Recentste nummer

BTW-CONTROLE - VARIA

Btw-controle in de sportclub?

De Btw controleert op dit moment of sportclubs voldoen aan de voorwaarden om vrijgesteld te zijn van btw. Wat is er daarvoor vooral van belang?
Meer...

ONROEREND GOED - VARIA

Btw op uw eigen werk betalen?

Voert u zelf werken uit aan een onroerend goed dat u beroepsmatig gebruikt, dan moet u mogelijk btw rekenen aan uzelf. De regels ter zake zijn sinds 16 december 2017 evenwel versoepeld en de Btw geeft er nu meer uitleg over...
Meer...

ONROEREND GOED - VARIA

Bijzonderheden over het verhuren met btw

Sinds 1 januari 2019 is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om een bedrijfspand te verhuren met btw. De btw heeft daar onlangs nog enkele bijzonderheden over bekendgemaakt. Even kijken wat er van belang is...
Meer...

SPECIFIEKE REGIMES - KLEINE ONDERNEMINGEN

Nu laten weten als u wilt overstappen...

Was uw omzet van 2018 niet hoger dan € 25.000 exclusief btw, dan kunt u desgevallend overstappen naar de zgn. kleineondernemersregeling. U moet dat dan wel nu ongeveer aanvragen...
Meer...

ONROEREND GOED - VARIA

Ook btw betalen op uw eigen werk thuis?

Voert u als btw-plichtige zelf werken uit aan een pand dat u privé gebruikt, dan moet u soms ook btw rekenen aan uzelf. In een recente circulaire geeft de Btw hierover meer uitleg. Even kijken hoe dat weer precies zit...
Meer...

BTW-TARIEF - 12% BTW

Hoe de btw uitsplitsen in een all-inmenu?

In een restaurant geldt het verlaagd btw-tarief van 12% alleen voor het eten, niet voor de dranken. Bij een all-inmenu moet er dus in principe opgesplitst worden. Dat laatste mag nu ook ‘verhoudingsgewijs’, aldus de Btw...
Meer...

BTW-TARIEF - 6% BTW

Nog een btw-cadeautje van het parlement, of nog niet?

In de allicht laatste zitting van het parlement in deze legislatuur lag er een wetsvoorstel op tafel dat een verlaagd btw-tarief van 6% btw invoert voor de sterilisatie van katten. Is dat effectief gestemd en vanaf wanneer gaat dat desgevallend dan in?
Meer...

ONROEREND GOED - VARIA

Kortlopende verhuur: altijd verplicht met btw?

Sinds 1 januari 2019 is de kortdurende verhuur van een onroerend goed voor beroepsgebruik verplicht onderworpen aan btw. Recent heeft de Btw hieromtrent een en ander verduidelijkt. Wat moet u hierover weten?
Meer...

AFTREKBARE BTW - KOSTEN VAN ONTHAAL

Cava of Kafka op uw opendeurdag?

Hapjes en drankjes tijdens uw opendeurdag zijn geen reclamekosten, zei het Hof van Cassatie onlangs. Euh, pardon? Wordt er nu weer van gedachte veranderd?
Meer...
Geactualiseerd op: 21.05.2019

Meer van Indicator