Artikeldatabank

Zoekresultaat: 23 artikel(s) gevonden in het thema: Vennootschap - trefwoord: Belastbare voordelen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

VENNOOTSCHAP - BELASTBARE VOORDELEN

Pechverhelping voor uw bedrijfsfiets...

VENNOOTSCHAP - BELASTBARE VOORDELEN

Auto via vennootschap nu goedkoper?

Op 27.12.2018 verscheen de zgn. referentie-uitstoot om uw privé belastbaar voordeel auto voor 2019 te berekenen en er is wat dat betreft goed nieuws! Meer...

VENNOOTSCHAP - BELASTBARE VOORDELEN

Energiefactuur volledig door de bvba laten betalen?

Als het pand waarin u woont én werkt in uw bvba zit, is het dan altijd interessanter om de energiefacturen volledig door de bvba te laten betalen? Of kunt u, gelet op het VAA voor privégebruik, soms beter het privédeel privé betalen? Meer...

VENNOOTSCHAP - BELASTBARE VOORDELEN

Niets gekregen en toch belastbaar bij uw vennootschap?

In plaats van u privé te laten belasten op uw voordeel gratis lening, laat u die interesten bijboeken op uw rekening-courant. Klopt het dan dat die interesten een inkomen zijn voor uw vennootschap? Zij heeft toch niets ontvangen... Meer...

VENNOOTSCHAP - BELASTBARE VOORDELEN

Gratis woning en nutsvoorzieningen in 2018

VENNOOTSCHAP - BELASTBARE VOORDELEN

Privévoordeel gsm, tablet, pc daalt!

Werknemers met een gsm, pc of tablet van hun werkgever worden vanaf 2018 op een lager voordeel belast! Heeft u daar als zaakvoerder ook iets aan? Meer...

VENNOOTSCHAP - BELASTBARE VOORDELEN

Weer duurdere privévoordelen? Bekijk het positief...

Zo u een vennootschap heeft, stijgt ook in 2017 uw privévoordeel van o.m. ‘gratis auto en woonst’ weeral. Dat kost u privé ook meer belastingen. U kunt dat nadeel echter ook ombuigen in uw voordeel. Waarover gaat dat en wat moet u doen? Meer...

VENNOOTSCHAP - BELASTBARE VOORDELEN

Privé belastbaar voordeel woning ongrondwettig?

Het zgn. voordeel gratis woonst wordt zwaarder belast als de eigenaar een vennootschap is, dan als het een natuurlijk persoon is. Volgens de rechter is dat verschil niet gerechtvaardigd, maar kunt u daar nu ook uw voordeel mee doen? Meer...

VENNOOTSCHAP - BELASTBARE VOORDELEN

De schuld op uw rekening-courant wegwerken!

Bij de bespreking van de cijfers van boekjaar 2015 merkt uw boekhouder op dat de schuld op uw rekening-courant het best zo snel mogelijk weggewerkt wordt. Waarom is dat dan eigenlijk en hoe pakt u dat dan het best aan? Meer...

VENNOOTSCHAP - BELASTBARE VOORDELEN

Fiscaal risico als uw bvba verhuurt tegen lage prijs?

U heeft met uw vennootschap een pand gekocht dat u gaat renoveren om het vervolgens te verhuren. Klopt het dat uw vennootschap dan een bepaalde minimumhuurprijs moet vragen om zelf fiscaal geen probleem te hebben? Meer...
Geactualiseerd op: 16.09.2019

Meer van Indicator