Recentste nummer

PRIVÉ BELASTBARE VOORDELEN

Multimediavoordelen: wat met de btw?

Sinds begin 2018 gelden er nieuwe privé belastbare voordelen voor o.m. een pc, een gsm, enz. Gelden die ook op het vlak van de btw of wijzigt er wat dat betreft niets?
Meer...

DIENSTEN - VARIA

Witte kassa ook vereist voor kookworkshops?

De langverwachte circulaire i.v.m. het geregistreerd kassasysteem bepaalt ook welk btw-tarief van toepassing is op diverse speciale gevallen, zoals het geven van kookworkshops en de diensten van een kok aan huis. Wat moet u hierover weten?
Meer...

ONROEREND GOED - VARIA

Vakantiehuisje verhuren toch onderworpen aan btw?

Het verhuren van een onroerend goed is principieel vrij van btw. Het verstrekken van gemeubelde logies daarentegen is wel onderworpen aan btw. Waar zit precies het verschil tussen beide en wat besliste het hof van beroep te Brussel daarover na Cassatie?
Meer...

BTW-AFREKENING - OPEISBAARHEID

Weer iets gewijzigd aan opeisbaarheid btw?

In principe is de btw opeisbaar op het moment waarop de factuur uitgereikt wordt en dit voor zowel leveringen van goederen als dienstverrichtingen. Door de wet van 29 november 2017 wordt er ter zake iets gewijzigd aan die regeling. Wat precies?
Meer...

INVOER - VRIJSTELLINGEN

Wijziging douanewetgeving aangepast in Btw-Wetboek!

Op het vlak van de zgn. actieve veredeling bestond er in de douanewetgeving naast het zgn. terugbetalingssysteem ook het zgn. schorsingssysteem. Het terugbetalingssysteem werd in de douanewetgeving echter afgeschaft. Wat betekent dat op het vlak van de btw?
Meer...

DIENSTEN - PLAATS VAN DE DIENST

Een feest verzorgen in het buitenland: altijd zonder btw?

Een traiteur heeft de voorbije feestdagen een aantal feesten verzorgd in Nederland. Hij stelt zich nu de vraag hoe deze feesten gefactureerd moeten worden en of hij ze mee moet opnemen in zijn witte kassa. Even kijken hoe dat precies zit...
Meer...

BTW-BEREKENING - UITSLUITINGEN

Hoeveel btw zit er op een forfaitaire kostenvergoeding?

Recentelijk werden de nieuwe bedragen bekendgemaakt die forfaitair en belastingvrij betaald kunnen worden aan wie voor zaken naar het buitenland reist. Velen stelden ons de vraag naar de btw-implicaties van dergelijke onkostenvergoedingen. Even kijken...
Meer...

AUTO - VERKOOP

Auto verkopen, hoe weer correct de btw berekenen?

Het nakende autosalon en de gewijzigde autofiscaliteit in het zomerakkoord hebben u ertoe aangezet om uw auto te verkopen en voor een nieuwe te gaan. Hoe zit het dan weer precies met de btw op de verkoop van uw huidige auto?
Meer...

BTW-TARIEF - 6% BTW

Ontsnappen als spel, ook 6% btw?

De toegang tot een inrichting van sport of vermaak geniet het verlaagd tarief van 6% btw. Geldt dat ook voor het in opmars zijnde ontsnappingsspel? Wat zei de Btw daarover?
Meer...
Geactualiseerd op: 22.01.2018

Meer van Indicator