Recentste nummer

INTRACOMMUNAUTAIRE VERWERVING - VOORWAARDEN

Twee keer btw op een online aankoop?

Heeft u in de eindejaarsperiode niet alleen cadeaus maar ook beroepsmatige aankopen online gekocht, dan is het opletten met de btw. Even kijken waarom...
Meer...

BTW-PLICHT - ECONOMISCHE ACTIVITEIT

Kan een feitelijke vereniging ook btw-plichtig zijn?

Over de btw-plicht van een feitelijke vereniging en een maatschap rijzen er heel wat vragen, mede door het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Wat heeft de Btw daar recentelijk over beslist?
Meer...

BTW-LISTING - JAARLIJKSE LISTING AFNEMERS

Wat wijzigt er inzake de jaarlijkse listing?

Op straffe van hoge boetes, moet u tegen eind maart weer uw jaarlijkse klantenlisting ingediend hebben. Even kijken wat er ter zake van belang is en wat er recentelijk gewijzigd werd voor kleine ondernemers...
Meer...

INVOER - VARIA

Wat nu na de brexit?

Sinds 1 februari 2020 behoort het Verenigd Koninkrijk (VK) niet meer tot de Europese Unie. Gelden ten aanzien van het VK dan dezelfde regels als voor elk ander derde land of hoe zit dat nu precies?
Meer...

AFTREKBARE BTW - PUBLICITEITSKOSTEN

Hoe sponsort u inzake btw het best?

Heel wat verenigingen zijn weer volop in de weer om sponsors aan te trekken. Hoe zit dat op het vlak van btw en maakt het een verschil of u sponsort in geld dan wel in natura? Even kijken...
Meer...

BTW-PLICHT - FORMALITEITEN

Uitstel voor het online indienen van diverse formulieren!

Recentelijk heeft de Btw een circulaire gepubliceerd over de indiening van de aangiften van aanvang, wijziging en stopzetting van de btw-activiteit. Wat is er ter zake van belang?
Meer...

BTW-TARIEF - 6% BTW

Een aanlegsteiger is geen camping!

Recentelijk sprak het Europees Hof van Justitie zich uit over de vraag of het verlaagd tarief van 6% voor campings ook van toepassing is op de huur van een ligplaats voor boten. Even kijken...
Meer...

AUTO - AFTREKBARE BTW

De klassieke vragen voor en na het autosalon!

Het jaarlijkse autosalon is net achter de rug en dat geeft altijd de nodige vragen, zij het nu meer dan voorheen over de btw-behandeling van elektrische auto’s en hun toebehoren. Wat moet u daarover weten?
Meer...

AFTREKBARE BTW - ONROEREND GOED

Toevallige btw-plichtige en btw-aftrek

Wie een pand verkoopt met btw, heeft een recht op aftrek van de btw betaald bij de oprichting van het gebouw. Geldt dat ook voor de btw op sloopwerken?
Meer...
Geactualiseerd op: 20.02.2020

Meer van Indicator