Recentste nummer

HERZIENING BTW - VARIA

Geen herziening bij ‘sale and lease back’?

Onlangs sprak het Europees Hof van Justitie zich uit over de vraag of er bij een ‘sale and lease back’ btw herzien moet worden. Wat is hier precies van belang?
Meer...

HERZIENING BTW - TERMIJNEN

Verhuur pand met btw: hoe werkt de herziening precies?

Bij de verhuur van een pand met btw bedraagt de herzieningsperiode voor de oprichtingswerken aan het gebouw 25 jaar. Recentelijk werden er aan die herzieningsregels nog belangrijke wijzigingen aangebracht. Welke precies?
Meer...

HERZIENING BTW - BEDRIJFSMIDDELEN

Verkopen zonder btw en toch geen herziening?

U verhuurt sinds kort een pand met toepassing van btw. De huurder heeft nu reeds aangegeven dat hij geïnteresseerd is om het pand te kopen binnen enkele jaren. Moet ú als verkoper dan de in aftrek gebrachte btw herzien?
Meer...

AFTREKBARE BTW - GESCHENKEN

Een waardebon van € 49,99 als relatiegeschenk?

Het is weer stilaan de tijd van het jaar om op zoek te gaan naar het ideale relatiegeschenk. Ligt de grens daarvoor nog altijd op € 50 en klopt het dat dit nu ook een waardebon mag zijn en niet zo nodig een voorwerp moet zijn?
Meer...

BTW-CONTROLE - VARIA

Een witte kassa in de sportclub?

Een sportclub organiseert diverse eetfestijnen om de bouw van een nieuwe kantine te financieren. Bij een recente btw-controle bleek dat ze eigenlijk een witte kassa hadden moeten gebruiken. Oeps, is dat effectief zo?
Meer...

BTW-TARIEF - 6% BTW

Wat moet u precies afbreken en wat heropbouwen?

Onder bepaalde voorwaarden is de afbraak en wederopbouw van een woning mogelijk tegen het verlaagd btw-tarief van 6%. Moet alleen het nieuwe pand een woning zijn of ook het af te breken pand? Even kijken hoe dat zit...
Meer...

RECHT OP BTW-AFTREK - BTW-EENHEID

Heeft een btw-eenheid nog wel altijd zin?

Om btw-aftrek te genieten, vormen patrimoniumvennootschappen vaak een btw-eenheid met hun exploitatievennootschap. Heeft dat inmiddels nog zin, nu dat een beroepsmatig pand ook verhuurd kan worden met btw?
Meer...

AFTREKBARE BTW - ALGEMEEN VERHOUDINGSGETAL

Hoe uw btw-aftrek berekenen bij gemengde btw-plicht?

Als gemengde btw-plichtige kunt u uw inkomende btw slechts beperkt in aftrek brengen. Vaak wordt die btw-aftrek bepaald volgens het algemeen verhoudingsgetal. Wat is dat precies en hoe wordt dat berekend?
Meer...

AFTREKBARE BTW - VARIA

Wat mag u weggeven buiten eten?

In een recente circulaire geeft de Btw meer toelichting bij het gratis weggeven van iets anders dan voedingsmiddelen. Wat moet u hierover weten?
Meer...
Geactualiseerd op: 20.09.2019

Meer van Indicator