Artikeldatabank

Zoekresultaat: 11 artikel(s) gevonden in het thema: Aftrekbare btw - trefwoord: Beroepsgebruik

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

AFTREKBARE BTW - BEROEPSGEBRUIK

Btw-aftrek op aankopen van vóór u btw-plichtig werd?

Een klant raadpleegt u omdat hij van plan is een btw-plichtige activiteit op te starten. Hij vraagt u of hij zijn auto en andere zaken die hij reeds bezit, ook nog kan inbrengen en de btw daarop kan recupereren. Hoe zit dat precies? Meer...

AFTREKBARE BTW - BEROEPSGEBRUIK

Hoe het beroepsgebruik van een fiets bepalen?

Bij gemengd gebruikte goederen moet de btw-aftrek van bij het begin beperkt worden tot het beroepsmatig gebruik. Mag u voor een fiets dan ook een van de drie methodes van de Btw gebruiken die gelden voor een auto of geldt daarvoor het 75%-forfait? Meer...

AFTREKBARE BTW - BEROEPSGEBRUIK

Voordeel gsm en split-bill: wat met de btw?

Als antwoord op een parlementaire vraag heeft de minister van Financiën bevestigd dat er geen belastbaar voordeel meer is voor een gsm of smartphone als het privégebruik rechtstreeks aan de gebruiker gefactureerd wordt. Geldt dat ook inzake btw? Meer...

AFTREKBARE BTW - BEROEPSGEBRUIK

Btw van uw kostuum aftrekbaar?

Niet-specifieke beroepskledij is voor de fiscus niet aftrekbaar als beroepskost. Hoe zit dat op het vlak van de btw? Een rechter sprak zich daar onlangs over uit... Meer...

AFTREKBARE BTW - BEROEPSGEBRUIK

Ook btw-aftrek bij indirect verband met uw activiteit?

De btw op aangekochte goederen en diensten is slechts aftrekbaar als en in de mate waarin die uitgaven verband houden met uw btw-plichtige activiteit. Hoe rechtstreeks moet dat verband dan concreet zijn? Het Europees Hof van Justitie sprak zich opnieuw uit... Meer...

AFTREKBARE BTW - BEROEPSGEBRUIK

Wanneer extra btw-aftrek bij wederverkoop roerend goed?

Bij de wederverkoop van een zgn. bedrijfsmiddel binnen de vijf jaar geniet u in bepaalde gevallen nog een extra btw-aftrek. Waar hangt dat desgevallend dan van af en hoe moet die extra btw-aftrek dan precies berekend worden? Meer...

AFTREKBARE BTW - BEROEPSGEBRUIK

Slechts occasioneel privégebruik niet van belang!

Bij gemengd gebruikte roerende goederen, andere dan auto’s, mag de btw-aftrek forfaitair bepaald worden op 75% als het beroepsgebruik overwegend is. Een btw-aftrek van méér dan 75% blijft echter ook altijd mogelijk. Even situeren... Meer...

AFTREKBARE BTW - BEROEPSGEBRUIK

Btw-aftrek voor gratis verstrekte diensten?

De btw op aangekochte goederen of diensten is slechts recupereerbaar als en in de mate waarin die ‘aankopen’ verband houden met de economische activiteit. Een onrechtstreeks verband kan evenwel ook voldoende zijn, aldus een recent arrest van het Hof van Justitie... Meer...

AFTREKBARE BTW - AUTOKOSTEN

Nieuwigheden inzake aftrekbaarheid van btw op autokosten

In de nieuwe circulaire van de Btw over de aftrekregels voor gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen staan enkele opvallende nieuwigheden met betrekking tot de btw-aftrek van auto’s die ook privé gebruikt worden. Wat is er ter zake van belang? Meer...

AFTREKBARE BTW - BEROEPSGEBRUIK

Aftrek btw op gemengde bedrijfsmiddelen: wat verandert er?

De Btw maakt een nieuwe circulaire bekend over de aftrekregels voor gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen. Zo wijzigt er ook het een en ander aan de methoden tot vaststelling van het beroepsgebruik van een auto. Wat moet u hiervan onthouden? Meer...
Geactualiseerd op: 26.02.2020

Meer van Indicator