Artikeldatabank

Zoekresultaat: 8 artikel(s) gevonden in het thema: Verzekeringen - trefwoord: Alle bouwplaatsen risico's

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

VERZEKERINGEN - ALLE BOUWPLAATSRISICO’S

Een ‘supercel’ over de werf?

Het onweer van de laatste weken leidde op heel wat plaatsen tot schade. Wie betaalt de rekening bij schade op de werf waar u aan het werk bent? Kunt u hierover afspraken maken en komt een verzekering tussen? Meer...

VERZEKERINGEN - ALLE BOUWPLAATSEN RISICO’S

Is het van belang wie precies de ABR-polis afsluit?

Bij renovatiewerken of op een grote werf wordt er dikwijls een zgn. ABR-polis (alle bouwplaats risico’s) afgesloten. Maakt het dan uit wie die verzekering afsluit? U, uw klant of de architect? Wat zijn aandachtspunten? Meer...

VERZEKERINGEN - ALLE BOUWPLAATSEN RISICO’S

Wie draait er op voor de stormschade op de werf?

Het bouwmateriaal op de werf wordt beschadigd door een storm. Wie moet er in zo’n geval instaan voor die schade en welke verzekering kan er dan eventueel tussenkomen? Wat is voor u als aannemer precies van belang? Meer...

VERZEKERINGEN - ALLE BOUWPLAATSEN RISICO’S

Wie draait er op voor de abnormale hinder bij de buren?

Als de buren hinder ondervinden van de werken, dan kunnen ze hiervoor een schadevergoeding vragen op basis van burenhinder. Wie draait er dan voor op, u of uw klant? Bent u sowieso gerust als er een zgn. ABR-polis is voor de werf? Meer...

VERZEKERING - TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID

Uw tienjarige aansprakelijkheid verplicht te verzekeren?

Er zijn plannen om aannemers te verplichten om hun tienjarige aansprakelijkheid te verzekeren. Bestaan er nu dan nog geen polissen die dat risico indekken? Wat is er voor u en voor uw klant in dat verband van belang? Meer...

PERSONEEL - VERZEKERING

Uw zoon springt in, maar raakt daarbij gewond…

Stel, uw zoon steekt regelmatig een handje toe in uw bouwfirma, zonder dat u hem inschrijft als werknemer. Als hem dan iets overkomt, is hij in principe niet gedekt door uw arbeidsongevallenverzekering, waarschuwde de rechter… Meer...

VERZEKERINGEN - RECHTSBIJSTAND

Verzekerd tegen oplopende advocaatskosten…

Om de begroting in evenwicht te krijgen, zullen ook advocaten vanaf 2014 btw moeten aanrekenen op hun ereloon. Sluit u nu dan niet het best een globale rechtsbijstandspolis af om u in te dekken tegen die oplopende advocaatskosten? Meer...

HET OVERKWAM UW COLLEGA - VERZEKERINGEN

Uw BA-verzekering dekt niet alle schade…

Uw collega had bij een klant werken uitgevoerd. Achteraf bleek er iets misgegaan te zijn. De BA-verzekeraar weigerde echter om alle schade te vergoeden, waardoor uw collega toch nog een deel zelf moest betalen. Is daar iets aan te doen? Meer...
Geactualiseerd op: 16.09.2019

Meer van Indicator