Aanpassingen kleineondernemersregeling

De zgn. btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen is sinds 1 januari 2016 opnieuw gewijzigd en dit keer is het niet alleen de omzetdrempel die aangepast werd. Meer...

SPECIFIEKE REGIMES - KLEINE ONDERNEMINGEN

Plafond voor zgn. kleine ondernemers naar € 25.000?

De omzetdrempel voor zgn. kleine ondernemingen wordt volgens een wetsontwerp vanaf 1 januari 2016 verhoogd van € 15.000 naar € 25.000. Is het dan de omzet van dit jaar die daarvoor van belang is en wordt het nu een keuzestelsel of niet? Meer...

SPECIFIEKE REGIMES - KLEINE ONDERNEMINGEN

Beperk u tot binnenlandse leveranciers!

Wie onder de zgn. kleineondernemersregeling valt en een beroep doet op buitenlandse leveranciers of dienstverrichters, ‘riskeert’ een bijkomende btw-verplichting. Welke precies? Meer...

SPECIFIEKE REGIMES - KLEINE ONDERNEMINGEN

Drempel is niet voor iedereen € 15.000!

Btw-plichtigen met een beperkte omzet kunnen opteren voor de zgn. kleineondernemersregeling. De omzetdrempel die ter zake van belang is, kan echter wel variëren... Meer...
Geactualiseerd op: 27.02.2020

Meer van Indicator