Artikeldatabank

Zoekresultaat: 8 artikel(s) gevonden in het thema: Lastige klanten - trefwoord: Meerwerken

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

FACTUUR - CREDITNOTA

Crediteer niet te snel op vraag van uw klant…

Uw collega maakte op vraag van zijn klant een creditnota op en factureerde de uitgevoerde werken nadien opnieuw, voor een stuk op de vennootschap van zijn klant. De rechter wees hem er onlangs op welke risico’s dat inhoudt… Meer...

RECHT - VARIA

Architecten schatten kostenplaatje verkeerd in

LASTIGE KLANTEN - MEERWERKEN

Hoezo, u mag niets extra aanrekenen?

Uw klant vraagt om een vaste prijs te plakken op uw offerte. U wilt een slag om de arm houden, maar zelfs als u dat expliciet in uw offerte voorziet, zou u niet altijd iets extra mogen aanrekenen. Klopt dat? Wat is voor u van belang? Meer...

OFFERTES & CONTRACTEN - MIN- & MEERWERKEN

De gevraagde meerwerken staan in het werfverslag...

De architect vroeg uw collega extra werken uit te voeren. Nadien weigerde zijn klant ze te betalen. De rechter verduidelijkte waar het in zo’n geval op aankomt. Volstaat het dat de opdracht voor die werken in het werfverslag staat? Meer...

OFFERTES & CONTRACTEN - MIN- & MEERWERKEN

De prijs ligt vast... Of toch niet helemaal?

Belooft u uw klant om werken uit te voeren tegen een vooraf vastgelegde prijs, dan leidt dat finaal vaak tot discussies over de aanrekening van ­meerwerken. Een collega trok daarbij onlangs aan het langste eind. Wat is er voor u van belang? Meer...

HET OVERKWAM UW COLLEGA - UITVOERINGSTERMIJN

Meer gewerkt, minder verdiend…

Uw collega had een klant beloofd om tegen een bepaalde dag klaar te zijn met de werken, maar door een aantal meerwerken werd die datum niet gehaald. De klant vraagt nu de toepassing van het vertragingsbeding. Dat kan toch niet, of wel? Meer...

HET GROTE MISVERSTAND - MEERWERKEN

Wie betaalt, beslist!

U bent werken aan het uitvoeren bij een klant als de architect u plots vraagt om bepaalde meerwerken te doen. Kunt u hier als aannemer dan zonder meer op ingaan of checkt u dat toch het best even met de klant zelf? Meer...

HET OVERKWAM UW COLLEGA - MEERWERKEN

Vermijd ‘meerwerkmiserie’…

Een collega was de miserie over de meerwerken meer dan beu en hij vermeldde sindsdien op zijn offertes dat meerwerken sowieso aangerekend zouden worden tegen € 100 per uur. Ook dat gaf echter miserie… Meer...
Geactualiseerd op: 20.09.2019

Meer van Indicator