Artikeldatabank

Zoekresultaat: 19 artikel(s) gevonden in het thema: Vennootschap - trefwoord: Belastbare voordelen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

VENNOOTSCHAP - BELASTBARE VOORDELEN

Gratis woning en nutsvoorzieningen in 2018

VENNOOTSCHAP - BELASTBARE VOORDELEN

Privévoordeel gsm, tablet, pc daalt!

Werknemers met een gsm, pc of tablet van hun werkgever worden vanaf 2018 op een lager voordeel belast! Heeft u daar als zaakvoerder ook iets aan? Meer...

VENNOOTSCHAP - BELASTBARE VOORDELEN

Weer duurdere privévoordelen? Bekijk het positief...

Zo u een vennootschap heeft, stijgt ook in 2017 uw privévoordeel van o.m. ‘gratis auto en woonst’ weeral. Dat kost u privé ook meer belastingen. U kunt dat nadeel echter ook ombuigen in uw voordeel. Waarover gaat dat en wat moet u doen? Meer...

VENNOOTSCHAP - BELASTBARE VOORDELEN

Privé belastbaar voordeel woning ongrondwettig?

Het zgn. voordeel gratis woonst wordt zwaarder belast als de eigenaar een vennootschap is, dan als het een natuurlijk persoon is. Volgens de rechter is dat verschil niet gerechtvaardigd, maar kunt u daar nu ook uw voordeel mee doen? Meer...

VENNOOTSCHAP - BELASTBARE VOORDELEN

De schuld op uw rekening-courant wegwerken!

Bij de bespreking van de cijfers van boekjaar 2015 merkt uw boekhouder op dat de schuld op uw rekening-courant het best zo snel mogelijk weggewerkt wordt. Waarom is dat dan eigenlijk en hoe pakt u dat dan het best aan? Meer...

VENNOOTSCHAP - BELASTBARE VOORDELEN

Fiscaal risico als uw bvba verhuurt tegen lage prijs?

U heeft met uw vennootschap een pand gekocht dat u gaat renoveren om het vervolgens te verhuren. Klopt het dat uw vennootschap dan een bepaalde minimumhuurprijs moet vragen om zelf fiscaal geen probleem te hebben? Meer...

VENNOOTSCHAP - BELASTBARE VOORDELEN

Gratis woning en nutsvoorzieningen, wat kost dat in 2016?

Woont u gratis in een woning van uw vennootschap die ook uw nutsvoorzieningen betaalt, dan kost u dat privé voor 2016 weer een beetje meer. Hoeveel dan en wat eigenlijk als uw partner ook zaakvoerder is in uw vennootschap? Meer...

VENNOOTSCHAP - BELASTBARE VOORDELEN

Een villa als loon kan wel degelijk!

De fiscus heeft het de laatste jaren moeilijk met vennootschappen die kosten in aftrek brengen voor een pand dat uitsluitend privé gebruikt wordt door de zaakvoerder/bestuurder. Geen probleem, zei het Hof van Cassatie nu heel duidelijk! Meer...

FISCAAL - AUTOKOSTEN

Hybride auto fiscaal voordeliger?

Veel merken hebben al een zgn. hybride wagen in hun gamma én in hun reclame gaat het dan steevast om het gunstige fiscale regime. Hoe gunstig is dat? Meer...

FISCAAL - CONTROLE

Geen 309%-boete voor btw-bonnetjes

Riskeert u een boete van 309% voor een restaurantbezoek waarvan u het beroepsmatige karakter niet kunt aantonen? Volgens een recente circulaire niet… Meer...
Geactualiseerd op: 19.02.2018

Meer van Indicator