Aanverwante artikels

Zoekresultaat: 10 artikel(s)

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BTW-PLICHT - VARIA

De arts-verhuurder als kostendelende vereniging?

De diensten die een zgn. kostendelende vereniging verricht voor haar leden zijn principieel vrijgesteld van btw. Geldt dat ook voor een arts die zijn praktijk en infrastructuur verhuurt aan collega’s? Wat zei de Btw daar recentelijk over? Meer...

BTW-PLICHT - VARIA

Extra btw-vrijstellingen voor gerechtsdeurwaarders!

Gerechtsdeurwaarders zijn reeds sinds 1 januari 2012 onderworpen aan btw. In een recente circulaire verduidelijkt de Btw evenwel welke prestaties door een gerechtsdeurwaarder vrijgesteld zijn van btw. Even kijken wat er ter zake van belang is... Meer...

BTW-PLICHT - VARIA

Deeleconomie: 13 vragen en antwoorden

De specifieke regeling inzake de zgn. deeleconomie blijft heel wat vragen oproepen. De Btw heeft in een bondige FAQ getracht bijkomende verduidelijkingen te geven... Meer...

BTW-PLICHT - VARIA

Deeleconomie en btw: hoe zit dat precies?

De Programmawet van 1 juli 2016 heeft het fiscale stelsel van de zgn. deeleconomie effectief ingevoerd. Wat houdt dat precies in en welke gevolgen heeft dit voor de zgn. participanten op het vlak van btw? Meer...

BTW-PLICHT - VARIA

Iedereen met uw reclame op zijn auto?

U laat uw werknemers en/of andere particulieren tegen betaling reclame maken voor uw zaak op hun privéauto. Is die vergoeding dan onderworpen aan btw? Meer...

BTW-PLICHT - VARIA

Wat als het ledenbestand van uw feitelijke vereniging wijzigt?

U oefent samen met iemand anders een economische activiteit uit via een feitelijke vereniging. Heeft u dan beiden een btw-nummer nodig en wat gebeurt er als een lid van een feitelijke vereniging beslist om eruit te stappen? Wat heeft de Btw hierover beslist? Meer...

BTW-PLICHT - VARIA

Voortaan btw-plicht voor bestuurders-vennootschappen?

Vanaf 01.06.2016 zijn bestuurders-vennootschappen verplicht om hun prestaties met btw te factureren en hebben ze dus niet langer de keuze om niet btw-plichtig te zijn. In een beslissing licht de Btw die nieuwe regels nu toe. Wat moet u daarvan onthouden? Meer...

BTW-PLICHT - VARIA

Bestuurdersmandaat via vennootschap binnenkort met btw

Vanaf 2016 worden vennootschappen-bestuurders btw-plichtig. Vooral in de bank- en verzekeringssector geeft dat extra kosten wegens het ontbreken van een volledig recht op aftrek. Zijn er naast de btw-eenheid nog andere mogelijkheden om dit te omzeilen? Meer...

BTW-PLICHT - VARIA

Een jaar extra tijd voor vennootschappen-bestuurders!

Vennootschappen die bestuurder zijn van een andere vennootschap, hebben nog een jaar langer de keuze om hun mandaat al dan niet aan btw te onderwerpen. In tegenstelling tot wat eerst gezegd was, vervalt die keuze nl. pas vanaf 1 januari 2016, meldt de Btw... Meer...

ADVOCATEN

Nieuwe verduidelijking btw-plicht voor advocaten

In een beslissing van 18 juli 2014 heeft de Btw meer toelichting gegeven bij de btw-plicht van advocaten. Welke zijn de meest in het oog springende nieuwigheden en hoe gaat u daarmee om in de praktijk? Meer...
Geactualiseerd op: 19.11.2019

Meer van Indicator