Artikeldatabank

Zoekresultaat: 13 artikel(s) gevonden in het thema: Specifieke regimes - trefwoord: Kleine ondernemingen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

SPECIFIEKE REGIMES - KLEINE ONDERNEMINGEN

Nu laten weten als u wilt overstappen...

Was uw omzet van 2018 niet hoger dan € 25.000 exclusief btw, dan kunt u desgevallend overstappen naar de zgn. kleineondernemersregeling. U moet dat dan wel nu ongeveer aanvragen... Meer...

SPECIFIEKE REGIMES - KLEINE ONDERNEMINGEN

Kleine ondernemer worden kan ook al vanaf 1 januari!

Wie op jaarbasis een omzet behaalt van niet meer dan € 25.000, kan vanaf 1 juli van het jaar erop overstappen naar de zgn. kleineondernemersregeling. Wie dat wenst, kan dat echter ook al laten ingaan op 1 januari. U moet dan wel nu reageren... Meer...

SPECIFIEKE REGIMES - KLEINE ONDERNEMINGEN

Ai, zijn we ons recht op aftrek nu kwijt wegens niets gemeld?

Wie in 2017 een omzet gehaald heeft van minder dan € 25.000 exclusief btw, kan onder de zgn. kleineondernemersregeling vallen. Naargelang van het geval had u dan in actie moeten schieten vóór 1 juni. Hoe zit dat ook weer precies? Meer...

SPECIFIEKE REGIMES - KLEINE ONDERNEMINGEN

Hoe als kleine ondernemer factureren aan buitenlandse klant?

U valt onder de zgn. kleineondernemersregeling en u heeft naast Belgische ook geregeld buitenlandse klanten. Gelden voor u ten aanzien van die laatste klanten dan ook de gewone regels of zit het voor u dan toch net iets anders in elkaar? Meer...

SPECIFIEKE REGIMES - KLEINE ONDERNEMINGEN

Bijzondere regeling voor advocaat-stagiairs aangepast!

Onlangs heeft de Btw een beslissing uitgewerkt over de bijzondere regeling die geldt voor advocaat-stagiairs en -medewerkers. Wat houdt die regeling in en wat is er dan gewijzigd? Wanneer is een overstap mogelijk tussen de normale en die bijzondere btw-regeling? Meer...

BTW-PLICHT - VARIA

Aanpassingen kleineondernemersregeling

De zgn. btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen is sinds 1 januari 2016 opnieuw gewijzigd en dit keer is het niet alleen de omzetdrempel die aangepast werd. Meer...

SPECIFIEKE REGIMES - KLEINE ONDERNEMINGEN

Plafond voor zgn. kleine ondernemers naar € 25.000?

De omzetdrempel voor zgn. kleine ondernemingen wordt volgens een wetsontwerp vanaf 1 januari 2016 verhoogd van € 15.000 naar € 25.000. Is het dan de omzet van dit jaar die daarvoor van belang is en wordt het nu een keuzestelsel of niet? Meer...

SPECIFIEKE REGIMES - KLEINE ONDERNEMINGEN

Beperk u tot binnenlandse leveranciers!

Wie onder de zgn. kleineondernemersregeling valt en een beroep doet op buitenlandse leveranciers of dienstverrichters, ‘riskeert’ een bijkomende btw-verplichting. Welke precies? Meer...

SPECIFIEKE REGIMES - KLEINE ONDERNEMINGEN

Drempel is niet voor iedereen € 15.000!

Btw-plichtigen met een beperkte omzet kunnen opteren voor de zgn. kleineondernemersregeling. De omzetdrempel die ter zake van belang is, kan echter wel variëren... Meer...

SPECIFIEKE REGIMES - KLEINE ONDERNEMINGEN

Verwarring troef voor kleine ondernemingen...

Btw-plichtigen met een beperkte omzet in 2014 moesten in principe reageren vóór 1 juni om hun btw-aftrek niet te verliezen. Toch niet, meldde de Btw in een aparte brief en intussen besliste de ministerraad om de grens nog eens te verhogen. Wat is dat allemaal? Meer...
Geactualiseerd op: 20.09.2019

Meer van Indicator