Artikeldatabank

Zoekresultaat: 33 artikel(s) gevonden in het thema: Recht - trefwoord: Algemene voorwaarden

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

RECHT - ALGEMENE VOORWAARDEN

Factuurvoorwaarden aanpassen?

Bij de versnelde invordering van onbetaalde facturen kan er nooit meer dan 10% bovenop de hoofdsom geïnd worden. Uw facturen dan aanpassen of niet? Meer...

RECHT - ALGEMENE VOORWAARDEN

Hoe afwijken van de algemene voorwaarden?

U heeft bepaalde algemene voorwaarden, maar af en toe wilt u daarvan afwijken. Kan dat wel en hoe moet u dat dan doen? Gewoon op de offerte vermelden of moet dat toch iets formeler? Meer...

AANSPRAKELIJKHEID - VERBORGEN GEBREKEN

Na 3 maand geen klachten meer rond verborgen gebreken

Een collega voorzag in zijn algemene voorwaarden dat klachten over verborgen gebreken hem binnen de drie maanden na de voorlopige oplevering moesten bereiken. Ongeldig, meende een klant. Wat vond de rechter ervan? Meer...

LASTIGE KLANTEN - VERBREKING

Correct omgaan met de verbreking van een contract

Uw klant tekende uw offerte en zei dus toe om u werken te laten uitvoeren. Nu wil hij daarop echter terugkomen. Kunt u eisen dat hij u toch laat starten of enkel dat hij een vergoeding betaalt? Een rechter had daar alvast een klare kijk op… Meer...

RECHT - ALGEMENE VOORWAARDEN

Clausule ‘eigendomsvoorbehoud’ weer schrappen?

De nieuwe zgn. Pandwet voorzag dat het zgn. eigendomsvoorbehoud in veel meer gevallen toegepast kon worden. Die wet is in laatste instantie echter uitgesteld. Wat als u intussen uw algemene voorwaarden al aangepast had? Meer...

RECHT - ALGEMENE VOORWAARDEN

Klachten binnen de zeven dagen na factuurdatum…

In de factuurvoorwaarden van een collega stond dat klachten hem binnen de zeven dagen na factuurdatum moesten bereiken. Een klant die veel later reageerde, kreeg toch gelijk van de rechter. In welke mate heeft zo’n clausule dan zin? Meer...

OFFERTES & CONTRACTEN - VARIA

Goede afspraken, op papier…

Een collega eiste een verbrekingsvergoeding van 30%, zoals in zijn algemene voorwaarden voorzien was, de rechter gunde het hem echter niet. Wat liep er fout? Op welk vlak had uw collega wél goede afspraken op papier gezet? Meer...

LASTIGE KLANTEN - VARIA

U vraagt een voorschot…

PERSONEEL - VARIA

Papieren maaltijdcheques voortaan duurder?

Geeft u papieren maaltijdcheques aan uw personeel, dan heeft de uitgever ervan mogelijk aangekondigd dat u dat als werkgever vanaf 01.09.2014 meer zal kosten. Kan zo’n prijsverhoging zonder meer? Wat is er voor u van belang? Meer...

RECHT - ALGEMENE VOORWAARDEN

Offerte getekend maar tijdig bedacht? Dat geldt bij u niet!

De crisis doet klanten twijfelen. Heeft een klant echter nog bedenktijd nadat hij uw offerte getekend heeft? De rechter floot onlangs een klant terug die meende dat hij zich tijdig bedacht had. Uw collega incasseerde een aardige som geld… Meer...
Geactualiseerd op: 16.02.2018

Meer van Indicator