Alle artikels van de adviesbrief BtwPRO digitaal beschikbaar.

Doorzoek alle artikels uit BtwPRO

Toon thema's en trefwoorden

E-zines

BtwPRO by e-mail [?]

Nieuwsflits [?]

Top artikels tipsenadvies-btw.be by e-mail [?]

Beheer e-zines

Aanbevolen artikel

BTW-PLICHT - BTW-VRIJSTELLINGEN

Btw en tantièmes: hoe zit dat ook weer precies?

Het jaar loopt stilaan weer ten einde en dus wordt binnenkort het jaar 2019 afgesloten. Vaak worden dan ook tantièmes toegekend. Klopt het dat er op die tantièmes dan ook btw betaald moet worden? Hoe zit dat weer precies?

Meest gelezen artikels

FACTUUR - VERPLICHTE VERMELDINGEN

Nieuwe btw-nummers in NL vanaf 2020!

Btw-plichtigen in Nederland met een eenmanszaak moeten vanaf 1 januari 2020 een nieuw btw-nummer gebruiken. Welke gevolgen heeft dat voor u in België? Meer...

LEVERING - INTRACOMMUNAUTAIRE LEVERING

Intracommunautaire wijzigingen vanaf 2020!

In de Kamer werd op 24 oktober jl. een wetsontwerp goedgekeurd met wijzigingen inzake de intracommunautaire levering, de kettingverkopen en de zgn. voorraad op afroep. Wat moet u daarover weten? Meer...

BTW-AFREKENING - OPEISBAARHEID

Specifieke regels voor doorlopende diensten

Wat is er van belang voor de zgn. doorlopende diensten inzake het belastbaar feit en de opeisbaarheid van de btw? Wat zegt de Btw daarover precies in haar circulaire van 9 juli 2019? Meer...

BTW-PLICHT - BTW-VRIJSTELLINGEN

Artsen in een associatie: hoe vrij van btw houden?

Een arts wil zijn praktijk uitbreiden met andere artsen en paramedici in ruil voor een vaste maandelijkse vergoeding of een percentage van hun ereloon. Hoe wordt dat het best geregeld op het vlak van btw? Meer...

BTW-TARIEF - 6% BTW

Renovatie is doorgaans verkapte nieuwbouw: pardon?

Naar aanleiding van de afschaffing van de woonbonus werd recentelijk gepleit voor een veralgemening van het 6%-tarief bij afbraak en wederopbouw. Nu wordt er immers vaak 6% toegepast, terwijl het 21% moet zijn... Hoezo? Meer...
Geactualiseerd op: 21.01.2020

Meer van Indicator