Artikeldatabank

Zoekresultaat: 50 artikel(s) gevonden in het thema: Onroerend goed - trefwoord: Huur

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

ONROEREND GOED - HUUR

De nieuwe spelregels voor woninghuur in Brussel

Sinds 01.01.2018 gelden er andere spelregels indien u een woning verhuurt in het Brussels gewest dan in de andere gewesten. Moet u daar ook voor reeds lopende contracten rekening mee houden? Wat is er precies van belang? Meer...

ONROEREND GOED - HUUR

Hoeveel is de fiscaal optimale huur voor 2017?

ONROEREND GOED - HUUR

Weldra eigen spelregels voor woninghuur in elk gewest?

De huurwaarborg wijzigt in Vlaanderen naar drie maanden, zo kwam in de media. Vanaf wanneer is dat zo? Gelden er dan voortaan voor ieder gewest andere spelregels als u een woning of appartement verhuurt? Meer...

ONROEREND GOED - HUUR

Uw huurcontract voortaan online registreren

ONROEREND GOED - HUUR

Vraagt u een te hoge prijs voor uw huurappartement?

U zet een appartement te huur voor een bepaalde prijs, maar een kandidaat-huurder laat u weten dat u te veel vraagt. De website ‘huurschatter’ zegt immers veel minder. Bepaalt u uw huurprijs als verhuurder dan niet meer zelf? Meer...

ONROEREND GOED - HUUR

Voortaan een geschikt huurcontract voor uw zgn. pop-up!

U bent schrijnwerker en u wilt in uw buurt een pop-upstore openen om uw creaties tentoon te stellen en extra klanten aan te trekken. Om eerst te zien of dat wel aanslaat, wilt u het pand voor 6 maanden huren. Gaat dat eigenlijk wel? Meer...

ONROEREND GOED - HUUR

Een verschillende indexering voor de huur per gewest... ?

Sinds 1 april 2016 is de indexering van de woninghuur niet meer in alle gewesten hetzelfde. In het Waals gewest is er immers voortaan een indexsprong voorzien. Hoe zit dat precies en hoe weet u welke index u mag toepassen? Meer...

ONROEREND GOED - HUUR

Na spookbedrijven, nu spookbewoners op uw adres...

Andere firma’s die op uw adres gelegen blijken te zijn, kunt u zelf laten schrappen via de Kruispuntbank van Ondernemingen. Bestaat er echter een vergelijkbare manier om een ex-huurder die zijn adres niet wijzigt, te laten schrappen? Meer...

ONROEREND GOED - WONINGHUUR

Opzeg voor eigen gebruik, ook bij huur korte duur?

U verhuurt een woning of appartement. Welke regels gelden als u of uw naaste familie erin wil gaan wonen? Kunt u elk huurcontract opzeggen ‘voor eigen gebruik’ of maakt het uit dat het om een contract van korte duur gaat? Meer...

ONROEREND GOED - VERHUUR

Het huurcontract tijdig laten registreren…

U verhuurt een woning of appartement en doet dat vaak via contracten van korte duur, d.w.z. voor maximaal drie jaar. Is ook in dat geval de tijdige registratie van het huurcontract van belang? De rechter verduidelijkt… Meer...
Geactualiseerd op: 16.02.2018

Meer van Indicator